Válasszon gratulációt ízlés szerint!

Együttérzés

"Boldogok, akik gyászolnak, mert megvigasztalódnak." - Máté 5: 4

Egy fiú halála olyan fájdalmas szívfájdalmat okoz, mint senki más. A szívem neked és családodnak megy ki ezekben a kihívásokkal teli időkben.

Olyan érzés volt, mintha a fülem becsapna. Azt gondolni, hogy eljön egy nap, amikor a kis ____ (a gyermek neve) már nem lesz. Nyugodjon békében a lelke.

Egy fiú halála valóban mély sebhelyet hagy maga után. Ki tudta, hogy a különválás ilyen fájdalmas lehet? Adjon neki a Mindenható egy békés utóéletet.

Nagyon sajnálom, hogy drága feleséged nagy veszteségét éled át. Csodálatos nő volt, legyen áldott a lelke.

A halál csak ideiglenesen szakíthat el tőle. Örökké a szívedben marad, és újra találkozol vele a mennyben. Isten adjon örök nyugalmat neki.

Nagyon sajnáljuk a veszteségét. Bár senki sem képes felfogni azt a fájdalmat, amelyet átélsz, ebben nem vagy egyedül. Számíthat ránk!

Nem tudom kifejezni, mennyire sajnálom a veszteségedet! Kérjük, vegye figyelembe, hogy bármiféle erkölcsi támogatásra támaszkodhat rám, ebben a megpróbáltatásban.

Nagyon sajnáljuk, hogy megtudtuk nagy veszteségét. Ma már mindannyian hiányolják azt a madárfiamot! Kérlek, ne légy már szomorú és vigyázz.

Gyászolunk, mert elvesztettünk egy nagyszerű barátot, de boldogok vagyunk, mert te most Isten karjában vagy. Hiányozni fog, de soha nem felejtik el.

Ezen a világon semmi nem fáj jobban, mint elveszíteni valakit, aki közel áll hozzánk. Testvér, nyugodj meg jól. Imádkozom, hogy most békében legyél.

Minden elhalványul, de a nagyszerű férfi / nő emlékei évezredekig élnek. A legmélyebb részvétünk az Ön vesztén.

Kedves, mindent rövid idő alatt otthagytál! Nagyon hiányozni fogsz. Mindig benne leszel imáimban és gondolataimban!

Itt az ideje, hogy megemlékezzünk egy csodálatos ember életéről, aki annyi szép emlékkel áldott meg minket. Apád valóban emlékezetes ember volt. A legmélyebb együttérzésem irántad.

Anyád erős személyiségű. Soha nem gondol a kudarcra. Te vagy a gyermeke. Tehát erős elmével kell elmenned. Vedd részvétemet édesanyád halála miatt!

Anyád erős személyiségű. Soha nem gondol a kudarcra. Te vagy a gyermeke. Tehát erős elmével kell elmenned. Vedd részvétemet édesanyád halála miatt!

Őszinte részvétemet küldve nagy veszteséged miatt. Allah enyhítse fájdalmait, és adjon anyádnak, Jannah. Mindig emlékezz arra, hogy Allahhoz tartozunk, és Ő az, aki visszatér.

Kedves barátom, tudom, hogy a kiskutyád volt a legjobb barátod, és mindig magaddal adom a társaságot. Nincs szavam vigasztalni.

Május Mindenható Allah megbocsát minden bűnét és megadja Jannatul Maowának. Soha életében nem vesztette el a reményt Allah iránt. Nem szabad elveszítenie a reményt Allahban sem.

Sorsunk eldől és megpecsételődik, amikor erre a földre jöttünk, és egyszer mindannyian visszatérünk a földre. Allah (SWT) bocsássa meg apád bűnét, és adjon neki helyet Jannah Tul Firdous-ban.

Allah (SWT) legyen nagylelkű a te katasztrófádban és türelemmel indítson rád. Legszívesebb együttérzésem ön és családja iránt. Allah adhatja anyádat Jannah legmagasabb helyére.

Kedvence kígyója olyan fiatal volt, de annyira hálás! Nem tudom elképzelni, hogy érezheted magad, miután végleg elveszítetted. Szimpátiám és imáim veletek vannak!

Nem tudom, hogyan vigasztalhatlak. Azt tudom, hogy Allah soha nem tesz senkivel igazságtalanságot. Allah itt van neked és a bátyádnak. Ne veszítsd el a reményt Allahban.

Mindenkinek el kell fogadnia a sorsot. Imádkozzon mindig a húgával, hogy Allah minden bűnét eltávolítsa, és a sírt kényelmessé tegye számára. Ámen.

Őszinte részvétemet küldve édesanyád elvesztése miatt. Mindig érezhesse jelenlétét a szívében és a lelkében.

"Azokat, akiket szeretünk és elveszítünk, mindig szívszálak kötik össze a végtelenségig." - Terri Guillemets

Kedves feleségem, te voltál életem fénye, és nem tudom kifejezni azt a bánatot, amelyet hirtelen távozásodkor érzek. Isten áldja meg a lelkedet.

Mély és őszinte együttérzésemet küldöm önnek és családjának. A bátyád elmúlása miatt a szívem folyik rajtad.

Az anya elvesztése olyan nagy veszteség, amelyet mások nem tudnak betölteni. Az édesanyád okos hölgy volt, aki mindig mindenkit inspirált. Isten bizonyosan békében tartja.

Isten adjon erőt, békét és vigasztalást téged és családodat ebben a nehéz időszakban. Legszívesebb részvét apád halálakor.

Kedvesed elmúlása a lényegéig zökkentett minket. Életed ezen sötét pillanatában a legőszintébb részvétem van.

Kedvesed elmúlása a lényegéig zökkentett minket. Életed ezen sötét pillanatában a legőszintébb részvétem van.

Mindig azt gondoltam, hogy ez az élet olyan szép. De nem tudtam egyszer. Ez ennyire kegyetlen lesz velem. Bárcsak visszahozhatnám az életbe.

Egy ilyen nehéz pillanatban a családjának szüksége van arra, hogy erős legyél. Jó barátok vesznek körül. Találj békét ölelésükben és támogatásukban. Isten áldjon!

Az én szememben az édesanyád a leginspirálóbb személy, és a hozzá hasonló nagyszerű ember elvesztése visszafordíthatatlan. Isten áldja meg mennyei túlvilággal!

Szomorú voltam, amikor hallottam veszteségedről, és rájövök, hogy elvesztettél egy áldást Istentől. Imádkozom, hogy Isten megáldjon, továbbra is más módon megáld és megerősít.

Az érzelmek ilyenkor elsöprővé válhatnak. Ha a tiéd valaha is elkezdi a lehető legjobbat hozni, hadd segítsek rajtuk. Nincs oka annak, hogy egyedül ilyen kihívással nézzen szembe.

Legszívesebben együtt érzünk a családjával. Mindig emlékezz arra, hogy minden imádságban és mindennapi gondolatban benne vagy.

Őszintén sajnálom kedvence halálát. Segítsen nekünk abban, hogy átélje ezt a kihívásokkal teli időt. Minden jókívánságomat és pozitív energiámat küldöm önnek!

Soha nem tudtam, milyen fájdalmasak a búcsúk, amíg a halál el nem vett tőlem. Nyugodj békében, kedvesem!

Hé, őszintén sajnálom a madárka halálát. Állatbarátként sejtem, milyen nehéz elveszíteni egy ilyen csodálatos háziállatot. Remélem hamarosan jobban érzed magad!

Ahogy telnek a napok és a hetek, és visszatér az élet rutinjához, továbbra is vigasztalódhat a család és a barátok szeretete és támogatása miatt!

A szívem neked megy ki életed ezen nehéz időszakában. A szívedhez oly közel álló embert nagyon nehéz elveszíteni. Maradj erős!

Azt hiszem, hogy a lecke és az anyád tanítása gyermekének ennyi elég. Tehát itt az ideje, hogy betartsa az irányelveit az élet minden pillanatában. Maradj erős! A gondos gondolatok veled vannak.

„Soha egyetlen ég sem lesz a Mennyország. Kivéve, ha a macskáim ott vannak, hogy üdvözöljenek. " - Ismeretlen

Aznap megtalálta az úton a kis cicát, és hazavitte. Milyen szerető volt! Ma már nincs kedvence! Nagyon sajnálom a vesztét.

Nem tudom, mit érzel most, de azt mondhatom, hogy Isten mindig veled van kedves! Ne légy reménytelen. Legyél mindig erős. Isten kényelme segítsen ebben a szükség idején.

Nem tudom, mit érzel most, de azt mondhatom, hogy Isten mindig veled van kedves! Ne légy reménytelen. Legyél mindig erős. Isten kényelme segítsen ebben a szükség idején.

Mindig tartsa szem előtt, hogy vannak olyan barátai, akikkel megoszthatja fájdalmát. Ma úgy állok melletted, mint te tettél ezekben az években. Fogadja el részvétemet!

Mély részvétem azoknak, akik elvesztették szeretteiket. Pihenjetek mindnyájan békében.

Isten öntse önre szeretetét és gondozását, amikor életének legnehezebb időszakát éli. Legszívesebb részvétem az Ön számára!

A halál a legbiztosabb mind közül, ami bárkivel megtörténhet. Mégsem tehetünk attól, hogy szomorúak legyünk, ha valakit hozzánk közel áll. Fogadja el részvétemet!

"Azoknak a jónak a megemlékezése, akiket szerettünk, az egyetlen vigasztalás, amikor elvesztettük őket." - Demoustier

A kedvtelésből tartott kutya elvesztése nem könnyű kérdés. Életed legrosszabb időszakát éled át. Tudom, mennyire szeretted. Sajnálom, hogy elveszítette a kutyáját.

A fiad pótolhatatlan karakter volt. Egyedülálló szellemességével érzéke volt arra, hogy magához vonzza az embereket. Mindannyian rettenetesen fogunk hiányozni.

A kis _____ kivételes gyermek volt. Ez a csillogás volt a szemében, és őszintén szólva elég tehetséges volt. Eléggé felkavaró, hogy ilyen hamar el kellett hagynia minket. Kérem, fogadja el őszinte részvétemet.

Az élet néha igazságtalan lehet. ____ remek fiatalember volt. Kedves karakterével mindenki szívét elnyerte. Nehéz elhinni, hogy már nem él. Nyugodjon békében a lelke.

El sem tudom képzelni, mekkora gyötrelmet érezhet, amikor ilyen hamar elveszíti a feleségét. Őszintén imádkozom a lelke áldásáért.

Fogadja el szimpátiánkat vesztesége kapcsán. Isten áldja meg az elhunyt lelket.

Nem hiszem el, hogy túl hamar elmúlik. Szívből jövő szimpátiám hirtelen halála miatt. Nagyon hiányozni fog.

Nagyon sajnáljuk, hogy megtudtuk, hogy felesége elhunyt. Miután végzetes betegségével küzdött, végül úgy döntött, hogy pihen. Legyen áldott!

Egy férfi / nő olyan jó, mint az emlékek, amelyeket maga mögött hagy. Nagy a veszteséged, de a legszerencsésebbek közé tartoztál, hogy részese lehess ennek a férfinak / nőnek az életében.

Még a halál angyala is sír ma távozásodkor. A legjobbak közé tartoztál, amelyet isten valaha is elküldött a földre.

Még a halál angyala is sír ma távozásodkor. A legjobbak közé tartoztál, amelyet isten valaha is elküldött a földre.

Anyád olyan kedves szellem volt. Allah bocsássa meg minden bűnt és gyújtsa meg a sírját, és Jannat-ul-Firdaus részévé teszi. Ne felejtsen el imádkozni érte minden pillanatban. Küldve imáimat, maradj erős.

Kedvesem, mélységesen megdöbbentem a [Kisállat neve] halálhírén. Tényleg nagyon jó barátod volt. Részvétem.

Allah adjon neki csodálatos és áldott társakat a sírban. Adjon neked türelmet. Ámen.

Amikor elveszít valakit, a szomorúság nem tesz jót. Allah azt állította, mi tartozik HIm-hez. Csak imádkozz kedvesedért. Dua segíthet neki ebben az örök álomban.

Hagyja, hogy a Mindenható Allah vigyázzon az eltávozottakra. Mindig imádkozz a testvéredért, és légy türelmes.

A veszteség és a szomorúság idején Allah türelmet nyújtson a veszteség viselésére.

Mindig rád gondolok a veszteség idején. Remélem ebben a szomorú időben, az emlékek apáddal mosolyt csalnak az arcodra. Ölelést és sok imát küldött érted, kedves barátom.

Nem tudom a megfelelő szót, hogy szimpátiát fejezhessek ki irántad. A veszteség súlyos, és az érzett fájdalom elviselhetetlen. Imádkozom érted és a családodért. Ne feledd, Isten mindig veled van!

Teljesen megdöbbentem, amikor meghallottam édesanyád elmúlásának hírét. Azt hiszem, az anya különleges ajándék számunkra a Mindenhatótól! De az ember halandó. Imádkozni fogok érted és a többi családodért!

Benned találtam meg a lelki társamat. Soha nem volt ember, és soha nem lesz senki, aki elfoglalhatja a helyedet a szívemben. Nyugodj békében kedves!

Hihetetlen bánatos napjaiban nem tudok másra gondolni, mint szavakra vigasztalni. Remélem, tudja, hogy édesanyja mindig része lesz. Feltétlenül imádkozz érte. Isten áldjon.

A szeretett ember elvesztése mindig nehéz. Az irodában mindannyian mélyen elszomorodunk, amikor értesültünk a veszteségéről. Küldöm neked a legmélyebb szimpátiáimat.

A szívem nagyon sajnálja a vesztét. Remélem, hogy imáim erőt adnak a bánatok kezelésére.

Megdöbbenve és szomorúan hallom az ilyen elbűvölő személyiség elvesztését is. Isten áldja meg őt egy mennyei világgal!

Még mindig sokkban vagyunk, amikor halljuk a vesztét, és egyetlen szó sem hozna békét a szívére. Isten áldja meg lelkét egy békés túlvilágon!

Még mindig sokkban vagyunk, amikor halljuk a vesztét, és egyetlen szó sem hozna békét a szívére. Isten áldja meg lelkét egy békés túlvilágon!

Nagyon sajnáljuk, hogy elvesztettük a barátodat. Ebben a nehéz időszakban erőt kívánva a helyzet kezeléséhez, és világos törekvést kíván az elkövetkező napra.

Még soha nem láttam olyan édes, aranyos és szerető macskát, mint a tiéd. De halálhíre nosztalgiázni kezd. Nagyon sajnálom a szeretett háziállat elvesztését.

Nagy gyászok kérdése, hogy ilyen kedves embert, mint ő, hirtelen elveszítsünk. Remélem, hogy családja megtalálja a módját, hogy szembenézzen ezzel a szomorú idővel.

Amikor beszél róla, ne beszéljen könnyekkel, mert a gondolatai nem lehetnek szomorúak. Hagyd, hogy a megosztott idők emlékei vigasztalást nyújtsanak neked, mert az ő élete gazdag volt miattad.

Isten azért vette el az apádat, mert nagyobb szüksége van rá, mint neked. Imáim mindig veled és családoddal vannak.

Számodra mindig készen állok arra, hogy vállat lehessek a síráshoz. Szívből jövő részvétem önnek és családjának.

Jó emberek és jó barátok vesznek körül. Nem vagy egyedül ebben a világban. Hadd osszuk meg mindannyian a fájdalmat érted!

Nagyszerű barátom voltál. A mai veszteség éppúgy az enyém, mint a tiéd. Pihenjen békében ezen univerzum legbékésebb helyén.

A hozzád hasonló barát elvesztését soha nem lehet helyrehozni. Te mindig is az életem fontos része voltál. Most elmentél. Imádkozom távozó lelkedért!

A fiad ezzel a rendkívüli képességgel született, hogy mély hatást gyakoroljon mindenkire, aki körülötte van. Szerencsétlen halála mindannyiunkat elszomorított. Mindannyian rettenetesen fogunk hiányozni.

Az, hogy babát elvesznek egy anyától, az egyik legszörnyűbb tragédia, amely valaha is bekövetkezhet. Nyugodjon békében a lelke.

Kedves nővérem, megfigyeltem, mennyire szeretik a pápáid. Folyamatosan testőrként viselkednek. Egyikük elvesztése annyira nosztalgiázott.

A fiad mindig mosolyogva üdvözölt, amikor találkoztunk. Karaktere teljesen őszintén makulátlan volt. Mindannyiunknak nagyon hiányozni fog egy fia gyöngyszeme. Nyugodjon békében a lelke.

A házastárs elvesztése soha nem egyszerű, és a bánatot sem egyedül éli át. Szimpátiánkat kifejezzük Ön iránt, és mindig itt tartunk értetek!

Tiszta szíved és gyönyörű elméd volt. Ma elvesztettem azt a személyt, akit a legjobban szerettem ezen a világon. Kincs voltál számomra. Nyugodjon békében!

Tiszta szíved és gyönyörű elméd volt. Ma elvesztettem azt a személyt, akit a legjobban szerettem ezen a világon. Kincs voltál számomra. Nyugodjon békében!

Nagyon sajnálom a feleséged halálát. Pihenjen békében Isten szerető karjaiban!

Felesége hirtelen halálának híre nagy megrázkódtatást okozott számunkra, és nagyon sajnáljuk Önt! Legyen nyugodt a lelke. Maradj erős!

Végül betegséggel nyerte meg a csatát, és úgy döntött, hogy csatlakozik mindenható Istenéhez. Reggel vagyok, amikor elmúlik, és elküldöm szerelmemet gyászoló családjának.

Jobban ismertük a jót. De mindig te voltál a legjobb. Nyugodjon békében. Mindig rád gondolva.

Épp olyan színes életet élt, mint ezek a virágok. Emlékeit soha nem felejtik el.

Anyád elvesztése olyan, mintha elveszítenél egy nagyon közeli és hűséges barátot, aki mindig támogatott, védett és megadta az élet valódi értelmét. Sajnálom a veszteséged!

Ebben a bánatos időszakban szavak és gondolatok veszteségében vagyok, hogy kifejezzem szomorúságomat a veszteséged miatt. Tartsa Isten ölelésében ebben a nehéz időszakban, és adja meg azt a kényelmet és békét, amelyet keres.

Semmire nem tudok gondolni, ami megnyugtatna. De tudom, hogy Allah itt van érted. Allah itt van kedvesei számára is. Engedje, hogy a Mindenható Allah gondoskodjon az elhunyt lélekről, és mindig imádkozzon az elvesztett kedvesért.

A veszteség annyira helyrehozhatatlan, de meg kell őrizned a Benne való hitedet. Légy türelmes, és Allah megkönnyíti az utat számodra. Allah (SWT) adományozza apádnak Jannat-ul-Firdaus-t.

Nagyon kevés ember befolyásolta úgy az életemet, ahogyan te. Köszönöm, hogy ott voltál. Nyugodjon békében.

123456Показано 201-300 из 504 записей