Válasszon gratulációt ízlés szerint!

50+ iszlám részvétüzenet angol nyelven

Fokozza Allah ezt a veszteséget. Légy nagylelkű ebben a balesetedben. Allah bocsásson meg minden elkövetett bűnt, és helyezze az összes szerencsés közé, hogy kövesse a prófétát Jannah-ban.

Nagyszerű barátom voltál. A mai veszteség éppúgy az enyém, mint a tiéd. Allah adjon neki örök békét.

Ahogy a mindenható Allah már mondta, minden élőlény megtapasztalja a halál ízét. Remélem, megadja neked azt a lelkierőt, hogy viseld ezt a nagy veszteségedet. Apád nyugodjon nyugodtan Jannah-ban.

Allah elveszi azokat, akiket a legjobban szeret. A húgod szerencsés. Ne veszítse el a hitet benne.

Mindenki megkóstolja a halált. Senki sem kerülheti el. May Allah Jannah részévé teszi sírját.

Tudom, hogy ez nehéz neked, de ne veszítse el Allahba vetett hitét. Ő biztosan megkönnyíti a terhét.

A nővéred egész életében olyan kedves és nagylelkű volt. Allah díjazza a legjobban, amit megérdemel. Ámen.

Legyen türelmes és készítsen duát az elhunyt léleknek. May Allah (SWT) feldobja sírját.

Mindenkinek előbb-utóbb meg kell halnia. Imádkozz örök békéjéért. Allah (SWT) adjon neki Jannat-ul-Firdaus-t.

Mély részvét szívem szívéből. Allah elvette az övéit. Ne légy reménytelen.

Vesz, és ad. Imám mindig veled és kedveseddel van, akit elvesztettél. Allah áldjon meg téged ebben a nehéz időszakban, és adja meg húgodnak Jannah-t.

Részvétem. Az a kedves nő, mint az édesanyja, megérdemli Jannatul Firdaus-t. Imádkozom békés túlvilágáért.

Kérjen segítséget Allahtól, és soha nem hagy cserben. Tartsd benne a hitet. Emlékezz rá, és mindig emlékezni fog rád. Adja meg Jannat-ul-Firdous testvéredet.

Nagyon sajnálom a vesztét. Allah mentse meg a sír kínzásától és csökkentse minden bűnt. Allah adjon neki Jannat-ul-Firdaus-t, Ameent. Imádkozz Allahért javulásáért.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mindenkinek el kell fogadnia a sorsot. Allah megbocsássa bűneit és megadja neki Jannah-t.

Május Mindenható Allah megbocsát minden bűnét és megadja Jannatul Maowának. Soha életében nem vesztette el a reményt Allah iránt. Nem szabad elveszítenie a reményt Allahban sem.

Allah (SWT) legyen nagylelkű a te katasztrófádban és türelemmel indítson rád. Legszívesebb együttérzésem ön és családja iránt. Allah adhatja anyádat Jannah legmagasabb helyére.

Nem tudom, hogyan vigasztalhatlak. Azt tudom, hogy Allah soha nem tesz senkivel igazságtalanságot. Allah itt van neked és a bátyádnak. Ne veszítsd el a reményt Allahban.

Sorsunk eldől és megpecsételődik, amikor erre a földre jöttünk, és egyszer mindannyian visszatérünk a földre. Allah (SWT) bocsássa meg apád bűnét, és adjon neki helyet Jannah Tul Firdous-ban.

Mindenkinek el kell fogadnia a sorsot. Imádkozzon mindig a húgával, hogy Allah minden bűnét eltávolítsa, és a sírt kényelmessé tegye számára. Ámen.

Allah adjon neki csodálatos és áldott társakat a sírban. Adjon neked türelmet. Ámen.

Amikor elveszít valakit, a szomorúság nem tesz jót. Allah azt állította, mi tartozik HIm-hez. Csak imádkozz kedvesedért. Dua segíthet neki ebben az örök álomban.

Hagyja, hogy a Mindenható Allah vigyázzon az eltávozottakra. Mindig imádkozz a testvéredért, és légy türelmes.

Anyád olyan kedves szellem volt. Allah bocsássa meg minden bűnt és gyújtsa meg a sírját, és Jannat-ul-Firdaus részévé teszi. Ne felejtsen el imádkozni érte minden pillanatban. Küldve imáimat, maradj erős.

A veszteség és a szomorúság idején Allah türelmet nyújtson a veszteség viselésére.

Semmire nem tudok gondolni, ami megnyugtatna. De tudom, hogy Allah itt van érted. Allah itt van kedvesei számára is. Engedje, hogy a Mindenható Allah gondoskodjon az elhunyt lélekről, és mindig imádkozzon az elvesztett kedvesért.

Őszinte részvétem gyászod miatt. Csak Allah képes meggyógyítani fájdalmát. Allah számolja őt azok közé, akik Mohamed prófétát követik Al-Jannah Firdaushoz. Ámen.

Bárcsak Allah megtartaná a testvérét a mennyben. Legmélyebb szimpátiám a halálával kapcsolatban.

A veszteség annyira helyrehozhatatlan, de meg kell őrizned a Benne való hitedet. Légy türelmes, és Allah megkönnyíti az utat számodra. Allah (SWT) adományozza apádnak Jannat-ul-Firdaus-t.

A hangos sírás nem hozza vissza az elvesztett kedvesét. Inkább kívánja az örök helyet neki. Imádkozom a mindenhatóhoz is, hogy bocsássa meg minden bűnét, és világítson a sírján.

A hangos sírás nem hozza vissza az elvesztett kedvesét. Inkább kívánja az örök helyet neki. Imádkozom a mindenhatóhoz is, hogy bocsássa meg minden bűnét, és világítson a sírján.

Visszatérünk hozzá, akihez tartozunk. Adjon Allah szablyát a nehéz helyzetben.

Allah késztesse őt Akhirah életének minden szakaszára. Ámen. Legyél türelmes.

A Mindenható Allah bővítse sírját, és adjon örök békét. Allah mindig irgalmas az emberek iránt, akik hisznek benne.

Allah megemelt státuszt ad neki az elvesztett kedves körüli összes ember között. Ne aggódj. Figyelni fogja azokat az embereket, akiket elhagyott ezen a világon. Ha téged küldött, akkor helyesen fog ítélni.

Adjon a Mindenható szabarba ebben a nehéz időszakban, és segít elviselni a veszteséget. Imádkozom Allahhoz, hogy bocsássa meg apád bűneit, és tegye kényelmessé a sírt számára.

Apád csodálatos emberi lény volt. Biztosan Jannah-ba kerül.

Adjon Rahmanir Rahim szabárt ebben a nehéz időszakban, és adjon erőt arra, hogy viselje ezt a nagy veszteséget. Eszembe sem jut semmi megnyugtató ebben a pillanatban. De imádkozom érted és a kedvesért, akit elvesztettél.

Kullu Nafsin Zaa'ikatul Maut, Allahu akbar, mély részvét szívem szívéből. Mindannyian Allahhoz tartozunk. Allah elvette a tulajdonát. Ne légy szomorú. Ő fogja megítélni a jobboldalt.

Mindig Allah gondoskodik rólad, és Ő veszi el. Nem dacolhatsz azzal a sorssal, amelyet számodra tartogat. A legjobbakat kívánom. Próbálj hinni benne.

Adjon a Mindenható Allah önbizalmat, hogy viselje ezt a nagy veszteséget. Fogd a szívem és imádkozz Rahmanir Rahimhoz. Kényelmét és fényét a sírra helyezi.

Sorsod megpecsételődik, amikor a földön születtél. Miért veszítené el a reményt? Allah érted áll. Próbáljon meg emlékezni rá erre a rossz helyzetre. Ő mindig rád fog emlékezni.

Nincs itt az ideje sírni. Elvesztetted azt, ami kedves volt számodra. De most imádkoznod kell a Mindenható Allahhoz, hogy Jannahban tartsa kedvesedet. Allah adjon neki örök békét.

Most örök nyugalomban van. Imádkozz, hogy a Mindenható a sírját a Jannah részévé tegye. Allah irgalmában fogja tartani, és könnyedén felveszi a sírját a Qiyamahig.

Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun. Adjon Allah neki Jannatul-Firdaus-t és bocsássa meg bűneit.

Soha ne azt keresse, amit nem lát. Az Allahba vetett hit elvesztése jelenleg nem megoldás. Tudom, hogy ez nehéz lesz neked. De Allah segít neked.

Soha ne azt keresse, amit nem lát. Az Allahba vetett hit elvesztése jelenleg nem megoldás. Tudom, hogy ez nehéz lesz neked. De Allah segít neked.

Ne légy szomorú. Allah szerint mindenkinek meg kell halnia egyik vagy másik napon. Imádkozz az örök békéért a távozó lélekért. Allah (SWT) adjon neki Jannat-ul-Firdaus-t.

Ha segítséget kér Allahtól, akkor nem hagy cserben. Mindig próbáljon meg emlékezni rá nehéz időkben. Így vagy úgy segít.

Allah, Rahmanir Rahim kitágítja sírját és megáldja azt áldásaival. Olyan kedves ember volt. Allah a Jannatul Firdausra helyezi.

Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Raji'un. Joga van, hogy kiáltsa a szívét, de soha ne felejtse el imádkozni ALLAH-hoz, amiért Jannah-ban tartja szerető apját. Remélem, hogy a mi duaunk segít örök pihenésében.

Bizonyára Allahhoz tartozunk, és visszatérünk hozzá. Allah adjon anyádnak Jannah-t, és engedje meg súlyos kínzásoktól. Maradj erős, imádkozz érte, és isteni hited legyen Allahban.

Bárcsak lenne valami, amit mondhatnék fájdalmának enyhítésére. Adjon a Mindenható türelmet és könnyedséget, hogy átélje ezeket a próbákat.

Legszívesebb együttérzésem Önt és családját illeti. Ma bánatod mindannyiunkat megérintett. Osszuk meg együtt a fájdalmat

Jannatul Mauwa valóban a legszebb paradicsom. Adja Allah neki ezt a paradicsomot. Nem adhat rossz ítéletet. Imádkozz örök békéjéért.

Allah (SWT) adjon neki Jannah legmagasabb csúcsát, és bocsássa meg bűneit. Őszinte részvétem.

A Föld minden élőlénye megkóstolja a halált. Amint elvesztette a kedvesét ma, az emberek, akik kedvesek, egy napon téged is elveszítenek. Az elhunyt lélek nyugodjon nyugodtan Jannah-ban!

Показано 55 записей