Válasszon gratulációt ízlés szerint!

Motivációk

Kapcsolódó címsorok

Tudom, hogy soha senki nem fogja felfogni, hogy ez a veszteség mennyire fájdalmas számodra; kérlek, légy biztos abban, hogy gondolataimban és imáimban szerepelsz. Apád lelke nyugodjon meg

Amikor az élet okot ad arra, hogy lent maradj, adj vissza egy okot arra, hogy magasan állj és tartsd az állad. Vidám, jó barátom

Nagyon hiszek benned, és tudom, hogy mindennek a végén mosolyogni fogsz. Idővel minden értelme tökéletes lesz

Király vagyok. Arany trónon ülök

Úgy élj, mintha ez lenne az egyetlen életed. És természetesen csak ez van

Az életed sikere nem abban rejlik, hogy mennyit tudsz, van, csinálsz. Arra vonatkozik, hogy mennyire voltál képes megáldani másokat ezekkel a képességeiddel

Nyugodj meg, már szerda van! Élvezze a napot maximálisan. A lehetetlen munkaterhelés szörnye értékelhető szintre csökkent. Élénkítse hangulatát, és élvezze a békét, amely a jól elvégzett munka elért érzésével jár. Van egy szépséged

A siker menetében a kitartás az a felismerés, hogy a kihívások nem kisebb kerülő utak. Élvezze az ígéretes szerdát. Jó reggelt kívánok

Részvétem. A vállam elérhető, ha valaha is ki kell sírnod

Ha bármit megtehetek fájdalmának enyhítésére, kérem, tudassa velem

Azt mondják, "egy fa nem lehet erdő", igaz! De fát kell készítenie magának, amelyből mindenki magot kap, hogy megtermelje saját fáját

Egy-két próbálkozás nem elég, próbálkozzon addig, amíg el nem éri. Soha ne add fel

Nem tehetem úgy, hogy tudom, mit érzel. Nem tudom elképzelni, hogy az elválás és a tátongás fájdalma semmissé teszi édesanyád korai halálát az életedben, de szívből jövő részvétem neked szól. A mama teljes szívéből szeretett téged; Engem is megvigasztal é

Nem kell bátornak vagy erősnek viselkednie. Ez az egyik alkalom, hogy megengedheted, hogy az érzelmeidet az ujjadon viseld. Anyád fantasztikus nő volt: nagyon sajnálom a nagy veszteségedet. Legyen nyugodt a lelke

Az anyák a legerősebbek és a legszebbek. A gondolatai adhatnak erőt és vigasztalást ma

Az anyák a legerősebbek és a legszebbek. A gondolatai adhatnak erőt és vigasztalást ma

Szeretném, ha vigasztalódna abban, hogy azok az emberek, akiket szeretünk, nem tűnnek el, mindig velünk vannak, láthatatlanok és hallatlanok

Több van az életben, mint amit mindannyian bemutatunk. Ha hagyja, hogy a látottak megmozgassanak, megfosztja magát attól az örömtől, hogy értékelje azt, ami van

Megtalálni a körülötted lévő esélyeket akkor is, ha mindenki más ésszerűtlennek látja, ez az erő, hogy jobbá tegye a világot, még akkor is, ha egyedül kell tennie

Megkapja a bátorságot, hogy kiszabaduljon, amikor tekintetét a kihívás fölé helyezi

Egyetlen feltétel sem tartós, de mindig minden helyzetben tekintse lehetőségnek a javítását

Keresse el bánatát örömmel és szégyent a hírnév ellen. Minden rendben lesz

Szüksége van a folyamatra Az emberek pénzt akarnak, de nem a folyamatot. Sokan nem veszik észre, hogy nem a pénz, hanem a folyamat teszi őket gazdaggá. Az egyik oka annak, hogy sok lottónyertes vagy gyerek, aki örökölte a családi vagyont, hamarosan megtör

Amikor negatív múltunk van, hajlamosak vagyunk hibás hitrendszert kialakítani. Pesszimista gondolataink vannak, amelyek elhomályosítják felfogásunkat

Segítsen egy rászoruló diáktársnak. Mert lehet, hogy legközelebb te leszel

Diákként törekedjen a helyi nyelvjárás elsajátítására. Ez is alapvető tudás, amelyet nem szabad megkímélnie

Isten áldjon Téged, és a családodat. El tudom képzelni, mit él át most. A vele töltött időből elmondhatom, hogy csodálatos nő. Isten legyen veled, és adjon lelkierőt a veszteség viseléséhez

Egy biztos, hogy anyukád él a mindenkivel szembeni kedvességében. Hagyd, hogy ez örömet okozzon neked. Jól van veled

A boldogság a legjobb dolog az életből fakadni, kelni és szeretetért élni

Az élet nehézségeket és lehetőségeket dob, de megtanuljuk mindkettőt felvenni, és inkább a lehetőségeken, mint a nehézségeken elidőzni

A tétlen kéz az ördög műhelye. Ha nem foglalkozik jövedelmezően, akkor sok szabadideje van, hogy mindenféle bajba csábítson

A tétlen kéz az ördög műhelye. Ha nem foglalkozik jövedelmezően, akkor sok szabadideje van, hogy mindenféle bajba csábítson

Álmodj nagyot! Semmilyen erő nem állíthat meg, kivéve téged. Álmaidban célozz az ég felé, de indulj a bázistól. Ne féljen attól, hogy a semmiből indul. Ez az állandó növekedés biztos alapja

Mindannyiunknak szüksége van valamire, ami miatt korán kelni és mozogni akarunk. Ha van munkája, akkor megvan, amire szüksége van ahhoz, hogy valamit el tudjon végezni!

A ma a tegnapi döntéseink eredménye, ma a legjobb idő, hogy széppé tegyük holnapunkat

Ez az egyik legrosszabb dolog, ami valaha történhet. A fejed tele van emlékekkel azokról az időkről, amikor a hóna alatt nőttél fel. Tudom, hogy szeretné, ha soha nem történt volna meg, és ezt kívánom neked is. De mint mindannyian tudjuk, hogy mindennek i

„Minden nevetés mögött rejtett bánat áll. Minden mosoly mögött fájdalom áll; gyötrelem titkos. De a szívből fakadó öröm és boldogság mindent elrejt. Terápiás. ”

- Válaszd, hogy emlékezz az emlékekre, amelyek mosolyogtak. Hosszú utat tesznek a lelkület bátorításában és felemelésében. ”

Azok közül, amik számomra lehetnek, testvéremnek és angyalomnak választottak. Ez egy ajándék és áldás, amiért mindig hálás vagyok. Köszönöm tesó

Nem tudom, hogyan történt, de ennyit tudok, nem tudok élni egy testvér szeretete nélkül

Nem számít, mennyi veszély fenyegeti a mai napot, soha nem leszel áldozat. Szép szerda reggelet, kedves nővérem

Színes legyen ajkad szeretettel, fejfedő pedig a győzelem koronája. Legyen kecses szerda reggel, kedvesem

Nagyon sajnálom a veszteségedet, és emlékeztetni szeretném, hogy nem vagy egyedül. Mindig és örökké itt vagyok

Amint bánod testvéred vesztét, imádkozom, hogy Isten mindig vigasztalást nyújtson neked és biztonságban tartson

Senki sem szerencsésebb, mint a másik, a titkok teszik mindenné a dolgot, amelyekkel kereskednek. A tanulásban az a szép, hogy senki nem veheti el tőled!

DECODE Tanulmányozza a nagy emberek életében rejlő kihívásokat annak érdekében, hogy elhelyezhesse magát az általuk taposott nagyság útján

Olyan szavakra gondolok, amelyek eléggé megvigasztalhatnak, de nem sikerült találnom. Sajnálom, kedves

Olyan szavakra gondolok, amelyek eléggé megvigasztalhatnak, de nem sikerült találnom. Sajnálom, kedves

Ebben a pillanatban uralkodjék szívében Isten békéje, és Szentlélek segítsen elviselni a veszteséget

Minden nap sugárutat kell tenni és jobbá tenni. Vidám, a holnapi legjobb barátom jobb lesz, mint ma

Fáradni rendben van, de abbahagyni nem ok. Örökké dédelgetlek. Légy jó, higyj tovább és vidám, jóképű

Légy határozott. Az elhatározás kulcsfontosságú

Az a tény, hogy nem látszol úgy, hogy ez nem akadályoz meg, vagy nem tagad meg téged attól, hogy az legyél. Ne feledje, hogy bármit megtehet, amire csak gondolja. Minden rajtad múlik

Amit csinálsz vagy nem, az később kiderül. Tehát tudd, mit kell tenni, miért és hogyan. Ne csak bármit és mindent tegyen

Könnyű csinálni! Frenzy csak keveset ér el. A lassú, egyenletes és következetes gyorsabb lesz a kívánt cél elérése, mint egy tombolt, hibákkal teli tempóban. Persze, a hét majdnem véget ért, miközben annyi minden még nem történt meg. De ... a szerda csak

Korán vagy későn kezdők; bármi is legyen, hajtsa végre az álmait. Jobb későn, mint soha. Soha nem késő válni azzá, amivé szeretnél válni. Legyen hitetek. Szép szerdát kívánok

Sajnálom az ürességet, amelyet most a szívében érez

Az anya szeretete olyan hatalmas, hogy ez a legnagyobb védelem, amelyet a gyermek valaha is érezni fog. Adjon Isten valaha a legjobb vigaszt

Nem számít, milyen magas vagy a magasságban, ez nem azt jelenti, hogy elérheted a csúcsot, a csúcs eléréséhez rövidnek (alázatosnak) kell lenned

Szegény ember nem 10 dollár, hanem 10 dollár és 5 dollárt lopó ember

Nehéz elbúcsúzni; annyira végleges és vége. Ami bennünk maradt, az emlékek. A tied nem bánthatnak vagy kínozhatnak. Szép pillanatok voltak együtt. Ápolja örökké az emlékét. A mama tovább él, mint egy legenda, aki volt! A szívem veled van, barátom

A halál fájdalmas átmenet a lemaradók számára; mivel üdvözölt elvárása és célja az eltávozottaknak. Kedves barátom, nagyon sajnálom a vesztét. Örülök, hogy nincs sajnálata. Tudom, hogy jól gondozták. Május y

Találjon erőt mindenben, amit ezúttal tesz

Találjon erőt mindenben, amit ezúttal tesz

Kívánom, hogy az erő és a vigasztalás Istene tartson és segítsen ebben a nehéz időszakban

Mindig hagyjon pozitív nyomot a megismert emberek életében, mert ki tudja, lehet, hogy soha többé nem találkozik velük

Bátorság a félelem helyett, ez erőt ad a pillanatra, és reméli, hogy szembenézzen egy ilyen félelemmel, ha valaha is újra hozza a csúnya fejét

A remény, hogy bátran gondolkodunk bármilyen vihar ellen, az egyetlen, ami jobb holnaphoz vezet

Bármennyire is megbukott a múltban, ne hagyja abba még. Csak próbáld tovább. Valamikor minden rendben fog menni

Ne korlátozódjon a múltban épített falakra, inkább próbáljon több hidat építeni ezúttal, jó barátom

Sikerérme Ha a siker érme elülső oldala az a képesség, hogy egyértelmű célokat tűzzen ki maga elé, akkor ugyanazon érme másik oldala az a képesség, hogy minden nap szervezettebbé váljon, és a legértékesebb feladatait dolgozza fel.

Semmi sem válik egyedülállóvá, egyszerűen rendkívüli hozzájárulásunk teszi rendkívülivé

Ne érezd magad rosszul, amikor az iskolában töltött napod nem motiváló, tudd, hogy még sok boldog nap áll előtted, és még nem élsz az iskolában

A könyveden kívül minden más dolog figyelemelterelés, ezért hagyd, hogy a könyv elvonja a figyelmedet a többiekről

Elnézést a szomorú hírért. Annyira leesettnek éreztem magam, amikor anyukád haláláról hallottam. Imádkozom, hogy isten áldja meg a családot, és vigasztaljon mindenkit

Anya különleges helyet foglal el minden egyén életében. Olyan fájdalom, hogy a tiednek ilyen hamar meg kellett halnia. Isten a te erőd a bánat ezen pillanatában

Nem kell több motiváció, mint a szíved, add meg a maximumot. Jól csináld, csináld, nézz előre és kovárd a múltat

Youngblood csinálja, ezért használja ki most az idejét, és hagyja, hogy öregsége örüljön

Minden problémának van megoldása. Minden nehézségnek megvan az előrehaladás magva. Minden keserű tablettának lejárati ideje van. Kapaszkodj, ne hagyd, hogy elnyelje a bajod. Biztosan elmennek

Minden problémának van megoldása. Minden nehézségnek megvan az előrehaladás magva. Minden keserű tablettának lejárati ideje van. Kapaszkodj, ne hagyd, hogy elnyelje a bajod. Biztosan elmennek

Válasszon a legkevesebb utat. A sikerhez vezető autópálya soha nem zsúfolt. Rázós, keskeny, izzadt, magányos út lehet, öröm és felvidulás lesz a vége

Mindig foglalkozzon magával, ha úgy tűnik, hogy minden munka elkészült, hagyja, hogy elméje találjon másikat

Az élet néha azzal fenyeget, hogy ellopja az örömödet, de csak akkor sikerül, ha örömöd egy adott dologtól függ

Hallottam, hogy elvesztetted életed egyik legfontosabb emberét. Megértem, mennyire fáj látni, hogy meghal az a nő, aki a világra hozott. Vedd szívedbe kedvesem, az idő meggyógyítja a fájdalmakat

Anyádnak volt annyi bölcsessége. Melegszívű nő volt, aki jót tett mindenkivel, akivel találkozott. Szelíd lelke nyugodjon békében, és adjon Isten szükséges bátorságot ahhoz, hogy átmérkőzze ezt a nehéz időszakot

Tudom, hogy fáj így távol lenni egymástól, de azt is, hogy a végén jól leszünk. Szóval, várjunk, oké? Szeretlek

Te vagy a legmenőbb férj. Édesem, ne kételkedj ebben

Bár lehet, hogy most nincs meg minden, amit szeretne, bízzon továbbra is és higgyen abban, hogy minden álma valóra válik

Semmi sem ezen a világon, sem az eljövendő világon semmi nem késztetheti arra, hogy ne szeresselek. Te vagy a legjobb dolog, ami valaha történt velem, bébi

A hétfői ajándékod készen áll: nyisd ki a dobozt örömmel, nevetéssel és boldogsággal

A megdöbbentő gazdagság az új héten a részed lesz. Boldog új hetet neked és családodnak

Nem baj, ha büféznek, de ne hajtsa végre a vereséget. Visszatámad!

Ilyenkor nem könnyű érezni Isten jelenlétét vagy hallani akarni tőle, de még ebben a legsötétebb órában is dicséretét követeli. Megadja neked a kegyelmet, hogy átéld. Fogadja el részvétemet

A Biblia azt mondta, az a célja, hogy az ember egyszer meghaljon, és ez történt. Ezért imádkozom, hogy Isten mindannyiótokat megtartson és segítsen

„Valahányszor levegőt veszek, ez annak a jele, hogy van még remény. Sikerülni fog. "

„Valahányszor levegőt veszek, ez annak a jele, hogy van még remény. Sikerülni fog. "

- Nem bízok senkiben. Senki sem kiszámítható. Még én se. "

Ó, hiányzott a veled való együttlét. Hál 'Istennek péntek van. Engedjük le a gőzt. Boldog pénteket neked

Akkor is, ha a hétfő unalmas és unalmas. Most kezdem a visszaszámlálást a hét legjobb napjáig. Péntek van kedves. Szórakozzunk és engedjük el minden gondunkat. Boldog péntek!

Amikor egy kulccsal megragadja boldogságát, egyszer el fogja veszíteni. De amikor valaha nyitva hagyod, az emberek valamikor a mennyeikdé teszik!

Fájdalom és unalom van bennünk; a boldogság soha nem lesz a közelben!

Életed hamarosan megfordul, csak még egy kis kitartásra van szükséged

Akkor is, ha könnyeket kell önteni, szívfájdalom után. Ne felejtsd el felvenni a törött darabokat, és menj tovább

Mindig azt mondtad nekem, hogy nem lehetünk örökké együtt. De nem tudom, hogy úgy fog történni, ahogy történt. Mielőtt elmentél, megtanítottad, hogyan éljek helyesen. Anya, büszkévé teszlek

Mindent odaadtál nekem, még azokat a dolgokat is, amelyek soha nem voltak gyerekként. Miattad vagyok minden. Mindíg szeretni foglak. Nyugodjon békében

A siker azoknak szól, akik mindent megtesznek abban, amit csinálnak. Szeretném, ha nem kellene átvészelned ezt a stresszt, de akkor az a célja, hogy jobban legyél. Vidítsd fel és élj tovább!

1234...38Показано 101-200 из 3765 записей