Válasszon gratulációt ízlés szerint!

50+ legjobb ima, hogy 2021-ben minden nap köszönetet mondjunk Istennek jóságáért

Halleluja neked, mindenható Úristen, dicsőség, becsület és erő neked, Lordok urának és királyok királyának. Ma nem lett volna, ha nem a kegyelmed, kegyelmed és szereteted. Köszönöm Jézus

Mi mást mondhatnék, mint köszönetet mondani Istennek. Megtette, amit egyetlen ember sem képes. Minden szükségletemre való készlete valóban csoda. A védelme biztos és sok megszámlálhatatlan áldás. Nagyon köszönöm, Uram

Korlátlan szerelmedért, örök kegyelmedért és mérhetetlen kegyelmedért mondom KÖSZÖNÖM JÉZUSOT. A mai nap kegyelmed és irgalmad miatt készült számomra. Nagyon köszönöm, mindenható Úristen

Mit mondjak neked, ó Isten, a nagy kegyelmedért és irgalmamért irántam a mai napon. Még ezer nyelv sem lehet elég a köszönéshez. Köszönöm, királyom és uram. Szeretlek, Uram

Uralkodsz o Mindenható Úristen Neked csak a dicséret. Semmi sem vagyok nélküled, és életem minden napja csak a te kegyelmednek szól. Nagyon szépen köszönöm a mai napot. Szeretlek, Uram

Mit adok az Úrnak mindazért, amit tett, „hálás szívvel és hálaadással teli szájjal”, ezt hozom nektek életem során minden jóságotokért és hűségetekért. Mindezt Neked, Jézus

Végigkutattam és próbáltam számolni, de minden bizonytalan. Te jóságod, Uram, olyan mérhetetlen és megszámlálhatatlan. Ma itt vagyok, mind kegyelmed miatt. Köszönöm Uram

Ön egyedül méltó arra, hogy dicséretet és imádást élvezzen mindazért, amit tett, amit tett, és amit még tenni fog. Nagyon köszönöm a mai nap sikereit. A szívem imád téged, Uram. Köszönöm az életet

Örökké áldott vagy, Istenem és Uram. Olyan nagy dolgokat tettél értem. Bátran állhatok itt ma mindannyian irgalmasságod és jóságod miatt. Köszönöm Uram

Uram, jó vagy, és annyit tettél értem. Vedd el a dicsőséget és a becsületet. Mérhetetlen a szeretet, amelyet irántam érez. A napomat gyönyörűen megáldotta és kedvence volt Önnek. Nagyon köszönöm örök Atyám

Hálát adok neked, Istenem, aki megteremtette az eget és a földet. Olyan nagy a szeretetem irántam, és irgalmam irántam olyan nagy. Egy pillanatra sem tudok arra gondolni, mennyire kitart velem szembeni jóságod életem minden napján. Nagyon hálás vagyok, ó

Te vagy nagyobb, mint a legnagyobb, a kezdet és a vég. Nincs senki, aki összehasonlítható lenne veled. Nagyon hálás vagyok azért a kegyelemért, hogy tanúja lehetek egy olyan szép napnak, mint ma, még ennek a kedves barátomnak és minden családunknak is. A

Jézus, te nagy vagy, annyit tettél értem, vedd át és kapd meg újra a dicsőséget. Atyám, itt vagyok, hogy nagy köszönetet mondjak Neked, a Mindenható Uram Istennek

A lelkem megáld téged, Istenem, akinek örök jósága van az emberiség iránt. Ma valóban újra záporozol rajtam jóságodat és végtelen irgalmadat. Te egyedül érdemelsz minden dicséretet, és minden dicsőséget megkapsz. Dicséret és imádat neked, Uram a nyugtalan

Ők nem hasonlítanak hozzád, Istenem, mert jóságod nagy és irgalmad számtalan. Ön az egyetlen oka annak, hogy a családom, a barátaim és én ma is a nap végéig élünk. Neked, Uram, legyen minden dicsőség

Ők nem hasonlítanak hozzád, Istenem, mert jóságod nagy és irgalmad számtalan. Ön az egyetlen oka annak, hogy a családom, a barátaim és én ma is a nap végéig élünk. Neked, Uram, legyen minden dicsőség

Uram, Megváltóm, nagyra becsülöm, hogy megváltotta számomra a gonosz napokat, és a mai napot áldássá tette számomra. Nagyon boldog vagyok, hogy kegyelmednek és határtalan szeretetednek lehettem tanúja. Hálás vagyok neked, Istenem

Áldott legyen a te neved, Uram áldásaidért és jóságomért irántam. A mai nap valóban áldás volt számomra egyedül csak Te miattad. Áldlak, Uram

Nincs más, amit mondhatnék, csak KÖSZÖNÖM, Uram. Akkor vittél, amikor senki nem volt, és folyamatosan megmutatod nekem jóságodat és irgalmadat, függetlenül bűneimtől és hűtlenségemtől. Te vagy az egyetlen igaz Isten. Nagyon köszönöm a mai napot újra

Bármikor meglátom egy új nap hajnalát, köszönetet mondok. A nap átmenete alatt nem tudom megmutatni mély hálámat a nap végén Neked, Megváltóm. Te, Isten, biztonságba hoztál és végig sikerrel jártál. Nagyon szépen köszönöm

Neked, ó Isten, minden dicsőség, amit tettél, és nagyobb dolgok, amelyeket még meg fogsz tenni. A mai kegyelemért és szívességekért egyedül csak Önnek lehet a dicséret. Köszönöm Istenem

Köszönetet mondtam neked, Uram, az életért, a jó egészségért és a számtalan áldásért. Nagyon felemelkedtél Atyám. Fogadja meg minden köszönetemet

Az Isten, menedékünk és szabadítónk, köszönöm szépen, hogy megszabadított minket lelkünk ellenségének kezéből, és biztonsággal vitt minket a mai nap végére. Nagyon nagyra értékeljük Önt, Uram. Fogadja el kis dicséreteinket

Kegyelmes Atyám, minden dicséretet és dicsőséget adok neked. Áldásaid megszámlálhatatlanok és örökkévalóak. Minden nap a jelenléted nélkül katasztrófa. Köszönöm, hogy mindig ott voltam mellettem, Istenem. Nagyon szeretlek, Uram

Az egész föld Ura, ha nem a te jelenléted és támogatásod lenne, akkor sem éltem volna ma, hogy ne beszéljek arról, hogy elérjem mindazt, amit ma elértem. Nagyon hálás vagyok neked, Jehova. Minden dicsőség Neked a legmagasabb szinten

Nagyon szeretnék köszönetet mondani neked, Uram azokért a dolgokért, amiket még a mai történések sem okoztak számomra gondot jóságod és irgalmad miatt. Minden dicséret és dicsőség Neked a magasban. Halleluja neked, istenem

Örökké hálás vagyok jóságodért és kedvességedért minden mai utazásom során. Nagy a te neved az egész földön! Nincs senki, aki összehasonlítható lenne veled, ó Isten. Bőséges vagy az irgalmasságban és kegyes a jóságban. Nagyon köszönöm örökké

Minden másodperc, amelyet nélküled teltem el, teljesen veszélyes, és minden perc, amikor nincs a jelenléted, teljesen katasztrófa. Egyedül te vagy az oka annak, hogy ma életben vagyok. Köszönöm mindazt, amit tett. Dicsérem a nevedet a magasban

Nagy vagy te Uram, és nagyon dicsérendő. Kegyelmeid és irgalmam irántam kétségtelenül biztos és igaz. Valóban kezed jóságát és szíved kegyelmét ajándékoztad meg nekem. A mai nap egy fantasztikus nap volt számomra, a g nélkül

Ha nem tudok dicséretet mondani, az egyszerűen azt jelenti, hogy hálátlan vagyok. De nem, ez nem csak a te kezed jóságáért, ó Isten, hanem az élet ajándékáért és a reményedért Királyságodért. Nem is tudom megszámolni azokat az okokat, amelyek miatt csak d

Köszönöm, Jehova Úr. Ezen a napon sikerre tettél engem minden törekvésemben, és szeretetteljes szívességeddel felöleltél. Áldom a nevedet, Jézust

Köszönöm, Jehova Úr. Ezen a napon sikerre tettél engem minden törekvésemben, és szeretetteljes szívességeddel felöleltél. Áldom a nevedet, Jézust

Uralkodsz az egész földön, és dicsőségedet senki sem veheti el. Minden dicsőséget, becsületet és dicséretet neked hozok neked, Isten, megérdemled. A mai siker és az új nap reménye semmi sem áll kegyelmed és jóságod mögött. Nagyon köszönöm, Istenem

Dicsérlek téged, Jehova mindazért, amiért áldozataidat és irgalmadat rám és barátaimra fordítottad. Köszönöm Uram

Köszönöm, örök Atyám, köszönöm a mai napot, imádlak téged jóságodért és jóindulatodért én és barátaim iránt. Mert ha nem Neked, akkor hol voltunk. Köszönöm, Uram, hogy mindig is velünk tartasz. Még egyszer köszönünk, Uram

Dicséret minden korosztály királyának, a fények atyjának. Hála és hatalom neked, Uram, te vagy minden teremtés istene, és senki más. Mindent jól csináltál, és biztonságos utat és sikeres napot biztosítottál nekem. Áldott legyen az Úr neve. Alleluja

A lelkem megáld téged, és a szívem minden dicsőséget megad neked a mai áldásokért, valamint a szívességeidért és oltalmaidért. Köszönöm Uram

Nincs hozzád hasonló, mert egyedül te vagy Isten a Legmagasabb és a dicsőség Istene. Ma engem csak a te kegyelmed teremtett. Semmiféle gonoszság nem kerekedett felül rajtam, és egyetlen emberrendszer sem kerekedett felül. Nagyon köszönöm, kegyelmes Atyám.

A mai nap valóban áldás volt, és minden óra kétségtelenül kegyelmed volt. Nagyon köszönöm, Atyám. Minden dicséri a nevedet

Mit használhatok minden jóságod és kedvességed, szereteted és gondoskodásomért, ó királyok királya? Amikor a napi nyilakat lelőtték, te irányítottál engem, és most is az éjszakában kegyelmed biztosan át fog vezetni. Köszönöm a mai napot, atyám, áldott lég

Ó, hadd dicsérje az egész világ Te és a föld lakói hálát adj az Úrnak, mert jó, és irgalma és jósága az örökkévalóságon át terjed. Köszönetem Neked soha nem lehet elég és egyenlő a jóságoddal, szívességeddel és irgalmaddal minden d

Halleluja az Öné, mert megérdemli mindezt, Uram. Köszönöm a mai sikert. Nagyon hálás vagyok neked, Istenem

Te egyedül vagy Isten, a világ kezdete előtt, és egyedül te végtelenül átjárod a korokat. Köszönöm szépen, hogy életem minden másodpercében figyelemmel kísérte velem és a családommal. Nagy Isten vagy. Szeretünk, Uram

Semmi más nem maradt, mint hálás szívvel kiáltani neked, Uram. Nem is tudom megszámolni azokat az áldásokat, amelyeket ma tőled kaptam. Áldom Uradat

Másodpercek alatt 60, percekben 60, órákban 24, napokban 365 vagy 366, mindezek milliókkal megszorozva, még egy kicsit sem mérhetők csodálatos munkád és jóságod dicséretére. Nagyobb vagy, mint a szív

A napok valóban egy utazás, és a másodpercek kétségtelenül megéri megköszönni. Itt vagyok az Úr, hálás szívvel, minden dicséretet meghozva Nektek azért, aki vagy és amit tettél. Köszönöm Uram

Atyám, köszönöm a mai napot, én, a legjobb barátom és a családunk tanúja voltam. Királyok királya, imádunk. Valóban olyan utat tettél, ahol nem volt rá mód. Áldjuk a nevedet

Atyám, köszönöm a mai napot, én, a legjobb barátom és a családunk tanúja voltam. Királyok királya, imádunk. Valóban olyan utat tettél, ahol nem volt rá mód. Áldjuk a nevedet

Nagy az irgalmad, olyan nagy, hogy nem tudom számszerűsíteni. Irgalmasságod mind a mai napig megtartott, és jóságod minden akadályon át vezetett. Köszönöm mindenható Istennek. Áldott legyen a neved

Aki hasonlít hozzád, Uram, a többi isten között, nincs hozzád hasonló. A te iránti jóságod olyan nagy, még a mértékein felül is, a mai nap valóban áldás volt tőled. Nagyon köszönöm, Uram

Köszönöm, Uram, minden legyőzött akadályt és akadályt, amelyeket legyőztem. Kegyelmed megtartott, jóságod pedig védett. Szeretlek, Uram, te vagy minden dicsőség Istene

Mindenható vagy te Uram, mindnyájan mutasd be neked a személyedet, és mindenre elegendő a te jóságod. De hiányosan tudunk mi emberek hálát és imádatot adni nektek, mert nagyobbak vagytok, mint a nyelvek millióinak dicsérete. De itt ma kicsit köszönetet mo

Itt kell imádnom, itt kell dicsérnem Téged, és minden dicsőséget visszaadnom Istennek, mert a tiéd. Köszönöm mindazokat a problémákat, bánatokat és problémákat, amelyekkel ma szembesültek és meghódítottak. Mindez kegyelmeddel és irgalmaddal. Halleluja a t

Nem tehetek meg minden hálát, mert Atyám vagy és Királyom. Köszönöm jóságodat és irgalmadat, a mai nap nagy valójában mind Urad miatt van. Nagyon szépen köszönöm

Az örök Atya, aki van, aki volt és aki eljön. A fények kegyelmes Atyja. Köszönöm minden kedves szeretetemet és irgalmasságomat irántam a mai napon, sőt a múltban is, és megköszönöm azt a hitet is, hogy ott leszel f

Miután visszatekintettem minden múló másodpercre, csak annyit tudtam mondani, hogy Köszönöm, Uram. Csak a te szereteted és irgalmad által. Dicsőség és hatalom neked, ó Isten. Nagyon szépen köszönöm

Köszönöm, köszönöm, Uram, mindazt, ami nekem van, jöttem köszönetet mondani Jézusnak. Halleluja a nevednek a legmagasabban. Dicsérlek, mindenható Úristen

Biztos dolog, hogy az ember nem élhet Isten jelenléte nélkül, és minden teremtés haszontalan lenne a Teremtő hiányában. Ó, Isten, te vagy az egyetlen igaz Isten. Köszönöm a tegnapit, ma és örökké. Nagyon hálás vagyok

Nem az én cselekedetem és nem az én hatalmam által élek ma, és hogy ma nagy napom volt, hanem a te szeretetedért és jóságodért, ó Istenem. Áldott legyen a neved

Igen, hálát adok, igen, imádlak, mert számtalan jóságod van, ó Isten. Köszönöm, istenem

Visszaadom minden dicsőséget Neked, Uram. A felmerült problémákért, valamint arról, hogy szeretetteljes kedvességed és jóságod hogyan segített legyőzni mindet. Szeretlek, Uram

Dicsérem a nevedet, Uram, mindazért, amit tettél, és mindazért, amit csinálsz és még meg fogsz tenni. A mai eredmény sokkal alacsonyabb, mint az a dicséret, amelyet Uramnak adok. Nagyon köszönöm, királyom

Eljöttünk, hogy megmutassuk szívélyes hálánkat nekünk, Atyánknak és Istenünknek mindazért, amit egy másik nap ajándékáért is sikeresen tettél. Halleluja neked

Eljöttünk, hogy megmutassuk szívélyes hálánkat nekünk, Atyánknak és Istenünknek mindazért, amit egy másik nap ajándékáért is sikeresen tettél. Halleluja neked

Показано 60 записей