Válasszon gratulációt ízlés szerint!

2021 Legjobb reggeli imádságok a férjem felébredésére

Jó reggelt, koronám. Ma reggel az Úr beavatkozik az ügyeibe. Legyőz, csalódást okoz, szégyent és elpusztít minden kellemetlen élményt az életedben. Minden sátáni ellenvetést azzal a pozícióval szemben, amelyet el akar érni, ki kell emelni

Az Úr, az én Istenem, irgalmat mutat neked, és kegyelemmel önt el. Összekapcsol téged álmai munkáddal, és ínycsiklandó előnyökkel járó ajánlat csodáját adja. Jézus nevében azok, akik csúfoltak téged, visszatérnek, hogy megünnepeljék Isten félelmét. Jó

Örömödet és békédet nem veszik el, és áldásaidat nem adják másoknak Jézus félelmetes nevében. Ma mindaz, ami neked szól, késedelem nélkül elengedik Jézus nevében. Jó reggelt, férjem. Élvezze a napját!

Jézus hatalmas nevében parancsolok minden aratásodnak, a szellemvilág minden démoni blokádjának, minden sátáni vádlónak a boszorkánykamrákban, minden tengeri agresszornak a figyelemre méltó tanúságtételed ellen; tűzzel kiszáradni és örökre elszáradni

Ma reggel imádkozom, hogy Isten késztesse Önt az áttöréshez. Isten áldása folyamatosan rád esik. A mindenható Isten pénzügyi csoda lesz a nemzedéked számára. A te kezed munkája növeli áldásaidat. A t

Ma reggel Isten kegyelme bejelenti nagyságodat. Az irgalom bevezeti a felemelkedés asztalához. A kegyelem eláraszt. Nem botladhat meg, amikor Isten a becsületes helyekre viszi. Isten vigyázni fog rád és öntözni a magodat. Bukást fogsz aratni

Amint ma felkelsz, a segítőid tőled fognak felkelni. Semmi nem akadályozza őket, sietnek a segítségedre. Meghiúsítom a késedelem és a tagadás minden szellemét, Jézus nevében. Ma reggel nyitják meg az ajtókat számodra, és a kapuk nem lesznek shu

Hirdessen ma a jó hír Istene. A hajnal szárnyain áttörésed kitör. Nem fog pazarolni. Várakozása jó jutalommal zárul. Kegyelméből készíted el. A Destiny segítői megtalálják és segítenek ha

Komoly imádságom ma érted, hogy Isten erőssé tesz téged a gyengeség minden területén. Ő ott fog óvni, ahol a legkiszolgáltatottabb vagy, és megerősít, ahol támadásnak van kitéve. Az Úr angyalok és tűz falaival vesz körül.

Te vagy Isten kiválasztott edénye: kegyelmének és robbanékony kenetének hordozója, minden képzeleten felül megáldott vagy. A mai nap nagyon különleges lesz számodra. Isten kegyelme életében nagy áldásokra aktiválódik ma, Jézus nevében.

Nem vagy egyedül, az Úr veled van, férjem. Előtted megy és szószólója lesz. Meg fogja harcolni érted a csatáidat, és minden oldalon győzelmet nyújt neked. Ne félj, szerelmem. A csata az Úré. Meg van rendezve! Jó reggelt kívánok,

Jó reggelt, bájos hercegem. Mivel a gyémánt soha nem szűnik meg csillogni, semmi sem távolítja el életéből Isten sugárzó dicsőségét. Amilyen biztosan felkel a nap minden reggel, ugyanúgy feltűnik nagyságod Jézus nevében is. A Mindenható Isten megrendíti a

Ahogy ma virrad a hajnal, törjön ki örömöd minden oldalról Jézus nevében. Kettős megtiszteltetésben részesülhet ott, ahol megvetettek. Ott ünnepelnek, ahol elutasítottak. Semmi jót nem szabad visszatartani tőled. Minden utadon

Mielőtt felhívnád, az Úr gyorsan válaszol neked. Amint kérdezel, meghallja, amíg még beszélsz. Amikor ma Istenre önted a terhedet, Ő tartós megkönnyebbülést és békét ad neked. Isten segítséget nyújt Önnek, és száműzi a

Ma Isten kinyitja a fülét az irányelvei előtt. Isteni irányítást fog kapni a vállalkozásával kapcsolatban. Az Úr elvezet téged a csodáidhoz. A vállalkozása példátlan sikerért megkapja az Ő isteni érintését. A magas nettó vagyonú ügyfelek r

Ma Isten kinyitja a fülét az irányelvei előtt. Isteni irányítást fog kapni a vállalkozásával kapcsolatban. Az Úr elvezet téged a csodáidhoz. A vállalkozása példátlan sikerért megkapja az Ő isteni érintését. A magas nettó vagyonú ügyfelek r

Szavai legyenek kegyesek. Kezei munkája egészséges adag kiválóságot és szívességet kapjon. Legyen bőven jutalma minden erőfeszítésért, Jézus nevében. Jó reggelt, husby

Kedves Atyám, ma reggel elkötelezem a férjemet. Kérlek, öltöztesd erővel, kegyelemmel és szívességgel. Segítsen neki minden terhének viselésében, és mosolyt csaljon az arcára, ma. Bátorítsd őt minden szempontból, és növeld őt minden oldalról Jézus nevében

Ma elpusztítok minden sátáni leplet, amelyet dicsőséged Jézus nevében való fedezésére használtak. Felszabadítom a Szentlélek tüzet, hogy felemésztem minden gonosz fedezéket, amelyet áldásaid fedezésére használnak, hogy el ne érjenek. Parancsolom Isten fél

Jó reggelt, bájos férjem. Ma a Mindenható Isten új dalokkal tölti fel az életét; Márkanevet ad Önnek kiválóságért és nagyságért, és feljavítja életét egy újabb és jobb verzióra, Jézus nevében. Nem lehet kiesett vagy

Új nap hajnala van. Több áldásért, bőséges kegyelemért, sikerért és irgalmasságért kötelezlek a Mindenható Isten képes kezébe. Ahol segítségre van szüksége, az Úr felülről küld segítséget. Amikor gondjaid vannak, Istenem vigasztalást fog mondani neked

Ma reggel az Úr azon személyek szívében fog dolgozni, akik tartoznak neked, hogy teljes összeggel fizessenek neked. Mostantól addig pihenhetnek, amíg ki nem egyenlítik adósságaikat. Jézus nevében a Szentlélek kezébe veszi üzleti ügyeinek irányítását, és e

Jó reggelt, életem szerelme. Ahogy ma elindultál, korlátlan szívességbe, extravagáns örömbe és rendkívüli kegyelembe lépsz. Az emberek és az angyalok kedvelni fogják. Minden, ami ellened dolgozik, mától az ön javára kezd működni.

Jó reggelt, cukros pite. A szívem megáld téged: szerezzél ma kegyelmet az Úrtól. Ahogy mindig megpróbálsz mindent megtenni értem és kis angyalainkért, az Úr kielégítse minden vágyadat jó dolgokkal. Nem tapasztal hiányt, veszteséget vagy kudarcot

Az Úr vigyázni fog arra, hogy kijusson és bejöjjön. Egyenesen irányítja és elrendeli a lépéseit. Kettőt ad neked minden bajodért, és szíved és elméd szilárdan rögzül rajta, Jézus nevében. Jó reggelt, drágám

Jó reggelt, Drágám. Amint kilép ma, ki kell lépnie a frusztrációból és a homályból. A csoda megtalálja önt. Az emberek és az angyalok megpróbálnak téged előnyben részesíteni. Kortársai közül téged előnyben kell részesíteni. Ma eláraszt a jó

Jó reggelt, ritka gyöngyszemem. Mindaz, amit az Úr neked szánt, nem kerülheti el Jézus nevében. Téged eláraszt Isten kedvessége. Örömöd megtelik és elfut. Jó reggelt, legkedvesebb. Kiváló napot kívánok

Ma imádkozom érted, hogy Isten kiszárítsa életed minden kellemetlenségének, bánatának, korlátozásának és kudarcának minden forrását. Friss betekintést nyújt isteni terveibe. A következő szintedre irányítja és őrzi. Amint ma hajnal szakad, lehet, hogy igen

Nyissa meg a mennyek és a föld Istene előtted az ajtókat és adjon isteni kapcsolatot. Küzdelem nélkül megkapod szíved vágyait Jézus nevében. Jó reggelt, legkedvesebb

Jó reggelt, legkedvesebb férjem. A mai nap folyamán élvezze az ég kegyelmének harmatát. Minden zavaros kérdés világossá válik. Jézus nevében szokatlan betekintést, megértést és bölcsességet kap a probléma megoldásához

Jó reggelt, kincsem. Csodálatos nap lesz! Az Úr olyan jeleket és csodákat tesz az életedben, amelyek mindenkit elárasztanak, és határozottan elzárják rágalmazóid száját. Minden ellened elkövetett összeesküvést lelepleznek, csalódást okoznak és megrontanak

Jó reggelt, kincsem. Csodálatos nap lesz! Az Úr olyan jeleket és csodákat tesz az életedben, amelyek mindenkit elárasztanak, és határozottan elzárják rágalmazóid száját. Minden ellened elkövetett összeesküvést lelepleznek, csalódást okoznak és megrontanak

Isten, a változatlan váltó meglátogatja alapítványodat és meggyógyít mindent, ami befolyásolja békédet és fejlődésedet Jézus hatalmas nevében. Amint ma kimész, jövendölök az életedre: menj és birtokold minden mennyei elrendelt vagyonodat. Kedvezni fogják

Jó reggelt drágám. Amint ma virrad a hajnal, Isten kegyelmének és szívességének részesülnie kell. Irgalma élénk lesz az életedben. Az ő jósága véget nem érő szövetség lesz feletted. Van egy fantasztikus napod!

Ma reggel és azon túl is csodálatos fordulatokat fog tapasztalni várakozásain felül. Az imák ereje, amelyek csodákat tettek Pál és Silas életében, és amelyek megszabadították őket kínzóik kezéből, megtör minden láthatatlan

Ma az Úr egy dalt ad a szájába. Bizonyságod nagyszerű lesz, és az egész világ örülni fog veled. Az Úr kellemes meglepetést okoz neked, és te leszel a nagy hír hordozója Jézus hatalmas nevében. Jó reggelt, szeretett h

Ma reggel úgy határozok, hogy a Szentlélek tüze elpusztítja és hamuvá égeti a sötétség és a sorsod ellen ható gonosz oltár összes művét. Mától kapjon friss tüzet, hogy Jézus nevében betöltse a célját. Jó reggelt szépfiú

Áttörést kell éreznie minden oldalon, ettől a pillanattól kezdve. Az ellenzék minden hegyét magatok elé állítom, és áldásaimat hívom elő a világ mind a négy sarkából. Az ön kedvéért az Úr nem hallgat el. Minden jót elrendelt neked sh

Jó reggelt, legkedvesebb férjem. Ne félj, az Úr veled van. Jézus nevében meg fog építeni és szilárdan megalapoz akarata közepén. Célja megvalósul benned és rajtad keresztül. Az Úr megszabadít téged a

Beszéljen ma helyetted minden korábbi jó cselekedeted. Az Úr nem fog hallgatni az ügyedről. Izrael dicsősége nem hagy el és nem hagy el; Segíteni fog neked. Gratulálok előre. Jó reggelt, bajnokom

Ez a felépülésed szezonja; mától minden jót, amit elvesztettél, teljesen helyreállítod neked. Egyik sem hiányozhat; mindet százszorosan helyreállítják. Jézus nevében kétszer kapsz cserébe. Jó reggelt, szívem öröme. Hav

Ma reggel kivételes és nem mindennapi áttöréseket határozok meg Önnek, legkedvesebb férjem. Isten jóságának hirtelen kitörése áradatként áramlik rád. A csepegés korszaka utat enged Isten erejének, áldásainak, gyógyulásának, bölcsességének bőségének / árad

Jó reggelt, drágakő. Hála Istennek az újabb szép napért és a tegnap csodálatos bizonyságáért. A kegyelemből a kegyelembe fogsz lépni Jézus nevében. A házigazdák kegyelmét több kizsákmányolásban részesítjük. A kiválóság és az eredmény több kapuja lesz

Ma reggel legyen a fényed egyre fényesebb. Nyissa meg az Úr a lehetőségek kapuit ma előttetek. Örömmel térsz haza. Bizonyságod Jézus félelmetes nevében fog tartani. Jó reggelt, drágám

Ma úgy határozok, hogy a vereség, a szerencsétlenség és a kudarc minden háromszög nyilát elhibázáshoz és bumeránghoz rendelték, Jézus nevében. Minden varázslatot, jóslatot és varázslatot semmissé teszek Jézus drága vérével. Bármi legyen is az ellenség m

Jó reggelt szerelmem. Az Úr áldjon meg és legyen veled. Jobb keze tartsa meg és kedveskedjen neked. Vezessen és vezethet a teljes győzelemhez. Közel fogja magát magához, amikor átad mindent neki. Jézus nevében imádkozom. Jó reggelt

Ma véget ér a jaj meséd. Amint ma reggel elindult, tanúságtétele Jézus nevében kezdődik. Bárhová is megy ma, extravagáns kegyelmet és kegyelmet fog tapasztalni. Az irgalmasság helyetted fog szólni. Jó reggelt, édesem

Ma véget ér a jaj meséd. Amint ma reggel elindult, tanúságtétele Jézus nevében kezdődik. Bárhová is megy ma, extravagáns kegyelmet és kegyelmet fog tapasztalni. Az irgalmasság helyetted fog szólni. Jó reggelt, édesem

Ez egy újabb szép nap. Köszönöm, Jézus, az élet csodálatos ajándékáért. Kedves férjem, ma reggel imádkozom érted, Isten folyamatosan figyelni fog rád. Csodákká változtatja aggodalmaidat, diadalmakká pedig megpróbáltatásaidat. Az M hatalmas karja

Jó reggelt, édesem zsemléim. Tudom, hogy nagy nyomás alatt állsz; így ma reggel imádkozom érted, hogy az Isten békéje, amely minden megértést átjár, nyugodjon rajtad. Jézus nevében Isten isteni bölcsességet és különleges kegyelmet ad neked h

Mint a folyó partján ültetett fa, úgy te is meg fogsz ugrani és gyümölcsöt teremni Jézus nevében. Amire ráteszed a kezét, az boldogulni fog. Ma reggel nem fogsz korán hiába ébredni, csak enni a bánat kenyerét. Korlátlan gyümölcsözőség és öröm

Jézus nevében Jehova Raphael megérinti testének minden részét, és meggyógyít minden betegségtől, fájdalomtól és betegségtől. Megszüntetem testének minden terminális helyzetének kinevezését, és utasítom, hogy az összes tünet minden nyoma teljes legyen

Az Úr elégítse ki vágyait jó dolgokkal. Könnyedén teljesíti mindazt, amit ma elhatározott. Az Úr áldjon meg és tartson meg téged ezen a napon és örökké. Jó reggelt, férjem

Ma, ahogy kitűzte, különleges kegyelmet élvezhet. Megdorgálok minden hatalmat, amely az engedetlenség gyermekeiben működik, gonoszságuk tehetetlen lesz rajtad Jézus nevében. Soha nem fog hiányozni semmi jó dolog. A szemrehányás és a szégyen soha nem lesz

Az Úr világítson meg minden előtted rejtett dolgot. Nem fog többé komor felhő alatt tevékenykedni. Megdorgálom a zavarodottság és a csalódás minden szellemét, amely a munkahelyeden sújt. Imádkozom, hogy az Úr megértést adjon nektek, mint Issachar emberei

Isten megzavarja segítőitek szívét, amíg ki nem hívják az ön emlékkönyvét. Azokat a döntéseket, amelyek neked kedveznek, ma indítunk, Jézus nevében. Azok, akik gonoszt terveztek ellened, kénytelenek lesznek bejelenteni a sikereidet

Válaszoljon az Úr, amikor az Ő nevét hívja. Adjon neki mindent, amire szüksége van ennek a családnak a feje. Soha nem fog hiányozni semmi jó Jézus nevében. Az Úr kielégíti és meghaladja az Ön igényeit. Jó reggelt angyalom. Van egy csodálatos napod

Ma reggel hagyja, hogy Isten jóváhagyja az összes fennálló kérését, és gyorsaságot adjon Önnek a rendkívüli teljesítményekért. Amint ma kimész, Isten vigyázzon rád és védjen meg. Nem indul visszaút nélküli útra. Békével fogsz kimenni és visszavonulni

Az Úr lesz a menedéked, erőd és pajzsod. Ő lesz a mindig jelen lévő segítséged a bajban; dicsőséged és fejed emelője. Az Úr neve erős torony lesz számodra; amikor ma hozzá futsz, üdvözülsz. Ne félj, de

Ma imádkozom érted, hogy az év hátralévő része a legjobb időszakod legyen. Az élet a legjobb oldalt fogja fordítani rajtad. A Mindenható Isten minden szférában előrelép. Ma kopogtatva megnyílik az ég, és rád záporozza a bőségét. Amikor felhívsz

Ma reggel elrendelem, hogy a gonoszok minden terve ellenetek elbukik Jézus nevében. Kezük nem éri el vállalkozásukat. Az Úr mindennap haszonnal terheli, és vágyait jó dolgokkal elégíti ki. Jó reggelt, férjem.

Az Úr minden gonosz bandát meghiúsít ellened. Ő lesz a védekezésed, erőd és igazolód. Az Úr biztosítja a sorsodat, és elsöprő győzelmet nyújt neked Jézus nevében. Jó reggelt, édesem

Amikor mások azt mondják, hogy le vannak vetve számukra, akkor felkelsz, és kijelented, hogy neked felkelsz Jézus nevében. Nem fogsz szégyenkezni, és nem is fogsz megalázni. Jézus nevében a szívesség és a becsület lesz a te részed. Jó reggelt, Dea

Amikor mások azt mondják, hogy le vannak vetve számukra, akkor felkelsz, és kijelented, hogy neked felkelsz Jézus nevében. Nem fogsz szégyenkezni, és nem is fogsz megalázni. Jézus nevében a szívesség és a becsület lesz a te részed. Jó reggelt, Dea

Ma az a bölcsesség, amely elképesztő és tartós eredményeket hoz, állandó társa lesz. Könnyedén dolgozhat, gyors és kedvező gyümölcsöket hozhat, mint a mandulafa. Ha mások felnyögnek, akkor Isten dicséretét énekeljétek, mert minden ajtótok van

Mindazok során, amelyeket ma tesz, adjon az Úr okot arra, hogy bizonyságot tegyen jóságáról és hűségéről. Töltse meg szívedet békével és isteni gondolattal Jézus nevében. Irgalmából semmiféle gonosz nem emésztheti meg. Jó reggelt, drágakőm. Van egy sp

Amint ma elindultál, Jézus nevében minden jó cselekedetedért elismernek. Azok, akik felemelkedésedért felelősek, nem alszanak és nem pihennek, amíg a kiemelkedő cselekedeteid nyilvántartási könyvét elolvasják és az ön javára cselekszenek. Itt az ideje, ha

Az Úr megadja neked az erőt és a bátorságot, hogy szembenézzen mindazokkal a kihívásokkal, amelyek a mai nap folyamán eljönnek. Erőd nem fog kudarcot vallani a nehézségek napján. Lesz egy olyan napja, amely véget nem érő vallomásokkal telik meg. Jó reggel

Jó reggelt, hősöm. Az Úr áldjon meg téged legvadabb fantáziádon felül. Védje meg minden ártalomtól és ördögi tervtől. Legyen győztes napja!

Isten akarata az életedért megmarad. Célját rajtad keresztül fogják megvalósítani. A gonoszok tanácsa csalódott lesz az életében. Áldott vagy. Te szilárdan állsz anélkül, hogy megbotlana Jézus csodálatos nevében. Jó reggelt, édesem. E

Atyám, köszönöm szépen a férjem iránti jóságodat és irgalmadat. Ma reggel a te kezedbe veszem az utat; kérlek, irányítsd az útját. Mutasd meg neki, mit kell tennie ezzel a vonatkozó kérdéssel kapcsolatban. Nem tudja egyedül kezelni az egészet, szüksége va

Ó, Uram, hagyd a kezed a férjemen ma reggel. Te vagy a tehetetlen segítsége, légy az ő állandóan jelen lévő segítsége a bajban. Adj neki reményt, tegyen utat neki, ahol a férfiak azt mondják, hogy lehetetlen haladni. Kegyelmed legyen elég neki, így t

Ma megkapja Isten korlátlan szeretetét és kegyelmét. Az Úr felemel téged életed minden területén. Örömödnek nem lesz határa, mivel az Úr bőséges áldásai áradatban szabadulnak fel számodra. Esni fog, szerelmem. Az aszály ove

Legyen az Úr friss élet és lélegzetvétel az üzleti ügyekben. Jézus nevében az Úr feleleveníti és visszaadja korábbi dicsőségébe. Sokkal elfoglaltabb és magasabb nettó vagyonnal rendelkező ügyfeleket / ügyfeleket fog hozzáadni, és Ön soha nem látott növeke

Az Úr, aki megérti félelmeit és bizonytalanságait, tökéletes békéjét fogja mondani a szívébe. Csodákkal és csodákkal látogatja meg életed minden területét Jézus nevében. Jó reggelt, dearie. Jól van veled

A félelmetes problémák minden olyan megoldása, amely eddig elkerült téged, ma világosan megjelenik Jézus hatalmas nevében. Nem fog megszégyenülni, összezavarodni vagy összezavarodni. Kapjon bepillantást és bölcsességet a Szentlélek erejével! Jó reggelt kí

Jézus nevében bármit megkötsz ma, azt megkötik; és bármit is veszítesz, az lazul. Bármit is rendelsz, az állni fog, és semmi sem fog ellenállni Isten hatalmának az életedben. Az Úr veled lesz, és felölel téged angyalaival. Jó reggelt kívánok,

Az Úr ma előtted megy, ajtókat nyit meg előtted, és kapukat nem zárnak le ellened Jézus nevében. A vonalak kellemes helyeken hullanak rád, és nagyszerű lesz a békéd. Bármit is döntesz, megtörténik; semmi jó nem lesz

Ragyogó csillag vagy, dicsőséged olyan fényesen fog sütni, mint a nap. Bármire is teszed a kezed, Jézus nevében boldogulni fog. Isten békéje borítsa be és telítse el egész lényét. Van egy csodálatos napod, kedvesem. Jó reggelt kívánok

Ragyogó csillag vagy, dicsőséged olyan fényesen fog sütni, mint a nap. Bármire is teszed a kezed, Jézus nevében boldogulni fog. Isten békéje borítsa be és telítse el egész lényét. Van egy csodálatos napod, kedvesem. Jó reggelt kívánok

Ma fűszerezze az Úr a kezed munkáját, és díszítse kiválóan. Találkozzon mindaz, amit ma tesz, szívességgel az emberek és az angyalok előtt. Örömmel lépsz tovább, és dicsőítő énekekkel térsz vissza. Jó reggelt, cukorszilva

Teljes szívemből szeretlek és imádkozom, hogy az Úr, az én Istenem elárasztja jóságával a tárházának rengetegéből. Válaszoljon az Úr, amikor őt hívja. Jó reggelt, cukrom. Legyen jó napod!

Amint felkelsz ezen a szép napon, erősítse meg az Úr, hogy csak az Ő akaratát teljesítsd. Vezesse, őrizze és legyen veled. Kihívásaid fölé helyez téged, és arra készteti, hogy diadalmaskodj rajtuk Jézus nevében. Ezt a napot ünnepséggel fejezed be. Jó morn

A mai naptól kezdve a választásod áthelyezhet a siker falain. Az Úr megadja neked a bölcsességet és a megértést. Az életed sokak számára inspirációt jelent. A szíved legmélyebb vágyai teljesülnek. Az Ön elvárásai nem lesznek rövidek

Az Úr friss leheletével meggyújtja és újjáéleszti az életedet. Ettől a reggeltől fogva győztesen és haladva fog járni. Öregségedben is folytatod a gyümölcsöt. Jézus nevében elhallgattatom a megnyilvánulásod minden akadályát

Amint kilépsz ma reggel, Isten vegye fel veled a kapcsolatot olyan emberekkel, akik hatalmas pozitív hatást fognak gyakorolni az életedben. A favor válaszol a nevedre. A pénz elsöprő dimenzióban fogja megtalálni és kiszolgálni. Az egek megnyílnak a te beh

Kedves Uram, úgy döntök, hogy bízom benned ebben a kérdésben, amely szembeszáll a férjemmel. Tudom, hogy hű és megbízható vagy. Segítsen neki abban, hogy erős, töretlen és kompromisszumok nélkül álljon. Adj neki békét és örömet Jézus nevében. Ámen. Jó reg

Amint ma reggel felébred, megvilágosodhat a megértése szeme, hogy láthassa Isten tervét az életében. Az Úr meg fogja adni az angyalainak az ön felelősségét, hogy a lábad ne botorkáljon, ne essen le vagy tévedjen. Jól lesz neked Jesu

Jézus nevében parancsolok áldások esőjének, szokatlan szívességnek, extravagáns kegyelemnek és bőséges sikernek, hogy ma korlátok nélkül essen rád. Hagyja, hogy a felhő, amely komoran lóg feletted, ürítse ki rád áldásait, és távolítsa el minden nehéz múlt

Jézus hatalmas nevében az Úr istenfélő és tapasztalt barátokat ad neked életed ezen szakaszában. Fenntartja, bátorítja és megerősíti, hogy legyél mindaz, amire vágysz. Jó reggelt, szívtipróm. Jó napot kívánok!

Imádkozom ma a friss cselekvésért, kenetért és tűzért. Tanulmányaid közben az Úr egy szót ad neked a szezonban. Miközben szolgálsz, az Úr elmondja neked. Szava nem esik le a földre, de az örök dicsőség gyümölcsét teremti. Angyalai

Jóreggelt napsugaram. Értékes király vagy, ezért lépj be kegyesen dicsőségedbe. Százszoros gyors helyreállítást rendelek el mindazokért, amelyeket elvesztettél. Ma a sorssegítőid késedelem nélkül megkeresik Jézus nevében. Jó reggelt, cukorka

Ma reggel az Úr olyan beszédeket mond nektek, amelyeket senki sem érthet el, amikor ma részt vesz a találkozón. Isten igéje lesz a bölcsesség forrása. Békéje uralkodik csapattagjai között. Legyen sikeres napja a munkahelyén. Jó reggelt, édesem!

Az Úr öröme lesz a te erőd, az Ő dicsősége lesz a te hátvéded. Amint ma kimész, csodatevésed Jézus nevében fog megtalálni. A szokatlan előnyök kinevezését küzdelem nélkül át kell adni Önnek. Hazatér r

Ma van az a nap, amelyet az Úr készített; örülni és örülni fogsz neki. Ma reggel felkelsz és felragyogsz, mert eljött a fényed. Ettől a perctől az Úr dicsősége emelkedik rád. Kapjon rendkívüli kegyelmet, hogy kiválóan teljesítsen Jézusban

Ma van az a nap, amelyet az Úr készített; örülni és örülni fogsz neki. Ma reggel felkelsz és felragyogsz, mert eljött a fényed. Ettől a perctől az Úr dicsősége emelkedik rád. Kapjon rendkívüli kegyelmet, hogy kiválóan teljesítsen Jézusban

Atya Isten, köszönöm, hogy jó munkát végzett a férjem életében. Vigye a várt végére. Segítsen neki, hogy igazodjon a tervéhez azáltal, hogy ott virágzik, ahol elültette. Köszönöm, mert rendületlen marad. Lelked által segítsd neki, hogy vizsga legyen

A Mindenható Isten ma reggel vezet oda, ahol kincsei találhatók. Kegyelméből a te napod tovább fog sütni, és dicsőséged kiderül. Áldásaid mától Jézus nevében nyilvánulnak meg. Jó reggelt, mézeskalács. Legyen jó

Az Úr boldoguljon az utadon, és irgalmasságot nyújtson neked, amikor útnak indulsz, ma. Sikert ad minden törekvésében, és megakadályozza, hogy ártson. Amikor üzleti tárgyalásokat folytat, az élő Isten szelleme tartson meg minden evitől

Amint az Úr él, rendeletet hozok és kijelentem, hogy szíved békével és örömmel tölt el. Életed viharai ezen a napon véget érnek. Nem fog többé nyugtalankodni, Isten békéje, amely minden megértést átjár, el fogja telíteni szellemét, lelkét és testét. Ban b

Az Úr áldjon meg téged Siontól, és ragyogjon rád az arca. Válaszolhasson kegyelmi kiáltásodra és legyen veled szorongás idején. Jó reggelt, kincsem drágakőm

Jó reggelt, ritka gyöngyszemem. Töltse Isten dalokkal és nevetéssel az életét. Az Úr védjen meg minden gonosztól, és kimondhatatlan örömet szerez neked. Ragyogjatok továbbra is Isten fényének fényében, amikor egy fantasztikus reggelet hoz nektek. Van egy

Amint ma elindultál, az Úr elõtted megy. Minden mai tevékenységed páratlan örömmel zárul. Jó reggelt szerelmem

Isten félelmetes gondozásába kötelezlek. Felszabadítom minden gondodat és aggodalmadat Isten iránt, hogy kizárólag Isten jóságára koncentrálhass. Engedje meg az Úr a hit ajándékát neked, hogy minden lehetetlenség lehetségessé váljon; ahogy tovább helyezi

Nem számít a körülötted lévő helyzet, a mai napon kellemes meglepetésekkel térsz haza a Mindenható Isten dicsőségére. Bajaitok Jézus nevében tett bizonyságté válnak. Minden, ami bánatot okoz neked, örömet okoz számodra. Csináld

Ma a meglepetések napja lesz az Ön számára. Minden imádra gyorsan válaszolnak. Ma reggel Isten végtelen irgalmában megadja neked minden törekvésedet és arra ösztönöz, hogy többet tegyél Jézus nevében. Jó reggelt szerelmem

Показано 100 записей