Válasszon gratulációt ízlés szerint!

2021 Legjobb jó reggelt Isten-üzenetek

Te vagy az áldott, a hűséges, az irgalmas, a láthatatlan, a halhatatlanság a fényben, a királyok királya és az urak ura, ez vagy te. Imádom felségedet a magasban. Ön egyedül érdemes nagyításra, egyedül Ön érdemel b

Vedd meg dicséretemet, Istenem, minden dicsőséget és becsületet, amelyet neked adok. Fogadd meg dicséretemet, Istenem. Vezessen a Lelked a mai akaratodon és azon túl minden kedves akaratodba, Ámen

Mindent jól csináltál, és biztonságos tartózkodást biztosítottál nekem egész éjszaka fényes új nappal. Köszönöm Uram. Áldott legyen a te neved.

Ó, a fények atyja, köszönöm neked, hogy ezen a napon még egyszer virradt a reggeli fény. Kegyelmed által vagyunk részesei ennek a kegyelemnek. Ragyogjon a te fényed ránk és az utunkra. Jó reggelt, mennyei Atyám

Te vagy a leghatalmasabb, a kezdet és a vég, minden és az élet forrása. Nagyra becsüllek mindazért, amit értem tettél, még akkor is, ha egész éjjel biztonságban láttál és új napra virítottam. Áldom a legszentebbet

A reggel fényessége annál inkább elhiteti velünk, hogy bár a bánat tarthat éjszakára, de reggelre örömöt szerez. Köszönöm, Uram, hogy egy újabb félelmetes reggelnek lehett tanúja. Áldom szent nevedet. Örömed töltse meg szívemet

Minden szívből jövő imádatom, amelyet neked adok, mert megérdemled mindazt. Megtetted, amit senki sem tehet, és egyedül Te vagy Isten, senki más. Köszönjük az ajándékot, hogy tanúja lehetünk egy újabb napnak

Senki sincs hozzád, Uram, senki sem hasonlítható veled a fenti égen és az egész föld alatt. Kedvességed öröktől örökkévaló. A szereteted irántunk feltétlen, csak neked adok minden dicséretet ma reggelre, ó le

Nagy a te hűséged, Urunk, a mi Istenünk, mert általad teremtettél mindent. Te vagy az egyetlen bölcs Isten, az egyetlen irgalmas apa, a mindig megőrző Isten. Köszönöm számtalan áldásodat életem minden másodpercében. Olyan jó voltál velem. Minden

A szívem imád téged, Uram. Köszönöm az életet és az egészséget, amellyel megáldsz. Nagyon hálás vagyok, Jézus

Azért jöttünk, hogy dicsérjük Önt az igaz Atyát, azért jöttünk, hogy imádjuk Önt, az Isten méltó Bárányát, és imádjuk jelenlétedet, Isten szent szellemét, mert egyedül Te vagy méltó minden dicsőségre. Áldunk ma új életet. Ó, soha nem hiányozhatna valami j

A lelkem megáld téged, a testem imádatban mozog a te neved iránt, és minden, ami bennem van, megáldja a te csodálatos nevedet. Minden csodálatos tetted és sokféle bölcsességed miatt, amelyek nem kutathatók, imádlak. Te, aki megbocsátasz minden vétket, meg

Ó, ti, a föld lakói és Isten népe, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, és irgalma és jósága örökkévalóságtól örökkévaló. Köszönöm neked, ó, Isten, soha nem lehet elég, és hasonlítom jóságodhoz, szívességeidhez és irgalmadhoz

Hála neked, Uram, az élet ajándékáért és a kegyelemért, hogy tanúi lehess egy másik napnak. Minden dicséret a nevednek. Önmagát csak örökké imádják. Köszönöm az egész éjszaka nyújtott útmutatásodat. Figyeltél rám, és elhoztál egy másik gyönyörű reggelig

Halleluja neked, a Mindenható Úristen uralkodik, te örökké uralkodsz. Országod öröktől örökkévaló. Irgalmas kedvességed örök. Az ember iránti jóságod annyira számtalan. Imádlak téged, Istenem. Imádom hatalmas nevedet mindannyiod számára

Halleluja neked, a Mindenható Úristen uralkodik, te örökké uralkodsz. Országod öröktől örökkévaló. Irgalmas kedvességed örök. Az ember iránti jóságod annyira számtalan. Imádlak téged, Istenem. Imádom hatalmas nevedet mindannyiod számára

Amikor a napi nyilakat lelőtték, te irányítottál, sőt éjszaka is irgalmad biztosan át fog vezetni. Ismét köszönöm ezt a szép reggelet, atyám, áldott legyen Szent neved. Mert ragyogsz, hogy ragyogj rám ma fényesebben és bri

Halleluja a Mindenható Úristen számára. Hatalmad minden teremtményben megnyilvánul. Semmi kétség és összehasonlítás, egyedül Te vagy a Mindenható. Köszönöm, hogy az Úr vagy életem felett, imádom felségedet. Trónod az igazságosságban és az igazban van mega

Az ember iránti szereteted olyan magas, irgalmad annyira korlátlan. Megadta nekünk a kegyelmet, hogy láthassuk ennek a napnak az újabb megtörését. Legyen ez áldott számomra. Jó reggelt neked, mindenható Úristen

Köszönöm Uram az életem iránti végtelen kegyelmedet, imádom jelenlétedet az életemben. Csak te érdemelsz dicséretet. Köszönet a nevednek, amiért megadta nekem a kegyelmet, hogy tanúja lehessek egy másik reggelnek, egészséges és egészséges. Mutassa be ezt

Nagyon hálás vagyok mindazért, amit tettél, Istenem az életemben és a családomban. Megtiltottad az ellenség életünkkel kapcsolatos terveit. Köszönöm az új élet ajándékát

Valahányszor kitör a nap, bármikor felkel a nap, minden, ami a szívemben fakad, csak hálaadó éneke annak, aki minden dicséretet, becsületet és dicsőséget megérdemel. Te egyedül, ó Isten, megérdemli, hogy dicséretet, tiszteletet és dicsőítést kapj. Köszönö

Ó, minden test istene, az ég és a föld teremtője, minden természet szépsége. Örökké köszönet érte csodálatos munkáért. Áldjuk nevedet egy új élet lehetőségéért ezen a napon

Csak annyit mondtam, hogy „Köszönöm Uram” mindazért, amit tettél, dicsőséget és becsületet a felségednek a magasban. Te, aki az élet leheletét lehelted a teremtményekbe, hatalmaddal lenyugszik a nap, és tekintélyeddel a hold mutatod meg lényegét. Ki hason

Szenteltessék meg a te neved, a kegyelem hatalmas atyja. A kezdet és a vég. Ki hasonlít hozzád? Senki, még csak egy sem! Dicséreted betölti az egész földet. Nagyra értékellek minden jóságod és szeretetteljes kedvességem iránt, a családom, a barátaim és mi

A lelkem imád téged, és a szívem felnagyít. Megtetted, amit senki sem tehet, minden dicsőség a felségednek a magasban. Azért jöttem, hogy köszönetet mondjak mindazért, amit számomra tettek értem, és amelyek azt is megszámlálhatatlanok, és azt is mondtam I

Minden imádatot és dicséretet adok neked, a teremtés Istene, Urunk Jézus Krisztus Atyja. Köszönöm az élet ajándékát ezen a napon, és még sok további nap reményét. Engedd meg szívességedet, hogy végigkísérj a földi napjaimon

Ó, az egész föld ura, mindenek alkotója. Dicsőséged az egek égboltján terjed, dicséreted a föld alatt van. Köszönöm, hogy még egy csodálatos napot töltöttél az élők földjén. Köszönöm mindazt, amit tegnap tettél, mind y

Nagy vagy te Uram, és nagy dicséretet érdemel, mert nincs olyan, mint te az égen és az egész földön. Csak kegyelmedből élünk ma, és azért vagyunk itt, hogy szívünkből köszönhessünk. Könyörgünk minden iránt, amit megegyezünk

Köszönöm, Uram, köszönöm, Atyám, mert nagy vagy, hatalmas, csodálatos, csodálatos és irgalmas. Országod uralkodik az egekben és az egész földön. Áldjuk szent nevedet. Köszönöm az élet ajándékát. Köszönöm a lehetőséget, hogy én vagyok

Kegyelmed sokaságában és rettegésedben jövök a te jelenlétedbe, imádni foglak téged, minden dicsőséget és becsületet adva neked azért, hogy még egy napig élj és egészséges legyél. A családom és én megőrzéséért és megőrzéséért felajánlom a nevét.

Kegyelmed sokaságában és rettegésedben jövök a te jelenlétedbe, imádni foglak téged, minden dicsőséget és becsületet adva neked azért, hogy még egy napig élj és egészséges legyél. A családom és én megőrzéséért és megőrzéséért felajánlom a nevét.

Mit nyújtsak neked, Uram, mert annyit tettél értem, nem hozok mást, csak hálaadó szívemet és dicséret ajkaimat, hogy Téged imádjak, Atyám. Csodálatos vagy, olyan szeretetteljes és hűséges. Nagy a hűséged és a félelmességed

Köszönöm, Uram, a mai élet kegyelmét. Nagyon hálás vagyok mindazért, amit tettél. A te kegyelmed ma és ezentúl minden munkámra rátérjen. Halleluja a nevedre!

Mi mást mondhatnék, mint köszönetet mondani, Istenem. Megtette, amit egyetlen ember sem képes. Minden igényemet kielégíted, megvédesz és annyi megszámlálhatatlan áldást teszel értem. Nagyon köszönöm, Uram. Vezesse isteni vezetése a mai napon. Ámen

Az összes dicsőség rád tartozik, mindaz a becsület, amelyet neked adok, megérdemled őket. Te teremtettél mindent, és általad ott minden elkészül. Nagyon köszönöm az élet ajándékát és a lehetőséget, hogy megnézhessenek egy újabb fényes új napot. Köszönet a

Csak meg akarlak áldani téged, Uram, és semmi más nem vagy nagyobb, mint a dicséretem. Áldom szent nevedet. Türelmüket gyengítse a te kegyelmed. Ámen

Legmagasabb Uram, a dicsőség és a szépség Istene. Ma csak a te kegyelmedből élek. Megtiltottad az életemben megvalósuló gonosz terveket, levágtad az ember sémáját a lényem miatt, és egy vadonatúj napra vittél. Nagyon köszönöm, kegyelmes Fath

Mindenható Isten, szenteltessék meg a nagy dolgokért, amelyeket tettél, és a nagyobb dolgokért, amelyeket még meg fogsz tenni. Köszönöm a reggeli ébredés örömét

Minden nap felkelek az ágyamból, egészséges és egészséges vagyok, mindezt csak kegyelmedből és irgalmadból adom, Uram, és azért vagyok itt, hogy megbecsüljek Téged. Áldd meg ma kezeim műveit, mennyei Atyám. Szeretlek, Uram!

Irgalmasságodért kegyelmedet kérem, életemre kérem a mai mennyei Atyát. Minden elismerésem nektek szól, és minden dicséretemet nektek adom. Áldott legyen a te neved, Istenem. Áldjon meg ma

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy felébresztettél ezen a napon, még a mai jobb nap reményét is. Áldlak és csak benned hiszek az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által

Mélységesen hálás vagyok Neked, apámnak és királyomnak, csak akkora vagy, hogy dicsérj, olyan szép, hogy imádjam. Nem is tudom eléggé megdicsérni, de kérem, fogadja el ma reggel dicséretemet, ó, hatalmas Isten. Hadd fogadja szíved hálaadásomat. M

Egyedül Isten vagy a világ teremtése óta, a trónodon ülsz, az igazi igazságosság és igazság helyén. Imádom és imádom hatalmas nevedet. Áldott legyen az Úr! Menj velem ezen a napon, és hozd el terveid teljesítéséhez

Halleluja, Neked, a Mindenható Uram Istennek azért, aki vagy, amit tettél, és ahová még a te Királyságodba is eljuttatsz. Áldott legyen a te szent neved. Köszönjük, hogy még egy új, jó egészségnek örvendő napot töltöttél. A magasságban imádlak Felséget. M

Nincs olyan, mint te, Uram, nincs olyan, mint a mi Istenünk, mert senki sem hasonlítható hozzád. Megérdemel minden dicsőséget és becsületet. Méltónak tartottad, hogy élhessek ezen a napon, milyen csodálatos Isten vagy. Áldásaim nyugodjanak rajtam ezen a n

Ó, hangom hangosan énekel dicséretedről, és szívem mindig hálámat fejezi ki neked. Köszönöm még egy napot. Áldott legyen a te neved. Ahogy ma kilépek, apám elém megy. Ámen

Ó, hangom hangosan énekel dicséretedről, és szívem mindig hálámat fejezi ki neked. Köszönöm még egy napot. Áldott legyen a te neved. Ahogy ma kilépek, apám elém megy. Ámen

Nincs olyan, mint Te, Istenem, mert senki sem tudna úgy szeretni, mint te. Szerelmed feltétel nélküli feltételével ébresztettél fel ma reggel, mi mást mondhatnék, mint azt, hogy köszönöm, Istenem. Tégy engem ma rendkívüli áldássá

Dicsőségedet senki sem veheti át és nem oszthatja meg. Ó, minden dicsőség, becsület és dicséret Istene megérdemli mindazt. Adj ma sikert és áldj meg bőven

A fények irgalmas Atyja, áldásaid megszámlálhatatlanok, valóban örökkévalóak. Köszönöm, hogy mindig ott voltam mellettem, Istenem. Nagyon szeretlek, Uram

Áldott legyen a te neved, mindenható Úristen, Te, aki voltál, ki vagy és eljövök. Adonai, a kegyes. Köszönöm egy másik élet ajándékát ezen a szép reggelen, dicsőüljön a neved. Megtalálhatom kegyelmedet, bárhová is megyek ma. Ámen.

Ó, nagy és végtelen irgalom ura, magasztalom hatalmas nevedet. Ha nem a te irgalmad, kegyelmed és szereteted, nem éltem volna ma. Köszönöm Jézus. Mutasd meg kegyelmedből többet, amikor kilépek az aznapi munkám elvégzésére

Az ég kijelenti dicsőségedet, a föld az erődet mutatja. Te vagy minden alkotás királya. Imádom a nevedet, atyám. Örökké áldott vagy. Kegyelem még ma. Jó reggelt minden élet tulajdonosának

Dicsőséged betölti a földet, és hangod hallatán megrendülnek a föld alapjai. Hatalmad elsőrangú, szépséged semmihez sem hasonlítható. Köszönöm, hogy szeretetteljes kedvességet tanúsított a családom, szeretteim, barátaim és én iránt.

Minden hálát és dicséretet megadok, amiért én vagyok teremtve. Fogadja el ma reggel a kis hálaadásomat, Uram. Dicsőítsék nevét. Áldd meg kimenésemet és bejövetelemet, mennyei Atyám, Ámen

Ha tízezer nyelvem van, akkor sem elég, ha minden imádatot és hálát adok Neked, de ezt a kis dicséretet ma reggel hozom neked. Ó, legyen áldott számomra ez a nap

Bőséges hálánkat és hangos dicséretünket ezen a napon hozzuk eléd, Uram, mert hálaadásunk ezrei sem lehetnek arányosak mindazokkal, amelyeket értünk tettél. Fogadja el azt a keveset, amelyet neked hozunk ebben a percben. Halleluja a nevednek. Készítsen ut

Köszönöm, Uram, köszönöm Uram mindazt, amit értem tettél. Alleluja! Nagyon hálás vagyok, hogy felébresztettem egy fényes reggelre. Lehet, hogy ez a nap közelebb visz az életemre vonatkozó akaratod teljesítéséhez. Dicséret a nevednek

Felkel a nap, minden dicsőség Neked, Istenem, ez egy új nap. És ez egy másik alkalom, hogy minden dicséretet megadjak Neked. Köszönöm, hogy egész éjjel láttam a családom, a barátaim és én. Legyen mindannyian kapcsolatban ma áldásaival. Jó reggelt, Istenem

Nem szűntem meg hálát adni neked, Istenem, mert te vagy az oka létezésemnek ezen a napon. Dicséretem legyen elfogadható ma előtted. Ó, jöjjön az életem közelebb a teremtésem okához. Ez az én vágyam, Uram Jézus. Ámen

Neked, Atyánk és Istenünk legyen a dicsőség örökkön örökké mindazokért, amelyeket egy másik nap ajándékáért tettél sikeresen. Halleluja neked

Az ember iránti szereteted mérhetetlen, a irgalmad irántam olyan nagy. Azt mondjuk, hogy KÖSZÖNÖM JÉZUS. A mai napon csak kegyelmed és irgalmad miatt lehetünk tanúi. Nagyon köszönöm, mindenható Úristen

Az ember iránti szereteted mérhetetlen, a irgalmad irántam olyan nagy. Azt mondjuk, hogy KÖSZÖNÖM JÉZUS. A mai napon csak kegyelmed és irgalmad miatt lehetünk tanúi. Nagyon köszönöm, mindenható Úristen

Ma azért vagyok itt, hogy értékeljem Önt, ma is élek, hogy nagy köszönetet mondjak! Neked, ó, Isten méltó minden dicséretemre. Fogadd el ezen a napon a kis hálaadásomat, és áldd meg áldásaid bőségével

Ó, Istenem, mennyei Atyám, nagyon köszönöm Neked az életünk minden idõpontjában nyújtott töretlen vezetését. Ismét egy új, új napra vitt minket, nagyon nagyra értékeljük, Uram. Fogadja el kis dicséreteinket. Imádkozunk felfrissülésért és újjáélesztésért

Imádás és dicséret, hálaadás és becsület, erő és erő, dicsőség az Úrnak mindörökkön örökké, ámen. Nagyon köszönöm, Atyám, a kegyelemért, hogy újabb új napot tanúskodhatsz. Soha ne hagyhatom el szerelmed fedését. Ámen

Atyánk, a mennyben van, szenteltessék meg a te neved. Dicséreted betölti az egész földet, és neved dicsérete eljut a föld végéig. Köszönöm, Uram, egy új napot. Lehet, hogy ma új dolgok kerülnek az utamba. Áldott legyen a te neved! Jó reggelt remek F

Mindenképpen hálát fog adni, igen, imádlak és imádlak, mert számtalan jóságod, kutathatatlan a te utad, ó Istenem. Köszönöm, Istenem, még egy szép napot

Nagy Isten, nagyobb, mint a legnagyobb, erősebb, mint az erősebb, hatalmasabb, mint a leghatalmasabb, Te vagy a nagy és hatalmas Isten. A dicséreted véget nem érő! Köszönöm az élet ajándékát ezen a napon szeretteimnek és magamnak. Készítsen utat ma kedves

Azért születtem, hogy dicsérjem és imádjam Téged, és ezt megteszem életem minden napján. Köszönöm az életet és az igazságot Krisztus Jézusban. Szeretlek, Uram. Kegyelmed nyújtson előttem új lehetőségek kapuit, hogy akaratod szerint növekedhessek minden tö

Ha nem tudok dicséretet mondani, az egyszerűen azt jelenti, hogy hálátlan vagyok. De nem, ez nem csak a te kezed jóságáért, ó Isten, hanem az élet ajándékáért és a reményedért Királyságodért. Nem is tudom megszámolni azokat az okokat, amelyek miatt csak d

Mi mást mondhatnék, mint azt mondani, hogy jó vagy, mert nagy és hatalmas dolgokat teszel értünk. Csodálatosak és csodálatosak a ti műveitek. Köszönet csak a nevednek. Áldjon meg ma, és tegyen áldássá. Jó reggelt, Uram

A kezed működéséért és kegyeiért csak neked szól a dicséret. Köszönöm Istenem. Nagy vagy a megértésen túl. Nagyon hálás vagyok nagy kegyelmedért, amelyet életemben még ma reggel felébresztett, és még sok más csodádért. Május a bles

Bár a halál árnyékának völgyében járok, és az éjszaka sűrű sötétségében tartózkodom, vezérlő kezei átláttak és egy új, egészséges és egészséges napszakadáshoz vezettek. Hála neked, Istenem, mert ez már marva

Atyám, köszönöm a mai napot, én, a legjobb barátom és a családunk tanúja voltam. Áldjuk a nevedet. Védjen meg minket ma a gonosz minden formájától, és biztonságba hozzon mindnyájunkat

Bármikor, amikor a nap szünetel, nincs mást mondanom, mint azt, hogy köszönöm Istennek, hogy kegyelmedből élünk ma. Köszönöm, Uram, mert a mai nap jó dolgokat hoz nekem. Szeretlek, Uram. Jó reggelt, fények atyja

Tőled, ó Isten, az élet lehelete származik, és egyedül Te vagy a fenntartója mindennek. Egész éjjel láttad a családomat és engem, és új napra vittél minket. Áldás és becsület legyen szent nevednek. Kegyelmed kövessen minket a végéig. Ámen

Ezer nyelv mellett sem elég, ha felnagyítod hatalmasod, mert nagyságod meghaladja a megértést, szépséged összehasonlíthatatlan. Köszönjük, hogy életre hívott minket, hogy egészségesen és nyugalommal tanúi lehessünk ennek a napnak. Halleluja neked

Ezer nyelv mellett sem elég, ha felnagyítod hatalmasod, mert nagyságod meghaladja a megértést, szépséged összehasonlíthatatlan. Köszönjük, hogy életre hívott minket, hogy egészségesen és nyugalommal tanúi lehessünk ennek a napnak. Halleluja neked

Uram, az egész föld istene, csak a te jelenlétedért és támogatásodért élesztettem meg ma. Nagyon hálás vagyok neked, Jehova. Minden dicsőség a nevednek a legmagasabb szinten, több erődet kapok, hogy ma leküzdjem az összes akadályt

Neked, Uram, kiöntöm a hálaadás szívét, mert Te vagy a tinta oka annak, hogy ma életben vagyok. Nagyon köszönöm, Istenem. Halleluja neked

Köszönet mostantól az örökkévalóságig nem lehet elég a nagy dolgokhoz, amelyeket tettél, és amit még meg fogsz tenni. Mert nagyobb vagy annál, mint amit az ember felfoghat. Köszönöm az életet és mindent, amit tett

Még gyengeségemben sem fogok soha nem köszönetet mondani Neked, azért a különleges ajándékért, hogy élhetek, hogy láthatom ezt a napot. Te egy nagy Isten vagy, és nagyon meg kell dicsérni. Halleluja neked, istenem

Méltó vagy arra, hogy dicséretet és imádást kapj mindazért, amit tettél, amit csinálsz, és mindazért, amit még megteszel. Nagyon köszönöm a mai nap sikereit. Ragyogjon a te fényed ezen a napon ösvényeimen

Köszönöm, Uram Jézus, nagyon köszönöm a mai életet, áldás legyen a te hatalmas neved. Menj velem egész nap, Jézus nevében, ámen

Áldom a nevedet, Uram Jézus, mindenek alkotója, az élet adója. Benned minden megtalálható, és a kezedben van a hatalom, hogy mindent ellenőrizhess. Megint megmutattad, kegyelmed, hogy felébresztem szeretteimet és én ezen a napon, legyen a neved erősen e

Hála és hatalom neked, Uram, te vagy az egész teremtés Istene, és egyik sem hasonlítható hozzád. Nagyobb vagy, mint bármely emberi megértés. Köszönöm az élet ajándékát. Legyen bőséges áldásod mindazokra, amelyeket ma akaratod szerint teszek. Am

Csak annyit mondtam, hogy köszönöm, Uram. Megérdemled az egészet. Áldott legyen hatalmas neved. Amint ma kilépek, legyen a te szívességed, mint egy nyakamba kötött zsinór, amely mindenhova követ engem. Ámen. Jó reggelt uram, a királyok királya

Nincs olyan, mint te. Senkit sem lehet összehasonlítani Veled. Dicsőséged messzebbre nyúlik, mint az ég és a föld hossza és szélessége. Te vagy az erősségem és a dalom. Elhoztál egy újabb új nap hajnalához, áldott legyen a te hatalmas neved

Halleluja a Mindenható Úristen számára uralkodik, dicsőség, megtiszteltetés és erő Neked, Urak Ura és királyok Királya. Tanúvá tettél minket ennek a szép napnak, amelyet készítettél. Ó, isteni vezetésed vezessen végig a mai napon. Áldlak, Uram

Hallelujaom hozzád tartozik, imádatom, neked adom. Neked, ó, Isten megérdemli mindezt. Köszönöm, hogy elhoztatok engem és a családom egy újabb új nap elszakadásához. Beszéljen ez a nap nagyobb dolgokról számomra és a családom számára. Áldásod maradjon min

Imádom felségedet, Uram, mert minden képzeletet felülmúlsz, és megértésen felül csodálatos vagy. Áldott legyen az Úr a fényes új nap alkalmából. Adj nekem kegyelmet minden mai kirándulásom során

Uram, mindenek királya, előtted a hegyek rengenek és a dombok kihagynak. Hatalmas vagy, és nagyon meg kell dicsérni. Köszönöm mindazt, amit tett, és amit még meg fog tenni. Áldom szent nevedet. Könyörületed szóljon helyettem mindenben, amit cselekszem

Jó reggelt neked, minden testű Isten, a fények örök Atyja, ma csak kegyelmedből élek. Nagyon köszönöm, mennyei Atyám, áldott legyen szent neved. Áldd meg a mai munkámat

Jó reggelt neked, minden testű Isten, a fények örök Atyja, ma csak kegyelmedből élek. Nagyon köszönöm, mennyei Atyám, áldott legyen szent neved. Áldd meg a mai munkámat

Amikor kegyelmedre és jóságodra, szeretetedre és törődésedre gondolok, ó királyok királya, csak annyit kell mondanom, hogy csak és csak azt mondjam, hogy Köszönöm Uram, hogy olyan nagy vagy, mint az emberek minden dicsérete. Köszönöm Uram. Könyörgöm Önt e

Uralkodsz, te ősi, a gyöngyvirág, a fényes és a hajnalcsillag. Minden dicsőséget és megtiszteltetést adok neked, amiért ezen a napon lehetőséget adsz nekünk egy másik életre. Nagyon köszönöm, mennyei Atyám. Töltsön meg további áldásaival

Királyok királya és az urak ura, nektek, minden dicséretünket mind a mai napig elhozzuk, és arra késztetjük, hogy egy új nap fényesebbé váljon a ti nagy irgalmasságotokban. Nagyon szépen köszönöm. Szeretünk, Uram

Teljes szívemmel, testemmel, erőmmel és erővel áldlak meg téged, Istenem. Egyedül te érdemeled meg a dicsőséget és a dicséretet, ma reggel és örökké mindenkit hozok neked. Fogadd el, Istenem. Vezessen végig minden mai utamon, és vigyen biztonságba a nap v

Uram, köszönetet mondok neked mindenért, amit értem tettél, minden este, pihentél és aludtál, minden reggel, felébresztesz és felpezsdítesz. Ki vagyok, hogy ne dicsérjem meg? Köszönöm, Úr egy újabb új napot

Nagy vagy te Uram, és nagyon dicsérendő. Hálát adok neked a velem és szeretteimmel szemben tanúsított szeretetteljes kedvességedért. Köszönjük, hogy felébresztett minket ennek a szép reggelnek a fényességén. A ma nekem szánt áldás ne kerüljön el soha. Jó

Adonai, imádlak téged, Isten Fia, olyan jó vagy. Csak a neved dicsőül. Kedvence kísérje végig a mai napon. Köszönöm Uram

Nincs más mondanivaló, mint azt mondani, hogy jó vagy, semmi mást nem kell tenni, mint imádni a te erődet. Olyan nagyszerű és csodálatos vagy. Dicsérem szent nevedet. Köszönöm Apa. Kegyelem legyen arra, hogy mindent a Te akaratod szerint tegyek. Áldjon me

A reggeli harmat a te parancsolataidból származik, a nap reggel csak kegyelmeddel lenyugszik, és a menny minden eleme kizárólag hatalmas kezed által működik. Az én létezésemet ezen a napon csak és megbízhatóan az irgalmad, köszönöm szépen, ég

Minden dicsőség, becsület, dicséret, áldás, erő, hatalom és hála a te szent nevednek köszönhető. Boldog vagy, Uram. Ó, áldja meg ezt a napot számomra. Jó reggelt neked, a fényes és hajnalcsillag

Показано 100 записей