Válasszon gratulációt ízlés szerint!

2021 Felkapott hétfői áldások idézetek képekkel

Magasabban fog szárnyalni, mint az égi sasok. A napnál fényesebben fogsz ragyogni. És a csillagok áldásként számítanak

Nem vagyok hajlandó csalódni és elutasítani. Kedveltnek és áldottnak hívnak

Nem szenvedek áldozattá. Az ördög és társai cselekménye felett élek

A tenger, a szárazföld és a levegő az én javamra fog működni

A hét folyamán nem az ördög elvei szerint fogok élni. Az Úr irányítja gondolataimat és irányítja döntéseimet

Életed ma isteni beavatkozással fog találkozni. Nem lehet rekedt az életben

Akár tetszik az ördögnek, akár nem, ezen a hétfőn meghívást kaptál az ünneplésre, és így lesz

Ezen a napon virágzik az egészségem. Nem szenvedek lelki betegségben, és fizikai erőm sem hagyhat cserben

Lehet, hogy minden jó, amit tettél, utolér ma

Imádkozom, ez a hétfő nagy jelentőségű lesz a jó érdekében az életemben

Áldások záporai esnek rám ez idő alatt, mert ez a gazdagságom évszaka

Ezen a héten a szemem csak az Úr jóságát látja. Bizonyságot teszek munkájáról

Bárhol megvetettek és megvetettek, szeretni és fogadtatni kell, mert Isten keze elveszi szemrehányásod

Lemondom az ördög minden napirendjét a hétfői tervem ellen

Ahogy elkezdem ezt az új munkahetet, az Úr keze irányít engem, és minden görbe utat egyenessé tesz számomra

Ahogy elkezdem ezt az új munkahetet, az Úr keze irányít engem, és minden görbe utat egyenessé tesz számomra

Az ördög és társai nem fognak ketrecbe zárni. Minden erejétől mentes vagyok

A világ félelmében áll majd a Mindenható Istentől életemben. Isten ereje elmondhatatlan csodákat fog születni az életemben

Elnyerem azok jóváhagyását, akik számítanak munkámban és jólétemben

Felállok a szegénység elől, és áldásokba lépek. Rengeteg lesz az életemben

Az éjszakai vágyaim nappal megjelennek

Mennyei csodákkal fog megáldani. Isten keze látható lesz az életedben

Erős vagyok. Több vagyok, mint hódító. Isten áldása az én részem

A szemem csak Isten jóságát fogja látni. A gonosz távozik az én lakásomból

Énekelni fogok örömömben. Bizonyságot teszek hűségéről. Csak okom lesz a nevének dicsőítésére

A zavartság nem fog eluralkodni rajtad, és a kudarc nem lesz a jutalmad

Ez a hét az én hetem. Nem szenvedek veszteséget és semmilyen sérülést

Az ajándékod megkezdi az utat a magas helyeken. Ajándékod megáldja a világot és onnan, legyen áldás számodra

Várakozásom nem lesz rövid. Vágyam mennyei Atyám képességeinek megfelelően teljesül

Minden elhagyott projektedet Isten kegyelme fogja befejezni. Ezt a versenyt sikeresen kell befejeznie

Lesz erőm mindent megtenni, amit ma elvárnak tőlem. Nem leszek gyenge és törékeny

Lesz erőm mindent megtenni, amit ma elvárnak tőlem. Nem leszek gyenge és törékeny

Függetlenül attól, hogy milyen kemények és leküzdhetetlenek a csaták, apám dicsőségére meghódítom a mennyben

Ez a nap nagy termést hoz. Nem térek vissza üres kézzel a lakhelyemre

Ezen a hétfőn, amikor a mindennapi kenyeremet keresem, teljes mértékben elégedett leszek

Ezen a hétfőn adósai megkeresik és elszámolják Önt. Nem tagadhatják meg áldásaitokat

Gúnyolód visszaveszik szavaikat, és a győzelmedből származó szégyentől szégyent hoznak

Nem bánnak veled úgy, mint egy közemberrel. Te királyi gyerek vagy. Magas helyeken fogsz ülni

Minden éjjel Isten hűségének bizonyságtétele lesz a nap folyamán

Kezeim művei kívánatosak és áldottak lesznek

A gonosz nem talál meg, és a bánat orkánjai nem söpörnek le a lábamról

Bárhová megyek, meg fogok különböztetni. Isten jelenléte velem együtt jár

Akkor fog sikerülni, ahol korábban megbukott. A kudarc nem lesz újra az eredményed

A nevemet meg kell említeni az áldásokra. Jótevőm megkeres engem kegyelemért

A mostani születési kellemességed és a holnapod nagyobb marad, mint tegnap és ma

Ma egy vadonatúj nap, és a boldogság is, amely belőle árad

A kudarc a múlté lesz az életedben. E hétfőtől kezdheted a sikert

A kudarc a múlté lesz az életedben. E hétfőtől kezdheted a sikert

Munkáim jóléte napközben elegendő lesz ahhoz, hogy az esetleges szükségleteimet kielégítsem

Szívedet töltse be minden megértésen átívelő béke, és ajkai örömében kiáltanak

Teljesíteni fogja céljait, függetlenül attól, hogy mekkora a buktató

Hiány helyett élvezheted a bőséget. És a gyászért nagy öröm lesz a részed

Az egek összejönnek, hogy megvívják az utadat. És a föld örülni fog győzelmednek

Életem minden napja dicsőíti készítőmet. Nem leszek eszköz az ördög kezében

Nem hiányozhat, mit adjak. És nem semmisíthetem meg az emberek áldásait

Életemet megkímélik a veszteségektől és a csapásoktól. A hét hátralévő részében továbbra is győztes maradok

A bánatot örömre cserélheti. A semmit bőségesre cserélje

Amíg van szeme látni, látni fogja, hogy vágyai megvalósulnak az életében

A boldogságod nem múlik el a széllel, és a zavartság nem fog elárulni

Mostantól az egek gondoskodnak sikereidről

A projektjeinek jó vége lesz. El fogja veszíteni az eredményeinek számát

Bizonyosan örökölni fogom a kemény munka nyereségét. A koronámat rajtam kívül senki sem fogja viselni

Ezen a különleges napon az ön ellen mondott minden hazugságot az igazság ereje tárja fel

Ezen a különleges napon az ön ellen mondott minden hazugságot az igazság ereje tárja fel

A nap fényessége neked kedvez, és az éjszaka sötétsége kiemeli csillagaidat

Legyen áldásod minél hamarabb átadva neked ezen a hétfőn

A csalódás nem emeli csúnya fejét vágyaid fölött. És kívánságait örömmel fogják teljesíteni

A te kezed művei a kontinens ünneplésére szólítanak fel, és a jövő nemzedéked megeszi munkádat

Minden fül hallani fog nagyságodról. Minden szem meglátja dicsőségedet. A körülötted élők veled ünnepelnek

A lustaság és a csüggedés szelleme nem fogja elragadni ezen a hétfőn. Fel kell emelni arra, amit meg kell tennie a siker érdekében

Az ördög minden parancsa érvénytelen és törölt az életedben. Az ördög hangja elnémul ma a sorsod felett

Ne izgulj, a győzelmed biztos és csatáidat az nyerte meg, aki megformált

Ezen a héten csak a jóság és a szívesség követi majd. A negativitás nem fog ragadni felettem

Addig mosolyogsz, amíg az arcod el nem fárad. Addig fogsz nevetni, amíg a bordád repedni nem kezd

Az Úr reményt fog látni ott, ahol kétségbeesés van. Az Úr arra készteti Önt, hogy találjon lehetőségeket a semmi helyén

Északon áldott vagyok, délen áldott vagyok, és keletről és nyugatról jutok áldásomra

A szüleid sokáig élnek, hogy részt vegyenek a jólétben. A testvéreid élnek, hogy részesedhessenek örömödben

A mosolyod soha ne haljon el és a szépséged soha ne haljon meg

A stagnálást meg kell akadályozni az életében. Biztosan halad előre ezen a héten

A stagnálást meg kell akadályozni az életében. Biztosan halad előre ezen a héten

Ma hétfőn reggel imádkozom, hogy a rossz hír ne legyen az én részem. Csak jó híreket hallhatok lakhelyemben

Soha nem fogsz elesni. Magasra fog állni, és kitűnik Isten kegyelméből is

Bölcsességem, tudásom és megértésem megszabadítja a világot bánatától

Nem esek az ördög áldozatává, és nem leszek tudatlan az eszközeiről. Lélekben érzékeny leszek

Ezen a hétfőn dicsérni fogom az Urat. Lesz okom dicsőíteni a nevét

Amit az Úr tartogat számodra, ezt hétfőn szabadon engedik. Sorsod nagyban megnyilvánul

Áldásaid a világ minden szegletéből származnak. A várakozásnak vége; az áttörésed meg fogja találni

Az öröm ajtajait nem lehet bezárni ellenem. És megnyílnak előttem a jólét kapui

Ezen a hétfőn hatalmas bizonyságot fogsz kapni, amely megváltoztatja életed okát

Segítőim megtalálják a módját, hogy megkereshessenek. Angyalaim gyorsan repülnének a magas mennyből, hogy megáldjanak

Álmaid nyilvánvalóvá válnak. Nem szabad tovább sötétben és homályban lakni

Nem fogja tudni a bánatot ezen a héten. Lesz oka arra, hogy örömében nevessen

Jó hír fog hallani rólam. Lakhelyemben az öröm hangjai kitartanak

A szerelem megtalál téged, és a béke vele jár

Az ajándék és készség ragyogni kezd. A világ örömmel fogadja ajándékát és ügyességét

Az ajándék és készség ragyogni kezd. A világ örömmel fogadja ajándékát és ügyességét

Rendelje lépéseit nagy teljesítményre ezen a hétfőn. És a hét hátralévő részében énekelje az öröm dalt

Van egy felemelés az új hét kezdetekor

Barátaim és kollégáim között megkülönböztetni és megtisztelni fogok

Őrangyalod őrzi trónodon és a békesség helyén

A gúny hangja elhallgat az életében. Csak a nevetés hangja hallatszik kebelében

Sikere egészséges és egészséges lesz

Isten igéje életre kel ma a te életedben. Isten szavának minden magja, amelyet elvetettek az életében, megvalósul

Álmaitok életre kelnek, amikor a hittel a szívetekben kezditek ezt az új hetet

Egészséged megáldott, és békesség párolog a szívedből

Isten békéje nem kerülheti el az elmémet és a dolgomat

12Показано 1-100 из 155 записей