Válasszon gratulációt ízlés szerint!

2021 A legjobb jó reggelt imák, hogy a barátom felébredjen

Mindig felmagasztal és felemel; Jézus nevében. Ámen

Tapasztalja meg ma a kedvességet, amely szótlanul és rettegésben hagy; ámen. Jó reggelt, cukor

Soha nem lesz oka szégyenkezni; ámen. Jó reggelt édesem

Ha tehetném, mindenhová veled akarok menni, hogy megvédjelek; de nyilván nem tehetem. De bízom benne, hogy Isten mindig vigyáz rád. Jó reggelt szerelmem

Nem vagy reménytelen; az Úr a reményed számodra. Jó reggelt, bájos herceg

Legyen minden tanúja, akinek ma tanúja lehet, Isten hűségének bizonyítéka; ámen. Jó reggelt kívánok

Az Úr felállt a kedvedért, és minden csatádat megvívja és gondoskodik az igényeidről. Jó reggelt kívánok

Mivel Isten él, szembesülhetsz ma és a hét hátralévő részében. Nem érdekel mindaz, amit át kellett élned; Csak azt tudom, hogy az Úr mindig ragyogni fogja az arcát. A helyzetjelentéstől függetlenül tudom, hogy Isten nem végzett veled; I k

Édesem, tudod, hogy őrülten szeretlek. Ezért soha nem állok meg egyetlen alkalmon sem, hogy imádkozzak érted. Ezért ma reggel imádkozom érted, hogy amint a hegy körülveszi Jeruzsálemet, az Úr angyalai vesznek körül. Amint az Úr megígérte, hogy kielégít mi

Az Úr rendkívül törődik veled; ezt túl jól tudom. Jó reggelt kedves

Ne tapasztaljon mást, csak jó hírt a mai nap folyamán; ámen. Jó reggelt, csajok

Édesem, megerősödsz a testedben. A betegség kiszárad az Ön és családja számára. A hét hátralévő részében nem költekezik könnyedséggel a pénzügyeit. Pénzét csak produktív vállalkozásokra fordítja. Pénzügyei védettek. Te nem

Az Úr a te pásztorod, ezért ma nem akarod; ámen. Jó reggelt kívánok

Minden, amivel ma kapcsolatba kerülsz, a javadra fog válni. Isten irgalma ma sokkal többet fog szólni helyetted. Még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy nem, minden a maga javára megy, és a hét hátralévő részében is. Te vagy az isten

Legyen minden, amit ma megtapasztal, bőségesen Isten jósága. Jó reggelt baba

Legyen minden, amit ma megtapasztal, bőségesen Isten jósága. Jó reggelt baba

Mert mivel az Úr él, az életed sem lesz rövid. Ámen. Jó reggelt, drágám

Ön és háztartása ismert lesz a jelekről és csodákról; ámen. A kezed munkája fantáziádon felül boldoguljon; ámen. Kaphat-e pozitív válaszokat a függőben lévő javaslataira; ámen. Töltsék meg a napot minden ottani örömmel és édességgel i

Az Úr a te táplálékod; nincs okod hiányozni ma Jézus nevében. Ámen

Ő érted szól, és soha nem ellened. Ez az ígérete neked, és ma és minden más napon teljesíti neked; ámen

Imádkozom, hogy hajlamosabbak legyünk ragyogó ötletekre és inspirációkra. Imádkozom, hogy ne kerüljön el a csalódás hálójában; van számodra az elme világossága. Imádkozom, hogy képes legyen megalapozott ítéletet hozni a helyzettől függetlenül. I o

Nem lesz oka ma megbánni; ámen. Jó reggelt szerelmem

Kinek a jelentését fogja elhinni? Számomra úgy döntök, hogy elhiszem Isten jelentését számodra, és ez a jelentés hosszú életet, jólétet, jó egészséget, korlátlan szívességet, elképzelhetetlen áldásokat, állandó védelmet, korlátlan ihletet és Isten bölcses

Az Ön életét ma megóvjuk bármilyen balesettől; ámen. Az angyalok mindig őrködnek, hogy megvédjenek mindenféle veszélytől; ámen. A te napod olyan szép, mint amilyennek éreztettem; ámen. Segít neked Isten és az ember; ámen. Hitc nélkül telik el a napod

Ma imádkozom érted; hogy tökéletes egészséged van, és a legkisebb kényelmetlenség sem sodorja le. Ámen

Sosem vagy tehetetlen. Az Úr a segítséged, és ezt mindig cselekvésben fogod látni. Ámen

Ma imádkozom érted, hogy győztesen és sértetlenül lépj ki a nap tevékenységéből. Imádkozom, hogy a mai nap és a többi nap különleges legyen számotokra, és minden okot megadjon arra, hogy hálás legyen Istennek. Imádkozom, hogy találjon elégedettséget és te

Imádkozom, hogy azok a nehézségek, amelyekkel ma találkozni fog, mind küzdenek; ámen. Jó reggelt, örömöm

Szerelmem, bízom benne, hogy az éjszakád ugyanolyan jó volt, mint az enyém, igen? Drágám, mivel sokkal kedvesebbé és békésebbé tetted az életemet, a te napod is ugyanolyan lehet. Az Úr öröme legyen ma erőd. Meg fogja határozni az igényeket, és megfelelő é

Minden, amit a mai nap folyamán tesz és érint, kiderül, hogy az Ön javára válik; ámen. Jó reggelt szépfiú

Istennek kedvezsz ma; a te napod kedvelt és a javad érdekében dolgozik Jézus nevében. Ámen

Istennek kedvezsz ma; a te napod kedvelt és a javad érdekében dolgozik Jézus nevében. Ámen

Isten irgalma ma és a napokon túli napokban szól helyetted. Jó reggelt, dearie

Soha ne halványuljon fényességed; nevetésed soha ne lankadjon; ámen. Jó reggelt szerelmem

Zúdítsák rátok Isten áldásait mind a mai napon; ámen. Jó reggelt, barátom

Legyen ma csodálatos számodra Jézus nevében; ámen. Jó reggelt, drágám. Szeretlek

Tudom, hogy az Úr mindent tökéletesít majd, ami foglalkoztat ma és a következő napokban. Jó reggelt, drágám

Ellenségeid már alá vannak vetve Jézus miatt; menjen ki, félelem nélkül. Jó reggelt, csajok

És amikor gondjaid vannak, az Úr felemel és téged újra simává tesz. Jó reggelt baba

A ma előttetek álló út világos és világos, Jézus nevében; ámen. Jó reggelt, drágám

Az Úr a te részed, amíg élsz; Jézus nevében, ámen. Jó reggelt, csajok

Kívánja Isten áldásait és szívességét, hogy egy vak is képes legyen elmondani, hogy áldott vagy. Jó reggelt, barátom

Semmi oka nem lesz arra, hogy ma és a nap további részében katasztrófát éljen át; ámen

Lehet, hogy a nap forrón és fényesen süt, de nem perzsel meg. Legyen eredményes napja kedvesem

Soha ne legyen veszteséges a tennivalók miatt; Imádkozom, hogy ez az irány a tiéd. Jó reggelt, drágám

Örülni nem fogunk látni, ha Jézus nevében eltávoznának tőled vagy házadtól. Jó reggelt angyal

Ne izgulj; az Úr bizonyosan tökéletesítette mindazt, ami rád vonatkozik. Jó reggelt kedves

Ne izgulj; az Úr bizonyosan tökéletesítette mindazt, ami rád vonatkozik. Jó reggelt kedves

Semmi oka nincs arra, hogy panaszkodjon arra, hogy ma átverték Jézus nevében. Ámen

Belőled áradnak az áldások és a nyitott ajtók, Jézus nevében; ámen. Jó reggelt szerelmem

Ma azért imádkozom, hogy a nap reményei ne szakadjanak meg; ámen. Jó reggelt szerelmem

Édesem, az Úr a te vigasztalód; Ma és a nap hátralévő részében megvigasztal. Ámen

Isten emel téged, és mindig ott leszel a magasban. Jó reggelt szerelmem

Az utad mindig oda van igazítva, ahol Isten megkapta volna. Jézus nevében; ámen

Az Úr a menedéked, és tudom, hogy mindig megvéd. Jó reggelt, drágám

Okkal megmentője, és továbbra is menteni fog és harcol érted. Jó reggelt, cukor

Hiányozhat és soha nem lehet része a részednek; valahányszor segítőkre van szüksége, mindig megtalálhatja őket; ámen. Jó reggelt édesem

Ma reggel imádkozom érted, hogy megszabadulj a gonosz férfiaktól, akik úgy dönthetnek, hogy bántanak téged. Jó reggelt kedves

Bízom benne, hogy Isten helyrehozza az Ön számára a dolgokat ma és a későbbi napokban is; ámen. Jó reggelt kívánok

Hiszem, hogy Isten segít győzedelmeskedni a mai problémák és nehézségek felett, és tudom, hogy meghallgatta érted szóló imáimat. Jó reggelt szerelmem

Adja Isten, hogy örömöd ma teljes legyen a túlcsordulásig; ámen

Tapasztalja meg Isten békéjét, mint még soha ma reggel és a nap további részében. Jó reggelt, bájos herceg

Soha nem lesz oka megkérdezni, hogy szerencsétlen ember-e; az árapály az ön javára fordul; ámen. Jó reggelt kedves

Soha nem lesz oka megkérdezni, hogy szerencsétlen ember-e; az árapály az ön javára fordul; ámen. Jó reggelt kedves

Megszabadult, amit Isten hív téged, és ez maradsz. Jó reggelt szerelmem

Nem felejtette el, és nem hagy el. Jó reggelt szerelmem

Amíg az Úr él, soha nem vonszolják szégyenbe; Jézus nevében, ámen. Jó reggelt kívánok

Édesem, ma reggel imádkozom érted, hogy virágzol, mint egy levél, amely a vízparton van; ámen. Jó reggelt kívánok

Ne csüggedjen; Tudom, hogy Isten még nem végzett veled. Jó reggelt, csajok

Ne félj, az Úr mindig veled van. Jó reggelt édesem

Az élet barátja, tudom, hogy a te napod minden olyan lesz, amilyennek elképzelted; ámen. Jó reggelt, csaj

Az irántad érzett szeretetem mértéke arra késztet, hogy mindig megvédjek téged a károk útjától; egyáltalán nem akarja, hogy bántson. De tudom, hogy Isten mindig jól fog cselekedni általad. Szeretlek édes

A szemrehányás és a szégyen nem található meg benned és a te házadban; ámen. Jó reggelt, dearie

Az Úr mindig gondoskodni fog az igényeidről; Jézus nevében. Ámen

A nehéz napokban az Úr meghallgatja a hangodat és megment. Ámen

Nem kell aggódnom a fejemmel a biztonságod miatt; Az angyalok már őrködnek veled. Jó reggelt szerelmem

A szeretet és a nevetés kísérje mindannyian végig Jézus nevében. Szeretlek

Az Úr megvédi és irányítja ma és az azt követő napokban; ámen. Jó reggelt szerelmem

Nagyszerű dolgokat fogsz csinálni; Egy pillanatig sem kételkedtem ebben. És ebben az évben ezt megnyilvánulásként fogja látni. Jó reggelt, drágám

Nagyszerű dolgokat fogsz csinálni; Egy pillanatig sem kételkedtem ebben. És ebben az évben ezt megnyilvánulásként fogja látni. Jó reggelt, drágám

Imádkozom, hogy a megértésed szeme ma sokkal jobban megvilágosodjon; ámen. Jó reggelt szerelmem

Semmi, amit ma teszel, nem hervad el; Jézus nevében, ámen. Jó reggelt, drágám

Már tudom, hogy a napod tele van örömhírrel és nevetéssel; ámen. Jó reggelt szerelmem

Te Isten fia vagy, és mint ilyen, a dolgok együtt működnek az ön érdekében. Jó reggelt, édesem

Olyan áldások, amelyekről ma soha nem álmodtál volna, hogy eljöttél hozzád és életed végéig; ámen. Jó reggelt szerelmem

Amint kilép a napi tevékenységekbe, Isten áldásaiba és oltalmába lép; ámen. Jó reggelt, édesem

Kiváltságnak számít, hogy életben lehetek ezen a szép reggelen, és hálás vagyok Istennek az életéért. Imádkozom, hogy továbbra is megvédje önt. Ámen

Imádkozom, hogy a mai nap nagyon szép legyen számotokra, Jézus nevében; ámen. Szeretlek drágám

Már rendelkezik uralommal, hogy meghódítsa mindazt, amit az élet ma rád és más napokra vet. Jó reggelt, cukor

Sokat félek érted; munkád jellege semmi mást nem indokol. De bízom abban, hogy Isten mindig vigyáz rám. Jó reggelt, hercegem

Ma azért imádkozom, hogy még a sötétség egy pillantásának sem legyen helye az életében; ámen. Jó reggelt, drágám

A te kezed művei bőségesen fognak boldogulni Jézus nevében; ámen. Jó reggelt szerelmem

Válaszol, ha hívsz, és azonnali válaszoddal elégít meg. Jézus nevében, ámen. Jó reggelt kívánok

Az Úr az erős tornyod. Ezért mindig védve vagy a gonosztól, amely elrepül a napon; ámen. Jó reggelt édesem

Az Úr a te erőd; jól leszel, kicsim. Jó reggelt kívánok

Az Úr a te erőd; jól leszel, kicsim. Jó reggelt kívánok

Isten mind a mai napig megőrzi; Nem fogja megtenni, ha egy kőhöz csapod a lábad. Jó reggelt szerelmem

A megőrzés ma a te részed, Jézus nevében. Ámen. Jó reggelt édesem

Senki ne válasszon el ma isteni segítőitől Jézus nevében; ámen. Jó reggelt kedves

Imádkozom, hogy a mai nap hátralévő napjaiban és az azon túli napokban csak csodálatos dolgokat tapasztalhasson meg; ámen

Semmi sem képes megállítani Isten áldásait és kegyeit ma iránt, Jézus nevében; ámen. Jó reggelt szerelmem

Imádkozom érted, drágám, hogy fényesen ragyogj ma és a többi napodban. Jó reggelt, csaj

Ahol korábban nem fogadtak el, ott ma is elfogadják; ámen. Jó reggelt, drágám

Töltse meg Isten az életedet minden létező édességgel; ámen. Jó reggelt, csaj. Duzzadó napot kívánok!

Tudom, hogy az Úr mindig megvéd téged, és ragyogni fog ma az arcán; ámen. Jó reggelt, édesem

Nem pusztulsz el ma, vagy a következő napokban; ámen. Jó reggelt, édesem

Показано 100 записей