Válasszon gratulációt ízlés szerint!

100+ legjobb jó reggeli ima érte 2021-ben

Jó reggelt szerelmem. Vállalkozása természetfeletti áldásokat fog tapasztalni. Élvezni fogja a hatalmas eladást. Isten olyan ügyfeleket és vásárlókat küld el hozzád, amelyek Jézus nevében teljesítik a napod

Jó reggelt drágám. Nagyon szeretlek, hogy imádkozzak érted. Szóval, mondom; ami vártál az Úrra, ma megérkezik lakhelyedbe. A te neved élvezheti Isten irgalmát és cselekedeteit, Isten és az emberek kegyét. Az Úr meg fogja lepni

Jó reggelt, hon. A mai nap tökéletes lesz számodra. Édes emlékeket fog felidézni. A boldogság úgy folyik benned, mint egy folyó

Ahogy nekiláttál a napodnak, kedvesem, kedvesen bánjon veled az élet. Csak a jóság és az irgalmasság követ téged. Soha nem rekedsz; az isteni segítők mindig készségesen állnak rendelkezésére. Az élet hűvös szellője fújjon irányába; te leszel

Jó reggelt, édesem. Ezen a hajnalhasadáson arra ébredtem, hogy ezeket az imákat mondjam érted; amit az Úr nem ültet testébe, Jézus nevében gyökerestül kivonja. Ezentúl a tested a Szentlélek temploma lesz. Az Úr átjön f

Jó reggelt, szuper feleség. Ébredj imádságokra érted; járni és nem esni, futni és nem fáradni. Nevedet ma és azon túl is Jézus nevében fogják ünnepelni

Jó reggelt, szépség. Mint a nap alatti virágok, szépséged is virágozni fog. Akárcsak az Úr Józsefre adott áldása, el fognak különböztetni. Élvezze a napot, édesem

Jó reggelt, életem angyala. Ma nagy dolgok kezdete lesz az életedben. Semmi sem fogja megterhelni a haladást; előre illeszkedik és felülmúl minden akadályt. A nap rád fényli a dicsőségét. Te leszel az öröm, ha a világ

Jó reggelt szépség. Kedves imádságokat ma reggel. Az angyalok legyenek veletek. Minden dolgozzon együtt az ön javára. Bármi is működik hibásan a rendszereitekben, szerveiben és testében, a jóisten teljesen átalakul. Te leszel th

Jó reggelt szerelmem. Mint mindig, imádkozom érted; az Úr folyókat épít a sivatagban, és utat enged a pusztában. A kedvedért elválasztja a vörös tengert. Maradjon áldott, édesem

Jó reggelt szerelmem. Mennyei áldások fakadnak szívem szívéből, rád zuhanok ezen a napfelkeltén. Szaladjon el örömmel a poharad. Az Úr vívja csatáit és nyerjen nektek. Téged nem utasítanak el azokon a helyeken, ahol jársz. A világ

Jó reggelt szerelmem. Ma reggel azért imádkozom, hogy fényed olyan erősen ragyogjon minden ember előtt, hogy láthassák jó cselekedeteidet és dicsőítsék a mennyei Atyádat. Jó napot kívánok, édesem

Jó reggelt, feleség. Szívem bőségéből imádkozom, hogy az Úr rád ragyogjon. Mérhetetlen bölcsességgel áldjon meg téged. Fényed fényesebben fog ragyogni, mint a többi. Legyen valóra álmaid. Imádkozom. Ámen

Jó reggelt, kedves feleségem. Mint egy angyal, mellettem álltál. Így ezen a különleges napon imádkozom; az ég lesz a barátod. Az Úr angyalai álmaidon túl is megáldanak. A csalódás megalapozza a gonoszok elvárásait

Jó reggelt baba. Az Úr eltakarja önt dicsőségével. Nem ismerhetsz szégyent, amíg élsz

Jó reggelt baba. Az Úr eltakarja önt dicsőségével. Nem ismerhetsz szégyent, amíg élsz

Jó reggelt szerelmem. Az égért imádkozom az Ön nevében, a szomorúság és a depresszió nem lakozik a szívében. Az Úr öröme lesz a te erőd. Az Úr kegyelme kihúz téged közülük. Élvezni fogja Isten békéjét

Jó reggelt szerelmem. A fájdalom helyett örömet szerezhet, mert a názáreti Jézus mindezt a kereszten viselte az ön nevében. A szégyen soha többé nem lesz részed. A csalódás nem viseli a neved. Számos oka lesz arra, hogy dicsérje Istenét.

Jó reggelt angyal. Az Úr kiterjeszti partjaidat. A szegénység, a hiány és a hiány hiányzik tőled Jézus nevében

Jó reggelt, kislány. Csak jó hírt fogok hallani tőled, ma. Várakozása nem rövidül meg. Nem számít, milyen nagyok lehetnek a céljaid ma; teljesíteni fogja a célját. Isten kegyelme veled marad

Édes, jó reggelt. A szomorúság, szorongás, depresszió messze lesz tőled. Örömmel, szeretettel és gyönyörű mosollyal kezded a napot. Mindaz, amelyre kezet tesz, áldott lesz. A frusztráció nem lesz a te adagod. Bőségesen arat

Amint a kakas ezen a szép reggelen varjú, rád záporozom kedves imáimat. A jóisten gondoskodjon minden szükségletéről dicsőségében gazdagsága szerint. Lehet, hogy felülmúlja álmaidat és képzeletedet az elvárásaiddal kapcsolatban. Az egészségben boldogulni

Jó reggelt baba. Az ön erőfeszítéseit elismerik. Soha nem fogják lenézni. Isten angyalai felemelnek, amikor megalázod magad. Semmi gonosz nem fog rád esni ma és azon túl is. Biztonságban vagy a szárnyai árnyékában

Jó reggelt drágám. Imádkozom, hogy magadon virágozzon a koronád. A szégyen ruhája szakadjon szét a testén. Jó egészséggel boldogulni fog. Soha ne haladj előre, és soha ne. Ennyit, imádkozom érted, édesem

Jó reggelt, szívverésem. Soha nem szűnik meg boldoggá tenni. Ezért imádkozom, hogy a menny angyalai elkötelezettek legyenek abban, hogy ma boldoggá tegyenek. A napod szeretettel és vidámsággal telik meg. Az Ön elvárásainak teljesülniük kell. A hiány és a

Jó reggelt, életem édes angyala. Megérdemled a világ minden áldását. Ennyit imádkozom érted; a kijárásod és bejöveteled nagyon kedvelt lehet. Vigyázzon az Úr minden igényére. Virágozhasson egészsége, mint egy mag

Jó reggelt, édes. Kiáltásodat Isten meghallgatta. Ezért ma a vége előtt meg kell szereznie bizonyságát Jézus nevében

Jó reggelt, édes feleség. Neked az imáim lesznek. Imádkozom, hogy az ég vegye figyelembe az ön igényeit, és teljesítse szívének minden vágyát. Az Ön elvárásai nem szakadhatnak meg. Az Úr megteszi azt az erőt, hogy megélje álmát, és megvalósítsa látomását

Jó reggelt szerelmem. Ezen a szép napon azért imádkozom, hogy a munkádat megjutalmazzák. Az Úr járjon előttetek, és tegyen egyenesen minden görbe utat. Nem veszíthetsz az ördögtől. Áldott vagy Jézus nevében

Jó reggelt szerelmem. Nem szabad megcsalni. Neked adják a te fizetségedet. Ahol képzetlen vagy, a szívesség felemel

Kelj fel és ragyogj kedvesem. Mert eljött a fényed. Imádkozom isteni útmutatásért a lábadért. Védelem tartózkodási helye és az irgalmasság felett, amikor az utat használja. Mindazok a sikerek, amelyek ezen a napon sikeresek. A megpróbáltatások előtt állni

Kelj fel és ragyogj kedvesem. Mert eljött a fényed. Imádkozom isteni útmutatásért a lábadért. Védelem tartózkodási helye és az irgalmasság felett, amikor az utat használja. Mindazok a sikerek, amelyek ezen a napon sikeresek. A megpróbáltatások előtt állni

Jó reggelt, hon. A Szentlélek elrendeli lépéseidet és biztonságban tart Jézus nevében

Jó reggelt, édes barátnőm. Ezt rád rendelem; a boldogság forrása soha ne fogyjon el. Szeretteid éljenek sokáig, hogy jót tegyenek. Életed minden napján rengeteg lesz. Áldott a kezed. Kedves mosolyodnak nem kell a

Jó reggelt szépség. A csalódás nem a te részed. Álmod ezen a napon teljesedik be

Szeretném, ha tudnád, hogy a Mindenható árnyékában vagy. A sötétség felhője soha nincs rajtad. Csak az öröm álmai fognak megvalósulni ma életében. Tele leszel az élettel, mint a téged körülvevő gyönyörű növényzet. Mindenki megteszi

Jó reggelt, kedvencem. Ahol egyszer elutasítottak, elfogadnak. Isten kegyelme mindenkor követni fog, Jézus nevében

Isten egy új dolgot fog tenni az életedben, és új kezdetet ad neked. A tanúvallomások különböző formáit élvezheti. A bizonyítékok országának fognak nevezni

Jó reggelt szerelmem. Ma reggel buzgón imádkozom, hogy az ördög munkája teljesen elpusztuljon az életedben. Kapjon bőségesen életet, és napjait minden égi áldással áldja meg

Jó reggelt, édesem. Isten kegyelméből láttad a fényt. Ezért imádkozom, hogy az ég megmutassa a boldogulás útját. És valósítsd meg álmaidat és vízióidat

Az Úr felhasználni fog téged mások megáldására. A másik kegyének eszköze leszel. Sorssegítő és jótevő leszel valakinek. Akarat és a kegyelem, hogy áldás legyünk egy másiknak, rajtad lesz

Jó reggelt szerelmem. Tőlem Neked; a jólét ajtajait nem szabad bezárni ellenetek. Félelmeitek megszüntetik és korlátjait megszegik. Az Úr bőségesen megáld téged. Élvezd édesem

Jó reggelt, hon. Ne szenvedjen áldozatokat ma és egész életében. Egészséged stabil lesz. A tested fitt és mozgékony lesz. A lebontás nem a te adagod

Jó reggelt szépség. Amint kilépsz, a kegyelem közelít meg. Nem kérsz segítséget. Isten isteni segítőket küld önhöz. A siker pontjáig felemelkedik, és így lesz

Jó reggelt drágám. Úgy határozom, hogy örömmel vonzza a vizet az üdvösség kútjából. Békével sokáig élsz a földön. Az ég áldjon meg szokatlan módon. És kenje meg az elmondhatatlan áttörést. Élvezd, szerelmem

Jó reggelt szerelmem. Rendelkezem arról, hogy magasabbra emelkedjen, hogy teljesítse álmait. Nem maradhat le és nem hiányozhat. Az Úr lesz a jutalmad

Jó reggelt, gyönyörű. Biztosan felülmúlja korábbi sikereit. Ma nagyobb teljesítményt fog elérni, mint amit valaha is tudtál

Jó reggelt, gyönyörű. Biztosan felülmúlja korábbi sikereit. Ma nagyobb teljesítményt fog elérni, mint amit valaha is tudtál

Jó reggelt szerelmem. Nem lehet nevetségessé tenni. A becsület és a dicsőség lesz a te részed. A szégyen ruháját csak ellenségei viselhetik. Csillagaid a végsőkig ragyognak

Jó reggelt, édesem. Ma előre lépsz. Növekedésedet nem akadályozhatják meg a sötétség erői

Imádkozom érted életem minden napján, mert szeretlek. A mai imádságok értetek vannak; az Úr megáld téged minden mennyei áldással. Örökölni fogod Isten királyságának virágzását. Nem gúnyolódhat, hanem ünnepelhet. Áldott leszel

Jó reggelt szerelmem. Legyen ez a nap a legjobb, ami volt. Az egek erősítsenek téged céljaid elérése érdekében. Lépjen a megfelelő helyre és a megfelelő időben. Így lesz. Élvezd!

Jó reggelt drágám. Csodákat fogsz megtapasztalni ma. A fentről jövő csodák rád hullanak. Életed minden nehézségét megkönnyíti az, akinek az igája könnyű

Jó reggelt édesem. Az öröm, a béke, a jólét és a jó egészség mind része lesz Isten kegyelmének

Jó reggelt, kicsim. Ma véglegesen ünnepelnek. Egyik dicsőséges magasságból a másikba kell lépned

Jó reggelt drágám. Csak a megfelelő személyekkel találkozhat ma. Soha nem kerül rossz kezekbe. Isten örökké hű lesz hozzád

Jó reggelt szerelmem. Imádkozom ezen a napon, hogy gondjai eltűnjenek a széllel. Jöjjön ez a reggel az ég áldásaival számodra. Isten irgalma támad rád. Az örökkévalóságtól az örökkévalóságig bizonyságot teszel az ő jóságáról. Ámen

Jó reggelt szerelmem. A bölcsesség megadatik nektek. Soha nem hiányzik a tudás és megértés Jézus nevében

Jó reggelt szerelmem. Legyen olyan frissítő napja, mint a reggeli harmat. Hallgasson fülével jó hírt, és saját szemével is jót. Örülj és örülj. Szép napot

Jó reggelt angyal. Ezen a napon azért imádkozom, hogy az a vagyok, aki vagyok, megáldjon titeket. Lakhelye legyen az isteni csodák és kegyek rendeltetési helye. Lesz oka mosolyogni egész életében. Jézus nevében imádkozom

Jó reggelt, csinos. A fejed hajától a lábad fájásáig erős leszel. A betegség és a betegségek nem lesznek a te részed

Jó reggelt, igazi szerelmem. Isten jobb karja védi meg. A gonosz soha nem lesz rajtad

Jó reggelt, feleség. Megmentettem érted ezeket az imákat; legyen oka arra, hogy élete minden kihívása felett új dalt énekeljen. Az irgalmas Úr változtassa meg történetét jobbá. A te otthonodat az Úr megáldja, és így lesz mindörökké. Ámen

Jó reggelt, feleség. Megmentettem érted ezeket az imákat; legyen oka arra, hogy élete minden kihívása felett új dalt énekeljen. Az irgalmas Úr változtassa meg történetét jobbá. A te otthonodat az Úr megáldja, és így lesz mindörökké. Ámen

Jó reggelt szerelmem. Imádkozom a jövő évre, hogy megmutassa a győzelem bevételét. A zavartság soha nem lesz a te részed, te nevetsz utoljára, és a legjobban Jézus nevében, Amen

Jó reggelt, szívverésem. Az Úr ma helyreállítja és tökéletesíti egészségét. Soha többé nem leszel beteg

Jó reggelt angyal. Az Úr megbocsát minden bűnt. Egészségessé válsz. A múltadnak vége. Isten megváltoztatja a történetedet, és végleg átírja a sorsodat

Ahol elbuktál, megünnepelnek. Ma győztesként fognak tudni. Minden csatát Isten kegyelmével kell megvívnia és megnyernie. Az Úr soha nem hagy el téged. Jóreggelt napsugaram

Jó reggelt, édesem. Amint felkelsz az ágyadból, örömet találsz kezed műveiben. Ossza meg bizonyságát, és a bűnösök megtérnek. Az Úr irgalma minden elképzelésen felül megáld. Áldott vagy!

Törekvései áldottak lesznek. Lehet, hogy a kezdete kicsi, de hatalmas fordulatra van beállítva. A dolgok a legjobbak lesznek a mai napon. A szívesség melletted áll, kedvesem

Jó reggelt, édes feleség. A jóisten tegyen nagy csodákat az életében, és az ő akaratát keltse életében. A megválaszolt imák szüretét fogod aratni. Élvezd, szerelmem

Oktatása virágozni fog. A kudarc nem lesz a jutalmad. Sikere olyan fényesen fog ragyogni, mint egy gyémántfürt. Megkoronázza a kiválóság, és kivételesnek fogják minősíteni. Jó reggelt, hon

Jó reggelt szépség. Amint ezen a napon felkel a nap, tehermentesüljön, kezdjen bekövetkezni az öröm. Tápláld a nemzeteket. Az Úr válaszol imáira. Szeretteitek nem fognak megbetegedni. Egészségesen fogsz élni. A szavai

Jó reggelt, édes feleségem. Váltsák valóra ezeket az imákat az ön kedvéért; ünnepelni fogják azokat a helyeket, amelyeken csúfoltak. Még ellenségeidnek is áldás leszel. Imádkozom, hogy az Úr keze nyilvánvaló legyen az életeden. Ámen

Jó reggelt édesem. Amint ma kimész, békében fogsz kimenni, és örömmel térsz vissza. Az ördög soha nem fog sikerülni veled, Jézus nevében

Jó reggelt, szépem. Isten dicsősége megkeres téged. Mennyei áldások fognak áradni rád

Jó reggelt, igazi szerelmem. Az a fajta gazdagság és jólét, amelyet még soha nem élvezett, ma meg lesz áldva. Ma tudni fogja a bőséget

Jó reggelt édesem. Nem eshet az ördög csapdájába. Az Úr elvezet minden kísértés elől

Jó reggelt, édes barátnőm. A barátod ma reggel hajlandó imádkozni érted; az Úr lesz a pásztorod, és nem akarod. Találjon bőséget azokban a jó dolgokban, amelyekből korábban hiányzott. Találhatsz szívességet a th

Jó reggelt, édes barátnőm. A barátod ma reggel hajlandó imádkozni érted; az Úr lesz a pásztorod, és nem akarod. Találjon bőséget azokban a jó dolgokban, amelyekből korábban hiányzott. Találhatsz szívességet a th

Jó reggelt kedves. Legyen nyilvánvalóan körülötted Isten békéje. Áldjon meg kiemelkedő bölcsességgel és tudással. Az örömforrásod soha ne fogyjon el. Ámen Jézus nevében

Amikor alszol, nyugodtan aludj. Ha eljött a nap ideje, akkor sikeres lesz a törekvése. Barátai nem hagyhatják el szükség esetén. Az angyalok védekezhessenek mindig. Végig kell érned. A félelem szelleme sh

Jó reggelt szerelmem. Most hallj meg; az Úr irgalma fog szólni helyetted, és felettébbi kegyelme veled marad. Takarja szárnyaival és megvédi a zajos pestistől. Az Úr lesz a mostani segítséged a közeljövőben

Jó reggelt, édesem. Párnáit nem szabad megtölteni könnyekkel. A könnyed a szemedben csak öröm. A csillagok és a hold megállni fog a jólétért. Egyetlen ellened készített fegyver sem boldogulhat. Akikre szükséged van, eljönnek y

Jó reggelt szerelmem. Megérdemled kedves imáimat, mert valaha a legjobb feleség voltál. Adjon tehát az Úr igaz boldogságot és szüntelen békét. Egészségessé és királynénnyá leszel. Ön boldogulni fog, rendeletem

Jó reggelt, édesem. A szívem arra vágyik, hogy ma reggel megáldjalak. Szóval, mondom; növelje az Úr téged, és ragyogjon rád az arca. Tegye végleg a fejére a kezét. Feltárhassa nektek a gazdag helyek titkait. Azt kéne tenned

Feleségem, jó reggelt. Otthona folyamatosan élvezi a Szentlélek békéjét. Az ördög nem élvezheti Önt és mindent, ami a tiéd. Örökké örökölni fog egy boldog nagy családot

Jó reggelt, hon. Isten minden alapvető szükségletét kielégíti. Soha nem kérhetsz kenyeret. Folyamatosan tető lesz a feje felett. Így lesz ez Jézus nevében is

Jó reggelt, szívtipró. Szorongás idején Isten meg fog menteni. Akkor kap segítséget, amikor szüksége van rá. Becsületre és dicsőségre méltónak számítanak. Isten kegyelme kövesse önt

Jó reggelt szerelmem. Légy hálás ezért a napért. Ezeket az imákat érted mondom; reggel, délután és éjszaka áldott leszel. Az Úr világossága lesz az ön vezetője. Ilyen áldás leszel. Ámen

Jó reggelt baba. Mindegyik, amelyik utadba kerül, áldás lesz számodra. Nem lehet átkozott. Isten jósága a te részed lesz az élők földjén

Jó reggelt angyal. Ma reggel imádkozom, egészsége nem okoz csalódást. Életed minden évét siker jellemzi, életed minden évszaka virágzó lesz. Élvezze a napot, édesem

Jó reggelt, kicsim. Erőfeszítéseit el kell ismerni és bókolni kell. Amit épített, azt soha nem szabad elpusztítani. Isten végtelen irgalmában megáldja és megszépíti kezed műveit

Jó reggelt baba. Életed minden rendetlenségét a Szentlélek ereje rögzíti

Jó reggelt, édesem. Ezen a szép reggelen az Úr áldásai esnek rád. Ajkad örömtől fog énekelni. Csodák történnek körülötted. A történeted tanúságté válik, és rendetlenséged, üzenet, imádkozom. Ámen

Jó reggelt, édesem. Ezen a szép reggelen az Úr áldásai esnek rád. Ajkad örömtől fog énekelni. Csodák történnek körülötted. A történeted tanúságté válik, és rendetlenséged, üzenet, imádkozom. Ámen

Jó reggelt, édes feleségem. Ezeket teljes szívemből imádkozom; fújja el az Úr az elmédet csodákkal. Mutassa meg, mennyire szeret téged. Legyen jóléted ismert a föld minden pontján. Élvezd, édesem

Jó reggelt, aranyos. Amint ma kezded a napod, az Úr veled lesz. Nagyszerű lesz a ki- és bejöveteled

Jó reggelt, édes. Ma megelégedettséggel fog enni. Bőséges lesz a mindennapi kenyered. Nem fogja kezelni a morzsákat a királyok asztalától. Nagyon áldott vagy

Jó reggelt édesem. Elvetem a depresszió minden elsöprő szellemét. Az Úr öröme fogja érezni a szívedet. Energiával és lendülettel fogod megközelíteni a mai életet. Nem szabad csüggedni. Fel fogsz kelni, és a lehető legjobb lehetsz

Jó reggelt szerelmem. Imádkozom, hogy eljusson az ígért földre. Jézus értékes vére szabaddá tesz minden csatától mind belsőleg, mind külsőleg. Újra meggyógyulsz, Jézus nevében, Ámen

Jó reggelt szerelmem. Ma reggel azért imádkozom, hogy minden oka megvan a nevetésre. Isten tartsa jó egészségben családját. Hitét megjutalmazzák. Legyen minden rólad egész

Jó reggelt angyal. A Szentlélek töltse örömmel szívét. A füled jó híreket hall. A szád elmondja kegyelmét. Bizonyságai biztosak. És eljön a változásod. A világ népe kedvesen fog bánni veled. Így lesz

Jó reggelt, édesem. Imádkozom, hogy mint a nap, nappal is világítson, és mint a hold, uralkodjon a sötétben. A föld csillagai lesznek a barátaid. Életed végéig boldog és kiteljesedett leszel. Ámen

Jó reggelt, kicsim. Isten magára viseli a terhét. Nem hagyja, hogy fáradt legyen. Ma kezdetét veszi a szabadsága a bajoktól és az élet csatáitól

Jó reggelt, kicsim. Békét találsz szívedben, testedben és lelkedben. A tested a Szentlélek temploma, ezért nem lehet démoni tevékenység házigazdája

Показано 100 записей