Válasszon gratulációt ízlés szerint!

50+ Halálforduló Üzenetek Atyának

Vastagon és vékonyan keresztül mindig ott voltál, hogy irányíts és megvédj. Erőm és inspirációm voltál minden szükségletben. Most megváltozott az idő, és nincs más, csak az emlékeid. Nyugodj békében apa.

Minden nap és este imádkozom Istenhez, hogy a mennyben a legjobb helyet nyújtsa neked. Imádkozom, hogy Isten jó legyen, és békével áldja meg a lelkedet. Szeretettel emlékezve rád ma apa!

Kétségtelen, hogy te voltál a legmegbízhatóbb apa, akit csak egy fiú kívánhat. Halál évfordulóján köszönök mindent, mivel nem tudok eléggé megköszönni, amikor még éltél.

Az a szeretet, amelyet apád mindannyiunk iránt érzett, valami különleges, amit nagyon hiányolunk halálának évfordulóján. Nagyszerű ember volt. Ne csak gyászoljon, hanem értékelje bölcsességét, útmutatását, szeretetét és jó erkölcsét, amelyet otthagyott.

Ma van apád halálának évfordulója. Tudom, hogy fáj. De barátom, mindenkinek meg kell halnia. Tehát légy erős és hajtsd végre a felelősséget a családodért.

Mindig itt vagy velem, még akkor is, ha nem látlak és nem ölelek meg. Minden egyes leheletében érzem a jelenlétét. Nem számít, hány évtized vagy évszázad telik el, örökké itt leszel a szívemben. Szeretlek apa!

Nem akarom, hogy csak Isten fogadja el imáimat; imáimat, hogy megbocsássak apámnak, és adjak neki egy gyönyörű helyet a mennyben. Nagyon szeretlek apa.

Nélküled minden egyes lélegzetem, amit e világon veszek, nagy tehernek tűnik. De megpróbálok neked élni, apa. A fiad keményen dolgozik azért, hogy büszke legyél.

Apád az egyik jó lélek volt, akit valaha láttam. Emlékeit soha nem felejtik el. Ma imáimban tartom.

Tudom, hogy mindannyian egyszer meghalunk. De soha nem gondoltam volna, hogy így fogsz menni. Még mindig hiányzol, apa. Szeretlek. Imám mindig veled van.

Remélem, imáim eljutnak Istenhez, és meggyőzik őt arról, hogy csodálatos helyet ad neked a mennyben. Isten áldja meg kedves apám lelkét.

Te voltál az a személy, aki könnyen megértett. Te voltál az egyetlen ember, aki régen jót és rosszat mutatott nekem. Most eltévedtem. Mert nem azért vagy itt, hogy megmutasd a lányodnak a helyes utat. Hiányzol apu.

Apa, jó fiú akarok lenni. És te voltál a tanárom. Túl korán hagytál el minket. Nagyon eltévedtem és ideges vagyok nélküled. Szeretlek apa.

Minden nap emlékszem rád imádságomban, gondolataimban. Emlékezetedet soha nem lehet elfelejteni. Nagyon szeretlek, apa. Hiányzol.

Mindig emlékezni fogunk apád gondoskodó szívére és bájos mosolyára. Különleges útmutatóként mindig ott volt jó és rossz időkben is. Ezen a halál évfordulóján mindannyian nagyon hiányzunk neki. Legyen lelke örök nyugalomban örökké.

Mindig emlékezni fogunk apád gondoskodó szívére és bájos mosolyára. Különleges útmutatóként mindig ott volt jó és rossz időkben is. Ezen a halál évfordulóján mindannyian nagyon hiányzunk neki. Legyen lelke örök nyugalomban örökké.

Apám szerelme győzedelmeskedik a halálán, és emlékezetemben és munkámban mindig velem lesz.

Imádkozom Istenhez, hogy áldjon meg téged. Remélem, hogy nagyon jól vagy a mennyben. Hiányzol apád. Évek óta nem vagy már velünk. Mindannyian annyira hiányzol!

Erős ember vagy. Egy éve, hogy apád meghalt. De mindent olyan tökéletesen kezelsz. De érzem fájdalmadat és könnyeidet. Támogatásom mindig veled van.

Kedves apám, nyugodj békében, bárhol is vagy. Minden egyes nap hiányzol. Szeretlek apa. Iszonyatosan hiányzol. Mindig a szívemben leszel.

Úgy gondolom, hogy apám vezető keze örökre a vállamon marad, annak ellenére, hogy régen elhagyta ezt a világot. Szeretlek apa.

Ó Istenem! Kérlek, tartsd apámat szerető karjaidban, és hagyd, hogy békében nyugodjon gyönyörű mennyországodban. Tudassa vele azt is, hogy fia / lánya mindig tartja imáiban. Kérem, Isten hagyja, hogy apám aludjon a szerető karjaidban.

Az egyik legnagyobb sajnálatom, hogy ilyen korán elveszítettelek. Gyermekeimnek nem volt esélyük megismerni nagyapjukat. Apa, a szívemben vagy és imádkozol minden pillanatban. Hiányzol.

A családom embere évekig a mennyben van, de mégis hiányzik, mint semmi más. Apa, remélem, mindig mosolyogsz odafent.

Olyan vagyok, amilyen csak a jó nevelés és a kemény munka érdekében vagyok. Te voltál a legjobb apa, aki csak lehetett, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a lányod vagyok. Nagyon hiányzol apa.

Együttérzésemet és részvétemet fejezem ki apád ezen a napon elvesztése miatt. Egy éve, de veszteségét soha nem térítik meg. Isten áldja meg a lelkét.

Apa, a kislányod már felnőtt. De nem azért vagy itt, hogy megnézd. Nagyon hiányzol, apa. Remélem jól vagy bárhol.

Ma van a halálod évfordulója, és imádkozom Istenhez boldogságodért odafent. Nyugodj békében kedves apám.

Apád emlékei még frissek. Még mindig nem tudom elhinni, hogy egy év telt el. Együttérzésemet és részvétemet fejezem ki ezen a napon, barátom.

Kedves apám, azon a napon, amikor elvesztettelek, mindent elvesztettem az életemben. Még mindig zavart vagyok nélküled. Te mindig a szívemben leszel, apa.

Te voltál az a srác, aki megtanított járni, de sajnos nem tudtam hosszú utat járni veled mellettem. De a szeretet és a bölcsesség szava örökké velem marad. Szeretlek apa.

Te voltál az a srác, aki megtanított járni, de sajnos nem tudtam hosszú utat járni veled mellettem. De a szeretet és a bölcsesség szava örökké velem marad. Szeretlek apa.

Soha nem gondoltam volna, hogy ha elveszítem, olyan kéknek érzem magam. Nélküled az élet teherré válik, és soha nem lesz könnyű. Miért kell tovább élnem csak a szerető emlékeidben? A szívem hiányzik, apa.

Ma imádkozom Istenhez, hogy megáldja apádat. Apád nyugodjon nyugodtan, barátom. Kérem, hívjon bármikor.

Azt mondják, hogy az ima a legjobb fegyver. Imádkozom érted, apa. Ragyogjon a mennyben, ahogy itt szokta. Minden pillanatban nagyon hiányzol.

Apa, azt mondtad nekem, hogy a fiúk soha nem sírnak. Nem sírok emberek előtt. De amikor egyedül vagyok, nem tudom megállítani magam. Hiányzol apa.

Tiszteletre méltó apám, imádkozom Istenhez, hogy ő örüljön, mint régen. Ma a halál évfordulóján a békéjéért és a kényelméért imádkozom.

Kemény munkád és jó szülői tevékenységed lett az, aki ma vagyok. Most megpróbálom teljesíteni az álmaidat, amelyeket átadtál nekem. De sajnos már nem vagy itt, hogy meglássd az előrehaladásomat. Rád gondolva, papa!

Kedves apám, nagyon hiányzol. Örökké a szívemben maradsz. Még mindig megpróbállak megtalálni. Nem tudom hol vagy. Nyugodj békében apa.

Hosszú ideje elveszítette apját. Láttam könnyeit és fájdalmát kedves. Türelem, barátom. Ne szomorkodj.

Vastagon és vékonyan keresztül támogatta gyermekeit, és végtelen örökséget hagyott ránk. Halálának évfordulóján emlékezünk a szeretetére és köszönjük, hogy mindig ott voltál mellettünk.

Hiszem, hogy Isten hallgat és figyel engem. Nagyon sok imát küldök érted ezen a napon. Isten biztosan elfogadja imáimat. Nyugodj békében apa.

Te a világ legjobb apját viszed, én pedig a legrosszabb fiam. Sajnálom, hogy a harcokért és az érvekért is állandóan engedtél. Tudtam, hogy igazad van. Nagyon hiányzol a halál évfordulóján.

Apa, te voltál az életem hőse. Nagyon magányos vagyok nélküled. Nagyon hiányzol, apa. Imáim mindig veletek vannak.

Egy lánya legnagyobb rémálma az apja elvesztése. Elvesztettem az enyémet. És olyan fájdalmaim vannak, hogy senki sem érezheti. Hiányzol apa.

Barátom, tudom, hogy a mai nap szomorú számodra, mivel apád halálának évfordulója van. De azt szeretném mondani, hogy van türelmem. Most Istennel van. Ő jól van.

Imádkozom Istenhez érted minden egyes nap és minden este. Adjon Isten örök nyugalmat lelkednek, hogy boldogan élhessen isteni paradicsomában. Ezen a napon annyira hiányzol!

Imádkozom Istenhez érted minden egyes nap és minden este. Adjon Isten örök nyugalmat lelkednek, hogy boldogan élhessen isteni paradicsomában. Ezen a napon annyira hiányzol!

Kedves Apa, a legnagyobb ajándékot adta nekem, mielőtt elhagyta ezt a világot. Hittél a fiadban. Hiányzol öregem.

Életed traumatikusabb eseménye az apád elvesztése, de biztos vagyok benne, hogy olyan büszke lenne, ha látná azt az embert, akivé ma váltál. Ma jó gondolatokkal emlékezve rá.

Az emberek szerint az idő minden fájdalmat meggyógyít. De még mindig fáj. Hogyan pótolhatom szerelmét, gondozását? Hiányzol apa. A lányodnak nagyon hiányzik.

Hosszú ideje elveszítettelek. De imádkozom mindennapi apukám. Imádkozom a lelkedért. Adjon Isten békét és tartson boldoggá. Szeretlek.

Örökséget és sok emléket hagyott nekünk. Fáj a szívünk érted kedves apa. Remélem, hogy nagyon jól érzi magát a mennyben.

Tudom, hogy ma gyászolsz és emlékezel elhunyt apádra, ugyanakkor ne felejtsük el megünnepelni bölcsességét, őszinteségét és emlékét. Az imáim érte szólnak.

Elvesztésed olyasvalami volt, amivel nem tudtam megbirkózni. Remélem jól vagy bárhol. Mindig maradj a szívem közelében apa.

Ez a nap mindig csípős lesz, de az emléked mindig a kislányoddal lesz, aki már nem is kevés. Bárcsak itt lennél, apa.

Kedves apa, rájöttem értékére és fájdalmára, miután elhagyott minket. Fiúként én gondoskodom a családunkról. De egyáltalán nem lehetek olyan, mint te. Hiányzol apa.

Показано 54 записи