Válasszon gratulációt ízlés szerint!

Hála idézetek Istennek mindenért

A levegő madarai dicséretedet éneklik, a mezei fenevad dübörög Téged tisztelegve, a tenger lényei a maguk módján imádják. És itt minden dicséretet, megtiszteltetést és dicsőséget adok neked azokért a nagy dolgokért, amelyeket tettél, és senki sem képes me

Ha el kellene kezdenem számolni áldásaiddal az életemben, nem beszélve mindarról, ami tőlem van, napok telnek majd át napok, éjszakák éjszakák, és még mindig nem elegendőek felséged nagyságának mérésére. Köszönöm önnek, a Fény örök Atyjának, végtelen irga

Hálásnak lenni nemcsak a száj, hanem leginkább a szívünk állapota. Ma adom neked, Istenem, a világosság örök Atyjának az összes imádatot, bölcsességet, becsületet és hálaadásot az élet ajándékáért, a szükségletek kielégítéséért, az egészet

Ezer nyelv nem lehet elég ahhoz, hogy hálát adjon neked, ami néhány áldásodat egyenlő velünk, Uram. A száj milliói nem mondhatják el imádatukat, hogy arányosak legyenek a kezed műveivel. Azért vagyunk itt, kedves Isten, hogy kifejezzük hálánkat az életért

Hála neked, Istennek, minden másodpercért, amelyet ezen a földön éltél, amelyből nem állíthatom vissza őket. Nagyra becsülöm minden irgalmasságot a irántam tanúsított törekvésében. Semmit sem lehet összehasonlítani a felettem nyújtott védelemmel. Ó, mit m

A tiéd a dicsőség, a tiéd a dicséret, a tiéd az imádat, ó, hatalmas Isten, köszönöm, hogy erőt adtál nekem, hogy legyőzzem az ellenséget, hogy megtegyem igazságodat abban a mértékben, amelyen kegyelmet adtál nekem a nagyobbért jó és felkelni abo

A hálás szív áldott szív. A dicséret ajka örömteli győzelmi dalokkal teli ajak. Ó, minden teremtés istene, mindenkinek adom a dicséretet, az összes áldást, bölcsességet, becsületet és hatalmat, Uram. Mélységesen hálás vagyok Yo-nak

Ó, az irgalmasság istene, milliónyi olyan dolog van, amit nem tudok, hogy értem tettél, olyan kérdések milliárdjait, amelyeket a nevemben megoldottál, megszámlálhatatlan számú áldás minden következményben, amelyet a leggyorsabb számítógépes rendszer sem t

A hálaadás mind az Istennel, mind az emberrel fennálló kapcsolatunk szerves része. Ma itt vagyok előtted, mindenható Úristen, kiöntöm a szívemet háládban szeretetedért, kedvességedért és kegyelmedért apámmal, múmiámmal, b

Mi mást mondhatnék, mint ma: Te jó vagy, nagy és hatalmas dolgokat teszel értem. Etetsz, felöltözöl és mindezt megkoronázod életed szerzője és befejezője. Kedves Istenem, hálás vagyok mindenért, mindenkinek azért!

Köszönöm a levegőt, amelybe belélegezzük, köszönöm a szellem, a lélek és a test egészségességét. Köszönjük az elfogyasztott ételeket, az ivott vizet, a viselt ruhát. Köszönjük, hogy megvédett minket a veszélyektől, köszönöm, hogy ellátta a ne

Láttátok, mit tett az Úr, elpusztította a Sátán műveit, győzelmet adott nekünk, ezért és még sok másért emeljük fel Szent kezünket Önhöz nagy szeretetünkért, amellyel minket szerettetek. Köszönöm a lehetőséget, hogy megtapasztalhatta másokat

Aki nem hálás, az nagy bolond. Ó, a Mindenható Uram, a menny és a föld teremtõje, köszönöm életed hûségét, Te, aki megóvtál a veszedelmes pestistõl, Te megvédtél a szárnyas csapdájától. Ó, milyen hatalmas Isten Y

Hálát adni neked Oh Isten célszerű és igazság szerint a rászorulóknak! A fény nagy Atyja, az egyetlen bölcs Isten, minden dicsőséget, megtiszteltetést és dicséretet adok neked mindazért, amit tettél, mindazért, amit csinálsz, és mindazért, amit még megtes

Köszönöm neked az élet ajándékát, az üdvösség csomagját, az erőt, a kegyelmet és a kegyelmed bőségét. Nem tudok eléggé megköszönni mindent, amit tett, még mindent. Kegyelmes Isten, hálás vagyok mindenért!

Köszönöm neked az élet ajándékát, az üdvösség csomagját, az erőt, a kegyelmet és a kegyelmed bőségét. Nem tudok eléggé megköszönni mindent, amit tett, még mindent. Kegyelmes Isten, hálás vagyok mindenért!

Istenem, köszönöm, hogy bölcsességet és békét adtál nekem. Valóban bizonyosság, hogy nélküled nem tehetek semmit. Köszönöm, Istenem, minden jóságodért és kedvességedért, amit az életemben tettél

Dicséretem nektek, minden becsületem, amelyet nektek adok, sem szívemet, sem beszédemet nem vonom le attól, hogy kifejezzem szíves hálámat felségeteknek. Nagy Isten vagy, és nagyon dicsérendő. Köszönöm, Uram Isten, jóságodat és irgalmadat m iránt

Показано 17 записей