Warning: session_start(): open(/var/www/www-root/data/mod-tmp/sess_blv297gnhrkl5kmp47sqeb3v85, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/www-root/data/www/happy10words.com/system/.loader.php on line 48

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/www-root/data/mod-tmp) in /var/www/www-root/data/www/happy10words.com/system/.loader.php on line 48
Hálás Istennek minden idézetért (2021)
Válasszon gratulációt ízlés szerint!

Hálás Istennek minden idézetért (2021)

Csak kegyelmed Urad miatt élek ma, ma csak a kegyelmed miatt vagyok itt. Ma van még egy születésnapom, köszönöm Istennek a tavalyi ünnepet, valóban hálás vagyok az idei sajátért. Te vagy az én királyom és az én uram. Csak én vagyok

A levegő madarai dicséretedet éneklik, a mezei fenevad dübörög Téged tisztelegve, a tenger lényei a maguk módján imádják. És itt minden dicséretet, megtiszteltetést és dicsőséget adok neked azokért a nagy dolgokért, amelyeket tettél, és senki sem képes me

Amikor visszatekintek arra, amit átéltem, minden alkalommal szemügyre veszem, mit élek át jelenleg, és mit hoz számomra a jövő. Minden. Csak azt kell mondanom, hogy Köszönöm, Uram. Te egyedül érdemelsz minden dicsőséget, becsületet és dicséretet. Köszönet

Ha el kellene kezdenem számolni áldásaiddal az életemben, nem beszélve mindarról, ami tőlem van, napok telnek majd át napok, éjszakák éjszakák, és még mindig nem elegendőek felséged nagyságának mérésére. Köszönöm önnek, a Fény örök Atyjának, végtelen irga

Hálásnak lenni nemcsak a száj, hanem leginkább a szívünk állapota. Ma adom neked, Istenem, a világosság örök Atyjának az összes imádatot, bölcsességet, becsületet és hálaadásot az élet ajándékáért, a szükségletek kielégítéséért, az egészet

Isten, a Mindenható, az Alfa és az Omega, köszönöm mindazt, amit tettél, és mindent, amit még megteszel az életemben. Köszönöm apámat, anyámat, testvéreimet, nővéreimet, barátomat, unokatestvéreimet, kollégáimat, még hazámért is. Isten áldja meg hazámat!

Nem a saját erőm, nem az erőm, és nem is a saját elszántságom és tudásom szerint vagyok életben, egészséges és megfelelő helyzetben. Csak kegyelmedből, kedves Uram. És nagyon hálás vagyok Neked

Ezer nyelv nem lehet elég ahhoz, hogy hálát adjon neked, ami néhány áldásodat egyenlő velünk, Uram. A száj milliói nem mondhatják el imádatukat, hogy arányosak legyenek a kezed műveivel. Azért vagyunk itt, kedves Isten, hogy kifejezzük hálánkat az életért

Hála neked, Istennek, minden másodpercért, amelyet ezen a földön éltél, amelyből nem állíthatom vissza őket. Nagyra becsülöm minden irgalmasságot a irántam tanúsított törekvésében. Semmit sem lehet összehasonlítani a felettem nyújtott védelemmel. Ó, mit m

Amikor egy személy köszönetet mond egy elnyert szívességért, ő maga nyitja meg az ajtót további szívességek előtt. Istenem és királyom, köszönöm számtalan áldásodat és szívességedet, amellyel megáldottál és továbbra is áldasz. Nem kezdhetem

A tiéd a dicsőség, a tiéd a dicséret, a tiéd az imádat, ó, hatalmas Isten, köszönöm, hogy erőt adtál nekem, hogy legyőzzem az ellenséget, hogy megtegyem igazságodat abban a mértékben, amelyen kegyelmet adtál nekem a nagyobbért jó és felkelni abo

Minden dicsőséget, amelyet neked adunk, Uram, minden becsületet, amelyet neked adtunk, minden dicséretet, amelyet neked adunk. Ó, fogadd el kis hálánkat az életünkben elkövetett csodáinkért, a nekünk nyújtott védelemért, szükségleteink kielégítéséért és

A hálás szív áldott szív. A dicséret ajka örömteli győzelmi dalokkal teli ajak. Ó, minden teremtés istene, mindenkinek adom a dicséretet, az összes áldást, bölcsességet, becsületet és hatalmat, Uram. Mélységesen hálás vagyok Yo-nak

Halleluja, mindenható Úr Isten, aki uralkodik az egekben és a földön. Köszönöm neked, Istenem, azokért a csodákért, amelyeket életedben tettél. Az áldások, amelyeket életemben tettél. Áldott legyen a te neved

Ó, az irgalmasság istene, milliónyi olyan dolog van, amit nem tudok, hogy értem tettél, olyan kérdések milliárdjait, amelyeket a nevemben megoldottál, megszámlálhatatlan számú áldás minden következményben, amelyet a leggyorsabb számítógépes rendszer sem t

Ó, az irgalmasság istene, milliónyi olyan dolog van, amit nem tudok, hogy értem tettél, olyan kérdések milliárdjait, amelyeket a nevemben megoldottál, megszámlálhatatlan számú áldás minden következményben, amelyet a leggyorsabb számítógépes rendszer sem t

Megpróbálja összerakni a szavakat, de nem találja őket. Olyan szótlan vagyok, hogy hálaadásul átadjam szívem Uram felé. Olyan csodálatos, olyan kegyes, olyan csodálatos, olyan kedves, olyan áldott és valóban nagyobb, mint amit bárki meg tud érteni.

A hálaadás mind az Istennel, mind az emberrel fennálló kapcsolatunk szerves része. Ma itt vagyok előtted, mindenható Úristen, kiöntöm a szívemet háládban szeretetedért, kedvességedért és kegyelmedért apámmal, múmiámmal, b

Meghajolunk szívünk előtt. Köszönetet mondunk Neked mindazért, amit tettél, különösen Jézus, a Fiad ajándékáért. Az élet ajándékáért. A természet szépségéért, az örömért és az egészségért, a barátokért és a családért. Kedves mennyei Atyám, hálásak vagyunk

Mi mást mondhatnék, mint ma: Te jó vagy, nagy és hatalmas dolgokat teszel értem. Etetsz, felöltözöl és mindezt megkoronázod életed szerzője és befejezője. Kedves Istenem, hálás vagyok mindenért, mindenkinek azért!

Kegyelmed volt és ma is a menedékem, irgalmasságod a forrásom és a békéd az, ami életet jelent számomra. Köszönök mindent, kedves Isten!

Köszönöm a levegőt, amelybe belélegezzük, köszönöm a szellem, a lélek és a test egészségességét. Köszönjük az elfogyasztott ételeket, az ivott vizet, a viselt ruhát. Köszönjük, hogy megvédett minket a veszélyektől, köszönöm, hogy ellátta a ne

Te vagy a csodák Istene, te vagy a hatalom Istene, a dicsőség Ura. Köszönöm neked, ami sugárzik az életemben. Te Isten vagy, mert nem csak nagy vagy, és nem is csak nagy, hanem egy nagy Isten is. Köszönöm a békét, amelyet adtál

Azért az életért, amelyet nekem adtál, a körülöttem lévő kegyelemért és a bennem rejlő békéért, eljöttem, hogy azt mondjam, hogy KÖSZÖNÖM MINDENKEDVEN, ISTEN Uram. Áldlak mindenért, amit tettél, és hittel köszönöm neked, amit még meg fogsz tenni

Láttátok, mit tett az Úr, elpusztította a Sátán műveit, győzelmet adott nekünk, ezért és még sok másért emeljük fel Szent kezünket Önhöz nagy szeretetünkért, amellyel minket szerettetek. Köszönöm a lehetőséget, hogy megtapasztalhatta másokat

Dicsőséges Isten, te vagy, csodálatos Isten az, aki vagy. Te, aki nagy csodát teszel. Bölcsességed mélyebb, mint az óceánok, mélyebb, mint a Földközi-tenger, sőt a világ összes tengere. Biztonságosan irányítottál az úton, és úgy figyeltél rám, mint egy al

Aki nem hálás, az nagy bolond. Ó, a Mindenható Uram, a menny és a föld teremtõje, köszönöm életed hûségét, Te, aki megóvtál a veszedelmes pestistõl, Te megvédtél a szárnyas csapdájától. Ó, milyen hatalmas Isten Y

Hálát adni neked Oh Isten célszerű és igazság szerint a rászorulóknak! A fény nagy Atyja, az egyetlen bölcs Isten, minden dicsőséget, megtiszteltetést és dicséretet adok neked mindazért, amit tettél, mindazért, amit csinálsz, és mindazért, amit még megtes

Ha visszatekintek, akkor Te vagyok az, akit most megnézek, valahányszor most megnézem, nincs ott senki, csak Te vagy, és amikor megnézem, mit hoz a jövő, csak felfedezem, hogy valójában Te vagy az a jövő, amely mindent megtart. Kedves Istenem, hálás vagyo

Köszönöm neked az élet ajándékát, az üdvösség csomagját, az erőt, a kegyelmet és a kegyelmed bőségét. Nem tudok eléggé megköszönni mindent, amit tett, még mindent. Kegyelmes Isten, hálás vagyok mindenért!

Láttad gyermekemet az életen át tartó oktatáson keresztül, egészen addig a pillanatig, amikor beiratkoztak az egyetemre. Drága Istenem, te végig Te voltál, nincs más mást adnom, mint őszinte hálámat. Nagyon hálás és hálás vagyok Nektek, Istenem mindenért

Láttad gyermekemet az életen át tartó oktatáson keresztül, egészen addig a pillanatig, amikor beiratkoztak az egyetemre. Drága Istenem, te végig Te voltál, nincs más mást adnom, mint őszinte hálámat. Nagyon hálás és hálás vagyok Nektek, Istenem mindenért

Istenem, köszönöm, hogy bölcsességet és békét adtál nekem. Valóban bizonyosság, hogy nélküled nem tehetek semmit. Köszönöm, Istenem, minden jóságodért és kedvességedért, amit az életemben tettél

Uralkodsz Ősi Sion királya, felséged nincs mellett, Te a kedvesség eljut az egekig, Szerelmed határozottan tiszta és disszimuláció nélkül. Gondoskodsz rólam, anélkül, hogy fizetést kapnál, megbocsátasz bűneimet, amikor kérem, nem vállalod

Dicséretem nektek, minden becsületem, amelyet nektek adok, sem szívemet, sem beszédemet nem vonom le attól, hogy kifejezzem szíves hálámat felségeteknek. Nagy Isten vagy, és nagyon dicsérendő. Köszönöm, Uram Isten, jóságodat és irgalmadat m iránt

Amikor nekem nincs semmim, akkor bebizonyítottad nekem, hogy te vagy a mindenem. Köszönöm, Istenem, hogy ráébredtél arra, hogy csak te tudok minden bizalmamra bízni. Imádlak téged, Uram, minden imámra adott válaszért, még azokért is, amelyekért nem imádko

Nincs okom arra, hogy ne mondjam ki a KÖSZÖNÖM szót, amiért még többet is megérdemel, mint ez a Mindenható Úristen. Megóvtál a gonosztól, vigyáztál rám, amikor természetesen senki sem tud. Te vagy az apátlanok Atyja és az anyátlanok segítője. Ha van t

Minden dicsőség Neked, Isten. Nagyságod meghaladja az egek magasságát, bölcsességed meghaladja bármely teremtmény hatókörét, szépséged leírhatatlan és utad érthetetlen. Te nagyobb vagy, mint a legnagyobb. Uram, még csak nem is tudok hízni

Köszönöm, hogy mindig emlékezetemre hívta fel a figyelmemet arra, hogy mindenkor csak Önben bízhatok, csak Önökkel beszélhetek és előadhatom az összes petíciómat. És hogy te vagy az egyetlen, aki valóban és mindig kész meghallgatni és meghallgatni ou-t

Minden dicsőség, amelyet neked adok, Uram, mert egyedül Te érsz minden becsületet és dicséretet. Köszönöm neked az életemben elkövetett csodáidat, a létező csodákat. És mindazok megőrzése és védelme érdekében, amelyek engem érintenek. Köszönöm az elfoglal

Te vagy a Mindenható Úr Isten, te, akit imádsz az összes angyal a cédrusaiban, és visszhangzik a föld, amelyet dicsérnek. Minden teremtmény természeténél fogva dicsér téged személyed szépségében. Itt alázatosan adom ki előttem a mai kis dicséretemet e-ért

Éjjel aludtál gond nélkül, reggel, újra felébresztesz, mindig megmozgatom a lábam, a kezem, a nyakam, és a testem minden része mindig működik és jó állapotban van. Számtalan dolog van, amiért hálás vagyok, kedves Istenem. Fogadd el az én l

Hálás vagyok és mélyen hálás vagyok neked, Uram. Hálás vagyok és nagyon hálás vagyok az elfogyasztott ételért, az ivott vízért, még azért az életért is, amelyet nekem adtál. Minden, ami van, tőled származik, az élet atyja. Áldom szent nevedet

Mit lehet még mondani? Vagy mit lehetne még tenni? Először semmi, mint hogy köszönöm neked, Uram. Mert nagyszerű vagy, és olyan nagyszerű csodákat teszel, határozottan, nincs más, mint te. Nagyon hálás vagyok neked mindenért, kedves Isten

Természetesen azt tetted, amit egyetlen ember sem tett, azt csinálod, amit egyetlen lény sem képes megtenni, és határozottan, azt fogod megtenni, amit senki sem. Te Isten vagy az életemben, és nincs kétség, egyedül Te vagy méltó minden dicséretre és dicső

Utaitok kutathatatlanok, Uram. Csodálatos műveit nem lehet összehasonlítani. Teszel ételt az asztalomra, a legjobb ruhaválasztással öltöztetsz fel, biztosan védelemmel rendelkezel felettem. Minden dicséretem, becsületem és dicsőségem egyedül Neked szól. N

Mindenható Úristen, köszönöm a kapott irgalmasságot, az igazság éhségét és szomjúságát, a bűnök bocsánatát, a megtisztulást, az igényeim kielégítését, a védelemért köszönetet mondok, köszönöm a védelmet, ó, mi mást említhetnék, ezek valóban megszámlálhata

Mindenható Úristen, köszönöm a kapott irgalmasságot, az igazság éhségét és szomjúságát, a bűnök bocsánatát, a megtisztulást, az igényeim kielégítését, a védelemért köszönetet mondok, köszönöm a védelmet, ó, mi mást említhetnék, ezek valóban megszámlálhata

Te vagy az oka annak, hogy emelem a hangomat énekelni, az oka annak, hogy dicséretben emelem fel a kezem. Te, ó Isten, te vagy az oka annak, hogy ma életben vagyok, ezért vagyok ebben a helyzetben, még a jobb élet reménye is. Neked, Uram, emelem minden di

Uram, olyan nagyszerű dolgokat tettél, amelyeket nem tudok, és nem is tudom felfogni azokat a félelmetes dolgokat, amelyeket csinálsz, mert te szeretõ Atya vagy. Te vezetsz engem a nap gonoszságától és megvédesz az éj pusztulásától. Milyen csodálatos Iste

Uram Isten, köszönöm a szívemet, köszönöm szavad fényét, amelyet még az igazság szellemének is beletettél. Valóban megérdemli az Úr iránti kedvességed dicsőségét, segíts nekem, hogy hálás legyek, amikor az eső az igaz és az u

Az Istennek köszönés kötelező és nem választható gyakorlat. Ó, minden teremtés istene, nagyra becsüllek téged mindazért, amit értem tettél. Az életem iránti korlátlan kegyelmedért, határtalan irgalmadért és feltétel nélküli szeretetedért. Nagyon hálás vag

Megérdemled a dicsőséget és a megtiszteltetést, Uram neked, kiöntöm dicséretemet. Köszönöm neked az élet ajándékát, imádlak téged, mert a velem kapcsolatos terveid jót tesznek számomra a várt véget. Felemelsz a földről és felállítasz a dicsőségig. Én kb

Ó, az egész föld Uram, köszönöm neked a kegyelmet, hogy megünnepelheted ennek a háznak a melegedését, amelyet kegyelmedben megengedtél nekem, hogy építsem. Felruházott mindazokkal az erőforrásokkal, amelyek a ház elkészítéséhez szükségesek. És itt ma szen

Nem saját magam csinálom, és nem is a saját kalibrálásom, hogy ma élek, nem az a tudatom, hogy ma hale és egészséges vagyok, és nem a saját akaratom szerint védtem sem a családom. De te Isten az egyetlen ok, ami mögött ma vagyok.

Uram, te uralkodsz, és örökké ugyanaz vagy. Köszönöm a segítséget minden igyekezetemben, köszönöm mindazt, amit kezembe adtam, hogy mind a sikereseket, mind a fordítottakat megcsinálhassam. Nagyon örülök a figyelmességemnek és a sok mindennek

Dicsérő szívvel, öröm hangján dicsőítő dalokat énekelve Neked, Isten. Nagy vagy, és nagyon meg kell dicsérni. Imádlak téged, Uram, kegyelmedért életemben, végtelen irgalmasságodért minden igyekezetemben. Biztosítod az igényeimet, megvéded

Ó, Istenem, segítettél nekünk a ház alapításának megkezdésében, végigláttattunk minket a felemelés folyamatán, egészen a befejezéséig. Kedves Isten, kinek mi tulajdonítunk minden dicséretet, ha nem neked? Áldunk benneteket mindazért, amit használtunk

Aki vagy, minden dicsőséget megadok neked. Amilyen vagy, méltó minden dicséretre, amit tettél, neked hatalom, hatalom és áldás. Megvédsz a szárnyas csapdájától, és a veszedelmes pestistől megvédted m

Mindenható Isten, köszönöm a kezdeteket, a kilenc hónapos szállítást, a vajúdás idejét és a szülés óráját, köszönöm Istennek ezt a gyermeket, amelyet nekem adott. Ezt a gyermeket neked szentelem ma és nagyon hálás vagyok minden folyamatért

A lelkem megáld téged, kedves Isten. Szerető kedvességedért, lelkem megőrzéséért, bűneim és gonoszságaim megbocsátásáért, szükségleteim kielégítéséért és uraságodért életem során. Hálás vagyok mindenért, jó Atyám!

Megvédtél a nap gonoszságától, és körülvettél az éj pusztulása ellen. A családom biztonságban és egészséges, barátaim egészségben vannak, vállalkozásom és befektetéseim felnőnek, és legfőképpen engem áldasz meg tudásoddal

Szenteltessék meg a te neved, minden csodának Atyja. Naponta felébresztesz az ágyból, a legjobb étellel táplálsz, ruhába öltözöl akkor is, ha meztelen vagyok. Vezetsz a pusztulás minden formájától, és megkoronázol szeretetteljes kedvességeddel. Nem tudom

Szenteltessék meg a te neved, minden csodának Atyja. Naponta felébresztesz az ágyból, a legjobb étellel táplálsz, ruhába öltözöl akkor is, ha meztelen vagyok. Vezetsz a pusztulás minden formájától, és megkoronázol szeretetteljes kedvességeddel. Nem tudom

Felemelsz a miry agyag fölé, lábamat a sziklára teszed, ragyogó csillaggá tettél, hogy dicsőséged feltáruljon. Nincs összehasonlítás a kegyelmeddel, kedves Uram. Valóban hálás vagyok mindazért, amit értem tettél

Áldlak titeket az élet lehetőségéért, a család gyönyörű ajándékáért, a baráti kincsért és minden igényem kielégítéséért. Mit mondhatnék még, kedves Uram, te valóban nagy Isten vagy! Nagyon hálás vagyok mindenért!

Milyen szép név a te neved, Uram, az a név, amely megment és megőriz. Te, Istenem, az apátlanok Atyja, az árva őrzője, fejem emelője. Hálás vagyok mindazért, amit értem tettél, azért, amit értem tettél, és amit Y

A mindennapi ellátásért, kegyelmedért, kegyelmedért és gondoskodásodért, ezeket az áldásokat adod nekünk kegyesen. Nagyon hálás vagyok neked, kegyelmes Atyának. Köszönök mindent, Uram

Köszönöm mindazokat az áldásokat, amelyeket nap mint nap természetesnek vettem. Köszönöm, hogy felismerted, hogy a dicséret egy kulcsfontosságú gyakorlat, amelyet szívből kell végeznem. Megérdemelsz minden becsületet, mennyei Atyám. Áldom a neved!

Kegyelmed társam volt a múltban és a jövő reménye. Kegyes vagy és kegyes vagy. Köszönöm kegyelmedet irántam életem minden következményében. Áldom szent nevedet!

Napi munkáimban ide-oda járok, ezt eszem, ezt iszom, ruhát veszek fel, és fittek maradnak rajtam, nem küldtem rossz hírt, és nem is kaptam semmit, a tulajdonságaim biztonságosak és jóak állapotban vagyok, jó egészségi állapotban vagyok. Nem küzdök

Uram, köszönöm a lehetőséget, hogy meghallgathattad ezt az imát, hogy eljöhessek jelenléted elé és Atyámnak hívhassalak. Hogy rád vethetem a gondjaimat. És hogy törődtél, és még mindig törődsz velem. Számodra a dicsőség, a becsület és a felség

Az ember dicsérete lehet az ajkak és nem a szív dicsérete. Az ember tisztessége neked, Uram, őszintén kell és kell, hogy legyen szívéből és életéből. Ezen a napon Uram, kecsesen, szívből és alázatosan jövök a Te jelenléted elé, hogy megmutassam hálámat

Mi mást mondhatnék, mint azt mondani, hogy nagy vagy, mit mondhatok, mint azt, hogy kedves vagy, számomra hatalmas és hatalmas dolgok. A velem való törődésed senkihez sem hasonlítható. Nagyságod túl van az ég magasságán. Dicsőítem nevedet a t-ben

Dicsérem a nevedet, imádom felségedet, imádlak téged, kedves Uram, mert jó vagy, és nincs, aki hozzád hasonlítható legyen. Köszönöm mindazt, amit életem minden következményében értem tettél. Áldott legyen a te szent neved

Ki hasonlít hozzád? Ki hasonlítható hozzád? Kerestem a dombokat, tapostam a hegyeket, és a völgyek alá néztem, még a tenger mélyén is, és az égen túl sincs olyan, mint Te, Istenem. Megáldalak téged jóságodért és irgalmadért,

Végigvezettél a nehéz időkön, próbálkozó pillanatok alatt tartottad, megvéded az eleséstől, megvédesz attól, hogy életem ellenségeinek zsákmánya legyek. És a féltékenység mindenféle módon őrzi. Köszönöm, Istenem, nagyon hálás vagyok mindenért

Felhívsz a vízből, nagy kegyelmed jól megajándékozott. Felhívtam az Úr nevét, és meghallgatott az ég magasából, és megmentett azoktól, akik zavartak. Ó Istenem. Nagy Isten vagy, és nagyon dicsérendő. I t

Ha el kellene kezdenem számolni azokat a nagyszerű dolgokat, amelyek az életemben történtek, és azokat, amelyek a családom és a barátom életében történtek. Természetesen nem számolhatom velük, hogy ne beszéljenek kerekítésről, majd alakra váltásról. Az él

Ha el kellene kezdenem számolni azokat a nagyszerű dolgokat, amelyek az életemben történtek, és azokat, amelyek a családom és a barátom életében történtek. Természetesen nem számolhatom velük, hogy ne beszéljenek kerekítésről, majd alakra váltásról. Az él

Hála neked, Uram, az életért, a kegyelemért és az irgalomért, amelyet én nem akarok. Köszönöm az egész irgalmasságot. Köszönöm az összes ingatlanom irányítását. Köszönöm a sikert minden vállalkozásomban és befektetésemben. Köszönöm

Hála neked, Uram, köszönöm a múltat, dicsérlek a jelenért, és imádlak a jövõért. Köszönöm, hogy az életed a te kezedben van. Irgalmas atyám, hálás vagyok mindenért!

Köszönöm, Uram, még egy év ajándékát az évfordulónk megünneplésére. Te voltál, Istenem, egészen eddig. Köszönjük, hogy megőrzött minket, köszönöm, hogy vezetett minket az évek során. Áldunk Téged, Uram, mindenért!

Lélegezünk, sétálunk, eszünk, alszunk és felébredünk, ide-oda megyünk, egyedül. Ki mást érdemel, ha senkit nem dicsérnek meg, csak Téged. Irgalmad valójában nem hasonlítható össze. Köszönjük minden munkáját az o-ban

Hála neked, Istenem, az élet ajándékáért, egy teljesen új nap tanúságtételéért, még jó egészségben is. Köszönöm életem és otthonom biztonságát. Imádom felségedet a magasban. És hálás vagyok mindenért, kedves Istenem

Egy dolgot tudok, bárhová is megyek, hogy Te, ó, Isten a király, méltó minden dicséretre és minden teremtés becsületére. Köszönöm neked mindazt, amit tettél, mindazt, amit tettél, és hittel köszönöm meg mindazokat, amiket még megtettél. Áldom hatalmas nev

Milyen kedves megáldani a nevedet, Uram Isten, milyen szép felemelni a nevedet, minden dolog Teremtője. Te, aki azt teszed, amit senki sem tehet, Te, aki elképzeléseken felül csodákat teszel, milyen nagy vagy te Uram. Áldjuk hatalmas nevedet a legmagasabb

Végeztem az általános iskolai végzettséggel, Te átláttál, átmentem a főiskolai tanulmányaimon, Te maradtál a vezetőm, és itt vagyok ma, akiket az egyetemre érettségiznek. Nincs más, ha minden imádatomat megadom, ha nem Te, kedves Isten. Te vagy az én F

Minden dicséret neked szól, ó Isten. Nagyra becsüllek mindent. Hálás vagyok, és örökké hálás vagyok neked, Uram

Köszönöm, hogy mindig és még mindig inspirál, hogy megismerjem Önt, és többet tudjak meg az Ön Igéjéről és a tervemről. Köszönjük a fiát, Jézus Krisztust és a keresztet, amelyen meghalt értem és az egész világért. Hálás vagyok mindenkinek

Millió és megszámlálhatatlan okom van arra, hogy köszönetet mondjak neked kedves Uram. Ha milliónyi nyelvem van erre, akkor sem lesz elég, ha hálámat fejezem ki a tetted feléért. Kedves fény Atyám

Mit adok neked? Dicséretem. Mit fogok kibökni a szívemből? Dicséretem. A pénzem, amit nem akarsz, házam, lakhatsz, és nem eheted azt az ételt sem, amit főzök, de dicséret az étel, amire vágysz, a becsület a finomság, amire vágysz, és a dicsőség

Istennek legyen a dicsőség nagy dolgai, amelyeket tett, a szeretetért, amellyel szeretett, útmutatásáért és őrzéséért az életem, a családom és mindazok körül, amelyek körülvesznek. Ó, Istenem, nagyon hálás vagyok mindenért!

Az embernek meg kell ismernie a legnagyobb áldást, az embernek meg kell értenie az akaratát, hogy kitűnjön és engedelmeskedjen, és örökölnie kell. Drága Istenem, nagyon hálás vagyok irgalmadért, kegyelmedért és hatalmadért. Köszönet mindenért!

Ó, Istenem, nagyságod meghaladja az eget, hatalmasod senkihez sem lehet hasonlítani, szuverenitásod mindenek felett áll, kedvességed senki mellett van, hatalmad ellentmondhatatlan, kegyelmed mindig bővelkedik, szereteted szennyezetlen, feltétel nélküli Y

Ó, Istenem, nagyságod meghaladja az eget, hatalmasod senkihez sem lehet hasonlítani, szuverenitásod mindenek felett áll, kedvességed senki mellett van, hatalmad ellentmondhatatlan, kegyelmed mindig bővelkedik, szereteted szennyezetlen, feltétel nélküli Y

Pásztorom voltál, lelkem őrzője, kezem megtartója. Lelkem örül a dicséreteidnek, és naponta imádlak. Köszönök mindent, kedves Istenem

Köszönöm azokat az időket, amikor megbocsátottál nekem, valahányszor elrévedtem az utadtól. Köszönöm, hogy visszahoztad magadhoz. Köszönöm. Isten az én életem, a családom és minden engem érintő végtelen kegyelmedért. Nem említhetem csak meg mindet. Ön

Minden köszönetem önnek, Uram, dicséretünk a felségednek a magasban. Köszönöm, hogy mindig a helyes útra tereltél, és azt tetted, ami számomra a legjobb, mint amit tudok. Kedves Istenem, hálás vagyok mindenért

Kedves Istenem, köszönöm kegyelmedet, megáldom jóságodért és imádlak hűségedért. Olyan jó voltál velem. Hálás vagyok mindenért!

Ó Istenem te vagy a segítségem a múltban, reményeim az elkövetkező években, menedékem a viharos robbanás elől és örök otthonom. Méltónak ítélted ezt a napot, hogy újra egészségesen és jól megünnepeljem a születésnapomat. Hálás vagyok mindenért, ami van d

Ma eléd hozom drága Istenem, minden dicséretet és becsületet. A téged megismerni egy áldás, amelyet egy ember kaphat. Mindennap kinyilatkoztatod magad nekem a szavaidon keresztül, korrupt természetem rostját isteni és legszentebb természetedre változtatod

Amikor visszatekintettünk az évekre, egyszerűen nem tudjuk megakadályozni, hogy azt mondjuk, hogy Úr, hálásak vagyunk. Láttál minket a felhő vastagságán keresztül, te voltál vezetőnk a megpróbáltatások idején és menedékünk volt a viharos robbanás elől. It

Dicsérlek, Uram, imádom hatalmas nevedet. Köszönöm az életet, amelyet nekem adsz, az igazságért, amelyet behoztál, a dicsőséged ismeretéért, amelyet naponta társz elém. Köszönjük a fiát, Jézus Krisztust, amelyet üdvösségünkért adott. Én bl

Azért az életért, amelyet adtál, minden kapott szívességért, a kegyelmekért és a békéért, amely határtalanul árad. Áldom a nevedet, imádom felségedet, kedves Uram. És hálás vagyok mindazért, amit tettél

Az érettségi alatt Te és Te voltál csak kedves Isten, láttál engem a hallgatói folyamatomon, és most engem hívnak meg. Ki más adnék minden dicsőséget, ha nem Te, kedves Isten. Imádom, imádom és megáldom a nevedet. Halleluja, én

Показано 100 записей

Warning: fopen(data/stats/1660831800): failed to open stream: No space left on device in /var/www/www-root/data/www/happy10words.com/system/func/file/new.php on line 17

Warning: fopen(data/stats/1660831800): failed to open stream: No space left on device in /var/www/www-root/data/www/happy10words.com/system/com/stats_by_bs/event/page_loading.php on line 21

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/www-root/data/www/happy10words.com/system/com/stats_by_bs/event/page_loading.php on line 22

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/www-root/data/www/happy10words.com/system/com/stats_by_bs/event/page_loading.php on line 23