Válasszon gratulációt ízlés szerint!

2021 Félelmetes köszönet Uram Idézetek minden áldásért

Minden korosztály Istene, köszönöm neked, mert úgy döntött, hogy megáld engem a sok közül. Hálás vagyok kegyelmedért, Uram

Minden köszönetet megadok Neked, Uram, mert nem engedted, hogy az ördög ura legyen az életem felett. Vigyázz tovább Lord. Királlyá koronázlak életem felett

Kedves Uram, hálás vagyok neked az utazási irgalmasságért, amelyet állandóan nekem és minden enyémnek adsz. Szövetséget tartó Isten vagy!

Hálát adok az Úr Jézusnak, amiért mindig az én oltalmazóm és ellátóm volt. Méltó vagy a dicséretemre!

Uram, te maradsz Fenntartóm és Elégségem. Imádlak és dicsérek téged mindazért, amit csinálsz!

Köszönöm, Uram Jézus, minden jó és tökéletes ajándékért, amely csak tőled származik

Uram, hálás vagyok barátaimnak és családomnak, akiket mindig megtartasz és fenntartasz. Te egyedül Isten vagy!

Lehet, hogy még nincs meg minden, amire vágyom, de hálás vagyok a pillanatért és azért, ahová elvisz

Szeretném megköszönni, Uram, az örök életet benned. Semmi más nem ad nagyobb Örömöt, mint a biztosíték arra, hogy bőséges életem van Benned!

Köszönöm, Uram, a megfelelő baráti társaságokért, akikkel kapcsolatba léptél. Nagy erőforrás és áldás volt számomra, és a családom lett

Szüleimért, akiknek jó egészsége és józan elméje volt, örökké hálás vagyok, Uram!

Köszönöm, Uram, a nap, a hold és a csillagok, amelyek rám sütnek. Köszönöm az összes ajándékot, amelyet szabadon adsz

Áldom és imádom az Urat, aki volt, van és eljön. Jehova a neve. Köszönöm Uram!

Köszönöm, Uram Jézus, annak a kiváltságnak, hogy megismerhettelek és a Fiadnak hívtak

Mivel engem választottál és fiának hívtál, örökké hálás vagyok neked, Uram. Büszke vagyok arra, hogy Atyának is hívlak!

Mivel engem választottál és fiának hívtál, örökké hálás vagyok neked, Uram. Büszke vagyok arra, hogy Atyának is hívlak!

Köszönöm, Uram, a szellemi és érzelmi erőt. Köszönöm, mert semmilyen szempontból nem vagyok gyenge

Uram Jézus, szeretnék köszönetet mondani azért a levegőért, amelyet belélegzek anélkül, hogy egy fillért is fizetnék, és hogy jó Atya vagy nekem. A nevedet magasan dicsérik

Hálás az Úrnak az irántam való szeretet iránti kedvességéért, ami még az életnél is jobb! Köszönöm a kiváltságot, hogy megismerhettelek

A jó egészségért és az egészséges elméért köszönöm áldásodat, Uram

Köszönöm, Uram, a férjemért és az iránta való szeretetedért. Köszönjük, hogy az apja, hogy jobban tudjon nekünk apát adni

Kegyelmedért, amelyet teljességedért kaptam, ó, Uram, köszönetet mondtam. Megérdemled a kezem emelését!

Istenem, köszönöm az új irgalmasságokat, amelyeket minden reggel látok. Nagy a hűséged, az Úr nekem

Te voltál az oltalmam és pajzsom, köszönöm Uram, hogy jó Atya vagy

Köszönöm, Uram Jézus, hogy megvédted a kimenésemet és a bejövetelemet. Kegyelmed által mindez nem emészt fel

Oh Uram, mindennél jobban köszönöm, mert te vagy az én Atyám és Uram. Köszönöm, Jézus, hogy mindig ott voltál mellettem

Uram, köszönöm az eső és a napsütés áldásait, amelyeket felajánlasz nekünk a megfelelő évszakban. Köszönöm, hogy áldásainkat ránk öntötte

A te jóságodért és hűségedért örökké hálás vagyok, Uram. Köszönöm, hogy állandóan megáldottál

Köszönöm, Uram, az isteni gazdagságért, gazdagságért és bőségért. Köszönöm, mert nincs semmi jó. Bennem van minden, amire szükségem van

A béke érdekében minden oldalon azt mondtam, hogy „Köszönöm, Uram!”

Köszönöm, négyes Uram, megszabadítva engem minden betegségtől, és nem engedve, hogy az egyiptomiak betegségei rám kerüljenek

Köszönöm, négyes Uram, megszabadítva engem minden betegségtől, és nem engedve, hogy az egyiptomiak betegségei rám kerüljenek

Köszönöm, Uram Jézus, hogy meghaltál a kereszten, hogy megmentsen. Ennél nagyobb szeretet és áldás nincs!

Köszönöm, Uram, mert jelenleg nincs olyan kórházi kórházi vagy rossz helyzetben lévő helyzetem

A Mindenható és mindig hűséges Istennek azt mondom, hogy „Köszönöm, Uram”. Te egyedül Isten vagy!

Uram és királyom, megáldom a nevedet és imádlak, mert mindenféleképpen gyönyörű dolgokkal veszel körül. Hálás vagyok kegyelmedért, Uram

Még akkor is, ha a helyzet megfordul, és úgy tűnik, hogy Isten már nem az én oldalamon áll, köszönöm Uram, hogy mindig megjelentél, mégis

Köszönöm Uram azokat a tehetségeket és képességeket, amelyeket nekem ajándékozott. Köszönöm Uram, továbbra is felhasználom mindet dicsőségedre

Minden korosztály Istene, köszönöm, Atyám, mert akkor is megjelensz nekem, akkor is, ha minden remény elveszettnek tűnik. Dicsőség a nevednek a legmagasabban!

Örökké hálás vagyok neked, oh Uram, a szüleimért, akikkel megáldottál, anélkül, hogy kérdeztem volna. Köszönjük, hogy jó egészségben voltak

Köszönöm, Uram, a csontjaimban, a velőmben, a véremben és a szöveteimben rejlő erőért. Köszönjük a jó egészséget és a jó egészséget

Uram, hálás vagyok a gyönyörű gyerekeknek, akiket adtál nekem, hogy körülvegyem az asztalom és boldoggá tegyek. Annál inkább megáldják őket

Köszönöm, Uram, hogy megvédted a kimenésemet és a bejövetelemet. Kegyelmed által történt, hogy engem nem emésztenek fel. Szerelmed több, mint amit szavak mondhatnak

Köszönöm Uram a barátokért és rokonokért, akik körülvesznek, akik ösztönzésként szolgálnak számomra

Köszönöm, Uram, a szüleimet. Köszönöm mindkettejük iránti erőt és jóságot. Őrizze meg és tartsa fenn őket Jézus nevében

Köszönöm neked, Uram, a tulajdonomat, a házamat, az autóimat és mindent, amit adtál. Köszönöm Uram

Hálát adok neked, oh Uram, azért a kiváltságért, amellyel az élő lelkek között kell lennem. Nem veszem természetesnek az életem fölötti kegyelmedet!

Hálát adok neked, oh Uram, azért a kiváltságért, amellyel az élő lelkek között kell lennem. Nem veszem természetesnek az életem fölötti kegyelmedet!

Köszönöm, Uram, az irgalmasságot, amelyet mindig is élvezek. Méltó vagy a köszönetemre

Barátaim, családom és szeretteimért köszönöm Uram, hogy nekik is nyújtotta védelme és útmutatása kezét

Köszönöm, Uram, a gyönyörű feleségemet, aki nagy erő és támogatás forrása lett számomra. Nagy áldás

Azért, hogy ki vagy, és amiért engem magadban tettél, köszönetet mondok, Uram

Köszönöm, Uram, bőséges kegyelmedért és irgalmadért, amellyel engem árasztottál. A nevedet dicsérik

Köszönöm, Uram, mert szabad levegőt adtál a belélegzéshez és kijutáshoz, és kegyelmed volt az én táplálékom

Köszönöm, Uram, az életért. Élek és jól vagyok. Köszönöm a kiváltságot

Mivel te vagy az én menedékem és erődöm, a jelenlegi segítségem szükség esetén, nagy köszönetet mondok neked, Uram. Megérdemelsz minden dicsőséget

A szép gyerekekért, akiket adtál nekem, hogy körbevegyem az asztalt, és áldottnak nevezzek, dicséretet adok neked, Uram!

Uram, köszönöm neked Jézust, a Fiadat, aki által az egész világ megmenekül. Ez a legnagyobb áldás

Ha Isten velem van, akkor senki más nem lehet ellenem! Köszönöm, Uram, hogy állandóan mellettem voltál

Köszönöm neked, Uram, hogy soha nem hagysz el és nem szégyellsz. Te mindig ott vagy mellettem. Mindig!

Uram, hűséges voltál. Csak köszönetet akarok mondani neked, hogy életem ura vagy!

Köszönöm, Uram, barátaim és családtagjaim biztonságát otthon és külföldön. Dicséret a Szent Nevednek

Köszönöm az Úrnak az állandó törődését és szeretetét irántam. Úgy bánik velem, mintha én lennék az egyetlen gyermeke!

Köszönöm az Úrnak az állandó törődését és szeretetét irántam. Úgy bánik velem, mintha én lennék az egyetlen gyermeke!

Köszönöm neked, Uram, az erőt és a lelkesedést, hogy előrelépj az életben akkor is, ha a dolgok rossznak látszanak. Köszönet mindenért

Hálát adok Neked, az Oroszlánnak és a Báránynak, hogy Bárányként állsz harcolni értem, és Bárányként vigasztalj! Köszönöm Uram

Hálás vagyok neked egy szép új napért, amelyet láttatásra késztettél, és bízom benne, hogy át fogsz látni engem. Köszönöm, Uram, minden napért

Sokan halottak jelenleg, és sokkal több csak létezik. De köszönöm Uram, hogy élek és kegyelmed által

Uram, köszönöm az élet útját. Köszönöm, hogy mindezt végigcsinálta velem, és a győzelemért, amely rám vár!

Uram, bármennyire is próbálok ezen gondolkodni, nem tudom eléggé megköszönni neked a rajtam való minden áldásodat, mert azok meghaladják az intézkedéseket. De ennek ellenére soha nem fogom abbahagyni a köszönetet mindent! Köszönöm, Uram, minden áldásodat!

Kedves Uram, köszönöm a szép jövőt, ami benned van. Köszönöm, mert minden a javamra megy

Köszönöm, hogy végigvezettél az éjszaka veszélyein és egy szép napon. Köszönöm minden új napot!

Köszönöm, Uram, hogy megáldotta kezem műveit, és szívességet adott nekem a főnököm szemében

Köszönöm, Uram, az életemben elért jelentős haladást és áttörést. Köszönöm, Uram, hogy minden igyekezetemben láttál

Köszönöm, Uram, a hazámért és a továbbra is uralkodó békéjéért. Köszönjük, hogy megáldotta földünket és lakóit

Köszönöm, Uram, a számomra rengeteg lehetőségért és kiváltságért. Köszönöm a kegyelmet

Uram és királyom, elvárásaim és elképzeléseim felett megáldottál engem és a családom. Örökké hálás vagyok mindazért, amit értünk tettél

Különböző típusú balesetek és felkelések történnek körülöttem, de a szavaid azt mondják, hogy nem kerülnek a közelembe, mert a tied vagyok. Köszönöm Uram!

Köszönöm, Uram, a rossz és csúnya időkért, amelyek arra tanítottak, hogy minél jobban keressem és bízzak benned

Köszönöm, Uram, a rossz és csúnya időkért, amelyek arra tanítottak, hogy minél jobban keressem és bízzak benned

Hála annak az Úrnak, aki nem tartotta el tőlünk az élet ajándékát. Gazdagon megáldott minket minden lelki áldással

Mivel mindig hallasz, amikor hívok, és soha nem hagyott cserben, köszönöm, Uram

Hálát adok neked kedves Uram, mert egyedül vagy egyedül Isten. Dicsőséges kedves Uram vagy

Örökké tartozom Istennek az időszerű áldásaiért és szívességéért, amelyeket legtöbbször nem érdemelek meg

Köszönöm, Uram, mindent, amit tett. Megérdemel minden imádatot és dicsőséget

Köszönöm, Uram, egyszülött Fiadért, Jézusért, akit mindnyájunknak megmentésért adtál. Köszönjük, hogy szerette a világot, és a kedvéért feladta Fiát

Uram, köszönöm a múltat, a jelenet, amiben most vagyok, és a szép jövőt, amelyet látok. Dicsőség a nevednek!

Megvédtél minden gonosztól és diadalmaskodtál ellenségeim felett. Hálás vagyok ezekért és még sok más áldásért, kedves Uram!

Köszönöm, Uram, vállalkozásomat, amely folyamatosan virágzik és virágzik. Dicsőség a nevednek a legmagasabban

Imádom a nevedet, és hálát adok neked, mert nagyok és félelmetesek a te utadban. Köszönöm a kegyelmet, hogy megismerhettelek

Köszönöm neked, Uram, hogy honnan hoztál, amit most csinálsz velem, és a nagyobb jövőt ígérted!

Köszönöm, Uram, mindent, amit csinálsz! Dicsérjétek nevét, oh Uram

Köszönöm, Uram, mindent, amit nekem adott. A legkevesebb birtokomtól a legnagyobbig. Köszönet mindenért

Ellenségeim éjjel-nappal ellenem állnak, de te szabadítasz meg mindnyájuktól. Köszönöm, Uram, a győzelmet

Jó egészség nélkül határozottan nem fogok tudni köszönetet mondani, ezért hálás vagyok neked, Uram, hogy jó egészséggel áldott meg

Jó egészség nélkül határozottan nem fogok tudni köszönetet mondani, ezért hálás vagyok neked, Uram, hogy jó egészséggel áldott meg

Köszönöm, Uram, szeretetemet és jóságodat irántam és minden enyém iránt. Mindig hűséges voltál

Minden nap és éjszakaért köszönetet mondok Uram az élet ajándékáért

Köszönöm, Uram, a békét, amely meghaladja az összes megértést, amelyet mindig is rám zúdítottál

Köszönöm Istennek, mert kiváltságos vagyok, hogy az egyik legáldottabb és legkedveltebb ember legyek, akit Isten teremtett. Köszönöm, Uram, a kiváltságot

Az év elejétől mostanáig és mindörökké köszönöm Uram, hogy mindig erőm és reménységem forrása voltam

Ha Isten mellettem szól, semmi és senki más nem lehet ellenem. És ez a bizalom benne. Köszönöm, kedves Uram, a kiváltságot

Köszönöm, Atyám és Uram, a szeretetért, amelyet külföldön árasztottak a szívemben. Köszönöm hűséges apám

Hála Istennek minden testrészemért, amelyek mind tökéletesen működnek

Köszönöm, Uram, az élet ajándékát, bár nem voltam elég hálás a számomra kevésnek tűnő nagy dolgokért

Kedves, Uram, csak köszönöm minden áldásodat. Érdemtelen voltam, és mégis: Te hű Atya maradsz

12Показано 1-100 из 101 записи