Válasszon gratulációt ízlés szerint!

120+ hálaadó idézet Istentől szívből 2021

Felém emelem a kezem, miközben felemelem a szívemet, hogy imádjalak. Minden köszönetemet átadom neked

Természetetek csodáiról beszél, és tettei jók és hatalmasak

Az élet minden kihívása során szerelmét nyújtotta menekülési útvonalunknak, szavait pedig békénknek. Szóval imádlak

Több mint horgony, ragaszkodom a dicséretekhez. Köszönöm Uram

Gazdagabb érzés, ha hálát adsz Istennek, mert viszont felemelkedik a lelked. Ezért köszönöm az Úr nevét

Sok a kezed műve, hűséges a szád szava. Te vagy az egyetlen igaz Isten

A tudósok megmagyarázzák az egészet, de soha nem az ön koncepcióját. A bölcsek mindent megértenek, de soha nem a kezed munkáját. Mondhatok mindent, de soha a dicséretedet. Ennek ellenére fogadja el szerény dicséretáldozatomat

Ugyanezt csinálod ma is, mint a régi időkben. Az egyetlen különbség a kegyelmed, amely mindent megváltoztat

Minden gondomat elhagyom ezen a napon, hogy felemeljem a nevedben szereplő dicséretek szalagját. Uram, imádlak

Szemem egész nap látja jóságodat, fülem hallja minden generáció iránti kedvességedet, és szívem mérhetetlenül érzi szeretetedet

A szavaid igazak, és fényt adnak a lábamnak. Köszönöm, hogy vezető vagyok

Többet köszönök, mint Dávid király. Jobban fogok táncolni, mint ő. Hálaadásom megrendítőbb lesz, mint dicsérete a Zsoltárok könyvében

Több szempontból is értékelni akarlak; legyen az a haj a fejemen, a nyelv a számban és a tüdőm lehelete. Mindnyájukkal megdicsérlek

Kinyújtott kezei megszabadítottak a halál karmától és a szegénység bilincseitől. Köszönöm, atyám

Örülök, hogy éppen ezért süt a nap, a hold és a csillagok. Ezt csak te tehetted meg

Örülök, hogy éppen ezért süt a nap, a hold és a csillagok. Ezt csak te tehetted meg

Elválasztottad a vörös tengert és elnyelted a büszke hegyeket, mert te vagy minden teremtés istene. Köszönöm Apa

A szivárvány emlékeztet az ígéreteidre, az életem pedig a hűségedre

Hadd tudja a világnak, hogy szeretlek, hadd lássák az emberek, mennyit jelentesz nekem. Mert kedvesebb vagy, mint a legszeretőbb anya, akit ismerek a földön

Azért a menedékért, amelyet nekem adtál, és azért, hogy a családom egyként tartsam meg, azt mondom, hogy az egek fölé emelkedj, és dicsőséged legyen az egész föld felett

Amikor megdicsérlek, az életem minden ordító viharát megnyugtatja. Kivisz az alagútból, és napvilágra hoz. Köszönöm Uram

Reggel reggel, déltől délig, dicséreteiteket énekelem az idők végezetéig

A rajtam lévő védelem ajándék és kiváltság, amelyért örökké imádlak. Köszönöm, atyám

Ezen a napon hagyja, hogy a homok az óceán mellett, a levelek a fán és a haj sok fején legyen, köszönöm az Úrnak kedvéért

Ha tízezer nyelvem lenne, akkor is vágyom többre, hogy megköszönjem

Olyan sok szeretetet mutattál nekem, és kiszabadítottál az oroszlán barlangjából. Felemelkedem a neved mindazért, amit értem tettél

Amikor a kutyák ugatják, hálájukat mutatják neked. Hasonlóképpen, amikor a macska nyávog. Ami engem illet, a legbelső hálámat mutatom neked, amíg szólok

Olyan Atya vagy, mint senki más. Megkóstoltam a szerelmedet, és csak annyit tudok mondani, hogy jobban szeretlek, mint magát az életet

A nap akkor jelenik meg, amikor megdicsérlek. A sötétség enged, amikor imádlak téged a szájával

Olyan korok sziklája, mint te. Ősi Isten vagy, mégis elfogadsz dicséreteket egy olyan halandó lénytől, mint én. Köszönöm Uram

Milyen hatalmas Isten vagy. De amilyen nagy vagy, elfogadod szerény dicséreteimet. Köszönöm, hogy Isten vagy, amilyen vagy

Milyen hatalmas Isten vagy. De amilyen nagy vagy, elfogadod szerény dicséreteimet. Köszönöm, hogy Isten vagy, amilyen vagy

Az egész életemet megköszönöm. Még ma is köszönöm. Mivel élek, akkor a dicséreteid tudatosan az ajkamon lesznek

A tekintély helye az istentisztelet helye. Ezért imádlak igazságod szépségében

Köszönöm, kedves Atyám, hogy elgondolkodtál a világ teremtésén, sőt lelkünk üdvösségén is

Te vagy az én pajzsom. Te vagyok az oka annak, hogy túlélem az egész szezont. Köszönöm, hogy legbelső erőm voltál

Mondom a zsidóknak és a pogányoknak, te Isten vagy és kedves

A fejem, felemelem a dicsőségben, mert soha nem engeded, hogy szégyenkezve meghajoljak. Fogadja el hálaadásomat, atyám

Ezer nyelv nem fog sikerülni, de dicsérni foglak, amíg a nyelvem elkezd fájni

Egyedül neked énekelek, mert egyedül te érdemeled imádatomat. Hálás vagyok, amikor úgy dúdolom dicséreteit, mint egy kolibri

Értesítem az egész világot arról, hogy te Isten vagy az életemben. Köszönöm a tekintélyemet az életem felett

A szívemet elárasztják a dicséretek. Az életem tele van csodáival. A nap láttán sikoltozok az örömtől

Rajtad kívül senki sincs, oh Uram. Meghódítottad a félelmeimet, és letörölted a könnyeimet. Hogy tisztelem, atyám

Bármerre nézek, a kezed munkáját látom. Minden, amihez hozzáérek, a te végtelen dicsőségedről szól

Nem teszek mást, csak megdicsérlek hajnaltól estig. Megadom mindazt, amit meg kell mutatnom, mennyit jelentesz nekem

Csak velem kezdtél, és annyira tele vagyok dicséreteddel. Nem tudom eléggé megköszönni, hogy nem mondtál le egy olyan lányról, mint én, ó, mennyei Atyám

Nem díszíthetek a kedvenc ékszereimmel. De valóban, dicséretemmel imádhatlak. Köszönöm, mennyei Atyám

Nem díszíthetek a kedvenc ékszereimmel. De valóban, dicséretemmel imádhatlak. Köszönöm, mennyei Atyám

A felhők emlékeztetnek arra a láthatatlan Istenre, aki mindent összetart, anélkül, hogy szétesne

Bár nem vagyok a legjobb operaénekes, mégis dicsérettel emelem fel a hangomat azzal a lélegzettel, amelyet adott nekem

Ha nem valamiért, akkor köszönöm, Istenem, a testemben fellélegzett levegőt

Fényét ragyogja a föld felszínére, és csodáinak szépségével kitölti annak üregét. Milyen kiváló vagy, Uram

Te vagy az a szál, amely összetartja a családom. A ragasztó, amely megjavította a megtört szívemet. És a fazekas, aki megformált. Köszönöm, hogy mindezek és még sokak voltak nekem

A még mindig kicsi hangod velem utazott, mint bizalmasom. Megajándékoztad nekem azt a békét, amely minden megértést átenged. Addig is köszönöm, amíg el nem jön az örökkévalóság

Az arcod rám ragyogott, a kezed pedig végleg a fejemre támaszkodott. Köszönöm Apa

Valóban igaz, nem harcolhatok veled. De bizony egész nap és egész éjjel énekelhetek dicséreteidből

Nem akarok jó lenni az imákban és a böjtben. Csak azt akarom, hogy hálaáldozatot adjak neked

Mennyire kiváló a neved? Mennyire csodálatosak a tetteid? Dicsőségedet senki másnak adom, csak neked

Ha nem Isten lett volna, lehet, hogy rossz napom lesz hálaadás napja helyett

Ha meg tudnám adni az életemet, hogy megköszönjem, megteszem. Csak azt akarom tudatni veled, hogy dicséreted jobban számít nekem, mint az életem

Hadd mondják el, amit akarnak. De csak a dicséretedet fogom énekelni egész nap

Azzal az élettel, amelyet nekem adtál, imádni foglak. Azért az áldásért, amelyet nekem biztosítottál, tisztelni foglak

Van egy dicséretem, hogy tarthassak, és mindez rád tartozik. Ez az a komoly módszerem, hogy köszönök mindent

Van egy dicséretem, hogy tarthassak, és mindez rád tartozik. Ez az a komoly módszerem, hogy köszönök mindent

Elégedett vagyok a szereteteddel és elégedett vagyok a szád szavaival. A többiek meghallgatására elmondom, hogy jó vagy, istenem

Lehet, hogy feladatomnak tartom imádkozni és hasonlóképpen böjtölni, de dicséreteid természetesen nekem jönnek

Senki nem verheti meg a kezed munkáját; még a legjobb szobrászok sem, mert ő nem más, mint egy eszköz a kezedben. Ezt teljes szívből köszönöm

Csak te csinálsz mindent szépnek és tökéletesnek, még időben. Csak te tudod megállítani az időt

Először akkor szeretett minket, mielőtt mi szerettünk volna. Köszönöm, atyám, a feltétel nélküli szeretetedért

Te alkottad az életemet, nevet adtál nekem. És a gyerekeddé tett. Köszönöm, hogy engem választott

A szívem dallama nem elég ahhoz, hogy megdicsérjem. A szám szavaival egy nagyszerű hálaadó dalt énekelek neked

Hadd dörögjön a mennydörgés és a szél, miközben az Úr elfogadja a mai hálaadásomat

Több voltál nekem, mint apa és anya; Istenem voltál. Ezt nem tartom természetesnek

Lehet, hogy nincs megmondhatatlan gazdagságom a világon, és sok szükségem lehet, de nem vagyok beteg vagy betegség. Szóval, köszönöm, hogy megtetted azt, ami számomra a legfontosabb

Nyomorultságból és a semmi helyéből hoztál engem. Nekem van elég, mert bőséget adtál nekem. Köszönöm, Uram, kegyelmedet

A madarak a dicséretedet éneklik, a te erõd hegyei. És a csodáim nyelvét

A lélegzetért, amelyet adott nekem, és a testem mozgásáért; egész nap, évről évre köszönöm az élet értékes ajándékát

A mennybe pillantás, a szívemet ki nem mondott szavakkal köszöni meg. Te nagyobb vagy, mint mondhatom

Ha végtelenül tudnék beszélni és ha rendületlenül tudnék énekelni; Csak egyet akarok mondani neked, és ez az én mélységes hálám. Időről időre megköszönöm

Ha végtelenül tudnék beszélni és ha rendületlenül tudnék énekelni; Csak egyet akarok mondani neked, és ez az én mélységes hálám. Időről időre megköszönöm

Senki nem harcol veled. A szökőár nem olyan erőteljes, mint a jobb kezed mozdulata. Az óceánok és a tengerek nem olyan hangosak, mint a hangod. Mindezeket azért mondom, hogy kifejezzem az ön elismerését

Nem azért élek, mert nem voltam reménykedő és nem is harcos az imádság területén, hanem kizárólag az ő kegyelme által. Még egyszer fogadja el hálaadásomat, Uram

Ma minden dicséretemet a lábad előtt adom. Minden dicsőséget átadok a nevednek szeretetteljes kedvességed és gondoskodásod miatt

Köszönöm, hogy nem hagytál el olyan bűnösöt, mint én. Köszönöm, hogy egyszülött fiát értem küldte meghalni

Leteszem ima fegyvereimet. Nem temetem el magam a böjtben. Gyorsan dicsérettel megyek be a bíróságodra, mert ma ez a hálaadás napja

Látni akarom az Úr szépségét. Mert tudom, hogy ez az Ő dicséretében rejlik. Ezért hangosan énekelek neki, ameddig a zsinórom elvisz

Minden nyelvjárásban megdicsérlek, ha nyelvész lennék. Ha ügyes zongorista lennék, akkor az összes billentyűt a zongorán fogom játszani. Ennek ellenére én vagyok. Ezért dicsérni foglak a magam módján

Az életet érdemes élni, mert szerelmed egész évben tiszta és igaz. Köszönöm Apa

Életem minden jója a felém irányuló gondolataidból és kedves kívánságaidból fakad. Atyám, imádlak

Senki sem akadályozhatja meg, hogy köszönetet mondjak neked. Tehát az utolsó leheletemig imádlak

Legyen az a völgyben vagy a dombon; Megtanultam dicsérni mindenkor és mindenhol. Köszönöm Uram

Ön támogatóbb volt, mint egy barát, és jobban védett, mint egy szerető szülő. Köszönöm, atyám

Szívemből mély hálát adok Istennek. Feláldozom önmagamat a hálaadás oltárán. Hadd emelkedjen ez a tömjén Istenhez

Minden félelmem és aggodalmam elmúlt, mert azt mondtad, hogy nyugodjak meg szeretetteljes kedvességedben. Köszönöm a nyugalmat

Szereted az igazságosságot, és arra késztettél, hogy minden ellenségemen felülemelkedjek. Köszönöm, atyám, hogy győztes emberré tettél

Szereted az igazságosságot, és arra késztettél, hogy minden ellenségemen felülemelkedjek. Köszönöm, atyám, hogy győztes emberré tettél

A titkos hely, ahol szeretnék lenni, a dicséret udvarában van

Bevallom, hogy semmi nem vagyok nélküled, de a szereteted miatt nem tudtam megmenekülni

Mindig mellettem vagy, és soha nem ellenem. Utat tettél a sivatagban a pusztában és a folyókban. Milyen hatalmas a szerelmed!

Örökkévalóságom van köszönetet mondani Neki. Azonban ma úgy döntök, hogy hálámat mutatom Neki. Te Isten vagy, és még sok más vagy nekem

A családom egészséges és erős a nevednek köszönhetően

Senki sem bocsát meg, mint te, senki sem olyan hű, mint te. Teljes erőmmel imádlak

A hálaadás napján kegyesen köszönöm önnek egyszülött Fiad áldozatát

Igaz vagy és szent. Mégis, szeretsz egy nyomorult bűnösöt, mint én. Nem tudom elégszer megköszönni a feltétel nélküli szeretetedet

Szerelmed meglep, és hűséged életem minden reggelén új. Köszönöm, atyám

Naponta, ahogy élek, dicséretemet irányítom önnek. Senkinek nem tudom tulajdonítani csodálatos munkáját. Mert megérdemli a világ minden hálaadását

12Показано 1-100 из 103 записей