Válasszon gratulációt ízlés szerint!

Ma trend

Zsoltárok 91: 4 - Tégedel eltakar, és szárnyai alatt menedéket találsz

Zsoltárok 37:28 - Az Úr szereti az igazságosságot, és nem hagyja el istenfélőit. Örökké biztonságban lesznek, de a gonosz emberek leszármazottait elzárják. Az igaz emberek örökölni fogják a földet, és állandóan ott fognak élni

Zsoltárok 139: 9-10 - Ha felkelek a hajnal szárnyain, ha a tenger túlsó partján telepedem le, ott is kezed fog vezetni, jobb kezed szorosan fog megtartani

Ésaiás 26: 3-4 Te, Uram, adj valódi békességet azoknak, akik függenek tőled, mert bíznak benned. Tehát bízzon mindig az Úrban, mert ő a mi Sziklánk örökké

Efezusiaknak 3:20 - Most annak, aki képes felettébb, bőségesen teljesíteni mindazt, amit kérünk vagy gondolunk, a bennünk működő erő szerint

Példabeszédek 3: 5 - Bízz teljes szívedben az Úrban, és ne támaszkodj saját megértésedre

Filippi 4: 7 - És Isten békéje, amely felülmúl minden értelmet, megőrzi szíveteket és elmédet Krisztus Jézusban

Ésaiás 58:11 - Az Úr folyamatosan vezetni fog, öntözve az életedet, amikor száraz vagy, és egészségesen is tart. Olyan leszel, mint egy jól öntözött kert, mint egy folyton folyó forrás

Máté 21: 21-22 - Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak azt tehetitek, amit a fügefával tettek, hanem azt is mondjátok erre a hegyre: „távolítsák el és dobják bele a tenger 'és meg fog történni. Ha hiszel, a

Mózes 5. könyve 31: 8 - Az Úr maga előtted megy. Veled lesz; nem hagy el és nem felejt el. Ne félj és ne aggódj

Zsoltárok 91:10 - nem ér téged kár, sátorod közelében nem következik be katasztrófa

Zsoltárok 121: 7-8 - Az Úr megvéd téged minden ártalomtól, és vigyáz az életedre. Az Úr vigyáz rád, ahogy jössz és mész, mind most, mind örökké

Zakariás 2: 5 - Tűzfal leszek körülötte - mondja az Úr. Én leszek a dicsőség benne

Ésaiás 43: 4 - Mivel drága és különleges vagy az én szememben, és szeretlek, embereket adok át helyetted, népeket pedig az életed helyett

Zsoltárok 91: 11-12 - Mert megparancsolja rád vonatkozó angyalainak, hogy minden utadon vigyázzanak rád. Mert megparancsolja rád vonatkozó angyalainak, hogy minden utadon vigyázzanak rád;

Zsoltárok 91: 11-12 - Mert megparancsolja rád vonatkozó angyalainak, hogy minden utadon vigyázzanak rád. Mert megparancsolja rád vonatkozó angyalainak, hogy minden utadon vigyázzanak rád;

Zsoltárok 4: 8 - Nyugodtan fekszem és alszom egyedül neked, Uram, vigyázzak biztonságban

Zsoltárok 91: 6 - sem a sötétben sújtó pestis, sem a déli pusztító pestis

5Mózes 28: 6 - Ha bejönsz, áldott leszel, és ha kimész, megáld

Zsoltárok 121: 6 - A nap nem árt neked, éjszaka sem a hold

Zsoltárok 121: 3 - Nem engedi, hogy elmozduljon a lábad; aki téged megtart, az nem szunnyad

Zsoltárok 121: 1-2 - Felemelem szemeimet a dombokra, ahonnan segítségem származik. Segítségem az Úrtól származik, aki eget és földet teremtett

Zsoltárok 91: 8 - Csak a szemeddel figyelheted meg, és meglátod a gonoszok büntetését

Ésaiás 43: 5 - Ne félj, mert veled vagyok. Keletről hozom utódokat; nyugat felől összeszedlek

Zsoltárok 119: 133 - Irányítsd a szavaid szerint a lépteimet, ne uralkodjék rajtam bűn

2Móz 13:21 - Nappal az Úr eléjük ment egy felhőoszlopban, hogy irányítsa őket az úton, éjjel pedig egy tűzoszlopban, hogy fényt nyújtson nekik, hogy nappal vagy éjjel utazhassanak.

Példabeszédek 3: 6 - Minden utadon ismerd el őt, és ő irányítja utadat

Zsoltárok 112: 7 - Nem fog félni a rossz hírektől; szíve állhatatos, bízik az Úrban

Zsoltárok 91: 5 - Igazsága a te pajzsod és páncélod. Nem kell félnie az éjszaka rettegéseitől, a nappal nyilaktól

Zsoltárok 32: 8 - megtanítalak és megtanítalak arra, ahogyan járnod kell; Tanácsot adok neked és vigyázok rád

Példabeszédek 3: 4 - Kedvességet, jó megértést és nagy megbecsülést találok Isten és az emberek előtt

Példabeszédek 3: 4 - Kedvességet, jó megértést és nagy megbecsülést találok Isten és az emberek előtt

Józsué 1: 5 - Senki sem állhat előtted életed minden napján. Ahogy Mózesnél voltam, úgy veled is leszek. Nem hagylak el és nem hagylak el

Zsoltárok 5:12 - Az Úr pajzsként szívességgel veszi körül az igazakat

Zsoltár 91: 7 - Ezer eshet el melletted, tízezer a jobb kezednél, de nem kerül eléd

Показано 33 записи